Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ТИСИ

2.4 Ідентифікація поверхневих та підземних водних тіл

2.4.2 Ідентифікація підземних водних тіл

Згідно ВРД ЄС ідентифікація підземних водних тіл для національного рівня (рівень B) повинна проводитися на основі аналізу водоносних горизонтів, площинне поширення яких складає понад 500 км2 або, у випадку важливості водоносного горизонту (як, наприклад, джерела водопостачання) можна до переліку включати і тіла менших розмірів.

ВРД використовує термін «підземне водне тіло» (Groundwater body – GWB), це певний об’єм підземної води у межах одного чи декількох водоносних горизонтів.

Виділення підземних водних тіл (ПВТ) в українській частині басейну р. Тиса ґрунтувалося на аналізі геологічної будови та гідрогеологічних умов території, даних геологічної зйомки різних масштабів, гідрогеологічних та комплексних еколого-геологічних досліджень, проведених на території Закарпатської області у різні роки. Наявна геологічна та гідрогеологічна інформація дає можливість визначити межі поширення підземних водних тіл (за даними буріння), їх області живлення та розвантаження, напрямок руху потоку підземних вод. Врахована рекомендація ВРД ЄС при ідентифікації підземних водних тіл дотримуватись наступної ієрархічної схеми розгляду – (підземні води -> водоносний горизонт -> підземне водне тіло).

На основі критерію площинного поширення (площа понад 500 км2) в українській частині басейну Тиси ідентифіковано 8 підземних водних тіл (табл. 2.12).

Україна на даний час не розпочала процес гармонізації з Словаччиною, Угорщиною та Румунією в питаннях ідентифікації транскордонних ПВТ.

Таблиця 2.12 Ідентифіковані тіла підземних вод української частини басейну р. Тиса

Підземне водне тіло (ПВТ) Вік Код Площа в межах України (км2) Поширення Тип використання
1 Водоносний горизонт середньоплейстоцен – сучасних алювіальних, озерно-алювіальних відкладів (a, laPII-III+aH) UA_TIS_ GW_ 4 3883 Транскордонне поширення (HU, RO, SK) Господарсько-питне водопостачання; Сільсько-госп.; виробництво
2 Водоносний комплекс озерно-алювіальних відкладів чопської світи та алювію високих терас (aE-laE+P1čp) UA_TIS_ GW_204 1302 Транскордонне поширення (HU, SK) Господарсько-питне водопостачання; Сільсько-госп.;
3 Водоносний комплекс в зоні тріщинуватості верхньоміоцен-пліоценових вулканогенних утворень (αβ,α,l-aN1-2) UA_TIS_ GW_ 220 1816 В межах України Господарсько-питне водопостачання; Сільсько-госп.; Бальнеологія
4 Водоносний комплекс у верхньоміоцен–пліоценових відкладах (N1-2) UA_TIS_ GW_240 1788 Транскордонне поширення (RO, SK) Бальнеологія Господарсько-питне водопостачання; Сільсько-госп.;
5 Локально-водоносний комплекс у відкладах сарматського регіоярусу (N1s) UA_TIS_ GW_263 3638 Транскордонне поширення (HU, RO, SK) Виробництво Господарсько-питне водопостачання; Бальнеологія
6 Локально-водоносний комплекс у відкладах баденського регіоярусу (N1b) UA_TIS_  GW_283 4769 Транскордонне поширення (HU, RO, SK) Бальнеологія Господарсько-питне водопостачання
7 Локально-водоносний комплекс у відкладах палеогену (П) UA_TIS_  GW_300 2842 В межах України Бальнеологія Господарсько-питне водопостачання
8 Локально-водоносний комплекс у відкладах крейди-палеогену (K+П) UA_TIS_ GW_425 4241 В межах України Бальнеологія Виробництво Господарсько-питне водопостачання

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com