Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Карпатська гірська система є унікальною скарбницею не тільки європейського, але й світового значення. Карпати поряд з Альпами і Балканами характеризуються найбільшою біологічною різноманітністю, потужним природно-ресурсним потенціалом, високим рівнем збереженості дикої природи та самобутнім культурним спадком.

Охорона тварин

Завдяки наявності на значній площі природних і мало окультурених ландшафтів Карпати відзначаються багатим видовим складом хребетних і безхребетних тварин.

Унікальними є фауністичні комплекси Українських Карпат, що характеризуються чітко вираженою висотною поясністю клімату, ґрунтів та рослинного покриву. Лише фауна хребетних налічує 435 видів. Склад її надзвичайно строкатий. Ядро фауни становлять види мезофільних західних і середньо-європейських широколистих лісів – олень благородний, козуля, черепаха болотна, вугор європейський. Дуже поширені представники Середземномор’я (саламандра плямиста, жаба зелена), мешканці хвойних лісів Східної Європи і сибірської тайги (глухар, тетерев). Зустрічаються елементи як степової так і альпійської (бурозубка альпійська, полівка снігова, тритон альпійський) фауни. Чимало тут і карпатських ендеміків (білка карпатська, кіт лісовий, олень благородний, рись звичайна,тритон карпатський). Багато зоогеографів виділяють Українські Карпати в самостійний зоогеографічний Карпатський округ. У Карпатах широко представлені всі основні класи тварин: ссавці (мамалофауна), птахи (орнітофауна), плазуни (герпетофауна), земноводні (амфібії), риби (іхтіофауна), комахи (ентомофауна).

Перелік видів тварин Закарпатської області занесених до Червоної книги України (2009).

Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області (,,Червоний список” видів тварин Закарпатської області)

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com