Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Roku 1930 začato s pracemi na průvodci Podkarpatskou Rusi. Zúčastnili se jich pánové: za odbor Užhorod J. Buček, F. Černý, J. Jiránek, dr. J. Král, A. Kučera, A. Mašarák, Ing. J. Millautz, dr. K. Opočenský, J. Peterle, pí M. Rejlová, J. Rérych, J. Richter, E. Snížek, F. Svoboda, J. Trochta, A. Vávra; za odbor Chust — Sv. Libosvar, J. Mádle a J. Vanke, za odbor Mukačevo L. Flora, za odbor Rachov J. Bouček, J. Cejp, F. Kadlec, J. Křiž, J. Kuta, dr. R. Man, J. Měrka; za odbor Volovec T. Bílek.

1933 pověřil mě Ústřední výbor KČST., abych se ujal zpracováni průvodce. Byl jsem předtím třikrát na P. Rusi a navštívil jsem všechny významné oblasti. Opíraje se o elaboráty uvedených činovníků a o své poznatky, napsal jsem průvodce “P. Rus”, který vyšel koncem června 1933. Od té doby na dalších třech cestách jsem prošel (až na malé, turisticky m.álo důležité části) celou zemi všemi směry, uvnitř i po hranicích a za hranicemi. Nabytých zkušenosti jsem použil v tomto II. vydání příručky “Podkarpatská Rus”, jež vychází koncem června 1936.

Vděčně vzpomínám práce, kterou vykonaly odbory a župa Podkarpatoruská značením cest, umístěním orient, tabulek, zbudováním můstků a přechodů, úpravou stezek, stavbou chat a útulen, zařízením nocleháren atd. Bez této práce nebylo by možno tak dobře podnikati tury po P. Rusi.

Vděčné vzpomínám pomoci jejich při práci na této knize. Funkcionáři odborů V. Berezný, Chust, Mukačevo, Rachov, Ťačovo, Užhorod, Volovec pročtli rukopis, opravili jej a doplnili, takže je po každé stránce spolehlivý. Jim platí můj dík i dík všech, kdo půjdou P. Rusí. Děkuji za pomoc a mnohou dobrou radu častému návštěvníku P. R. p. okr. škol. inspektoru R. Šeckovi, referentu Podkarpatské Rusi v Ústředním výboru KČST. p. škpt. RNDr. K. Hlávkovi, p. dr. Josefu Dostálovi, asistentu Karlovy university, p. dr. M. Malochovi za překlad stati “Květena” z maďarštiny, svým synům Karlovi a Čestmírovi, kteří mě na cestách provázeli, některé úseky sami prošli a při práci mně pomáhali. Ústřednímu výboru KČST., že umožnil v tak pěkné úpravě vydání knihy, kterou vzorně vytiskla firma Josef Glos v Semilech.

Těm, kdo půjdou na P. Rus, do země dosud nedoceněných krás, přeji “Dobrý vítr” a volám “Hore zdar!”.

 

V Praze 20. června 1936. J. D.

<<< OBSAH 

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com