Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Класицизм як напрямок формується на границі XVI – XVII ст. Витоки його лежать у діяльності італійської та частково іспанської академічних шкіл, а також об’єднання французьких письменників “Плеяда”, які в епоху пізнього Відродження звернулися до античного мистецтва, прагнучи знайти в його гармонійних образах нову опору для випробувань глибокої кризи ідей гуманізму. Поява класицизму в повній мірі пов’язана зі становленням абсолютної монархії – перехідної форми держави, коли ослабла аристократія та буржуазія, яка ще не набрала сили, однаково зацікавлені в необмеженій владі короля. Найвищого розквіту класицизм досяг у Франції. І тут особливо чітко можна показати його зв’язок з абсолютизмом.

Діяльністю класицистів керувала Французька Академія, заснована в 1635 р. першим міністром кардиналом Рішельє, та виконувала всі вказівки уряду. Творчість найбільших письменників, художників, музикантів, акторів класицизму знаходилася в залежності від прихильного погляду короля.

Класицизм як напрямок по-різному розвивався в країнах Європи. У Франції він формується до 1590-х років, стає панівним напрямом до середини XVII в., досягаючи найвищого розквіту в 60 – 70 -ті роки, а потім переживає кризу.

У першій половині XVIII в. його наступником стає просвітницький класицизм, який у другій половині XVIII в. втрачає провідні позиції в літературі. Однак у період Великої французької революції 1789 – 1794 рр. на його основі виник “революційний класицизм”, який панує у всіх основних сферах мистецтва. Класицизм як напрямок, втративши свій прогресивний зміст, зазнає поразки в боротьбі з романтизмом вироджується на початку XIX в., Але різні неокласицистичної течії продовжують існувати до наших днів.

У рамках класичного напряму йшла боротьба між різними течіями. Так, у Франції послідовники філософії Декарта (Буало, Расін) розходилися в ряді естетичних питань з послідовниками матеріаліста Гассенді (Мольєром, Лафонтеном). Існували різні драматургічні школи ( Корнеля, Расіна ), різні театральні течії (боротьба Мольєра з театральною естетикою Расіна) і т. д.

Естетика класицизму. Головною теоретичною працею, в якій викладаються принципи класицистичної естетики, є книга Нікола Буало «Поетичне мистецтво» (1674).

Мету мистецтва класицисти бачили в пізнанні істини, що виступає як ідеал прекрасного. Вони висувають метод її досягнення, ґрунтуючись на трьох центральних категоріях своєї естетики: розум, зразок, смак. Всі ці категорії вважалися об’єктивними критеріями художності. З точки зору класицистів, великі твори – плід не таланту, не натхнення, не художньої фантазії, а наполегливого слідування велінням розуму, вивчення класичних творів давнини, знання правил смаку. Таким чином, вони зближують художню діяльність з науковою. Ось чому для них виявився прийнятним раціоналістичний метод французького філософа Рене Декарта (1596-1650), що став основою художнього пізнання в класицизмі.

Декарт стверджував, що розум людини володіє вродженими ідеями, істинність яких не викликає жодних сумнівів. І якщо від цих істин переходити до недоведених і більш складних положень, розчленовуючи їх на прості, методично просуваючись від відомого до невідомого і не допускаючи при цьому логічних пропусків, то можна з’ясувати будь-яку істину. Так, розум стає центральним поняттям філософії раціоналізму, а потім і мистецтва класицизму.

Це мало велике значення в боротьбі з релігійними уявленнями про нікчемність людини, в боротьбі з філософами, які стверджували непізнаванність світу. Слабкою ж стороною такого подання було відсутність діалектичного погляду. Світ вважався нерухомим, свідомість і ідеал незмінними.

Класицисти вважали, що естетичний ідеал вічний і в усі часи однаковий, але лише в античності він був втілений у мистецтві з найбільшою повнотою. Тому, щоб знову відтворити ідеал, потрібно звернутися до античного мистецтва і ретельно вивчити його закони. Ось чому наслідування зразкам цінувалося классицистами вище, ніж оригінальна творчість.

Звернувшись до античності, класицисти тим самим відмовилися від наслідування християнським зразкам, продовживши боротьбу гуманістів Відродження за мистецтво, вільне від релігійної догматики. Необхідно відзначити, що від античності класицисти запозичили зовнішні риси. Під іменами античних героїв ясно бачилися люди XVII – XVIII ст., а стародавні сюжети служили для постановки найгостріших проблем сучасності.

Культ розуму зажадав докорінної перебудови змісту і форми творів, принципів типізації, системи жанрів. Класицисти проголосили принцип наслідування природі, суворо обмежуючи право художника на фантазію. Мистецтво зблизилося з політичним життям, його найважливішим завданням було оголошено виховання громадянина. Тому в центрі творів класицизму виявляються проблеми, що представляють загальнонаціональний інтерес.

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com