Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

До змісту

Зміна висоти над рівнем моря зумовлює зміни у формуванні та розповсюдженні типів лісорослинних умов. Основним фактором, який впливає на ці зміни є клімат. У табл. 18 наведені середні висоти над рівнем моря, в межах яких формуються типи лісорослинних умов.

Таблиця 18 Середні висоти формування типів лісорослинних умов (м н.р.м.)

Трофотопи \ Гігротопи А бори В субори С сутруди D груди Середні
2 – свіжі 1121 1186 960 700 1106
3 – вологі 1442 1310 1050 833 1185
4 – сирі 1544 1390 1185 958 1346
5 – мокрі 1610 1560 1590
Середні 1445 1275 1026 840

Із зміною висоти над рівнем моря спостерігається збіднення родючості ґрунту та підвищення його вологості. Це цілком закономірно, тому що з підняттям місцевості над рівнем моря знижується температура повітря і збільшується кількість опадів.

Вирахувані середні величини між окремими трофотопами і гігротопами відповідно склали 202 і 161 м, а середня величина між сусідніми типами по горизонталі і вертикалі складає 182 м. Отримана величина в гірських умовах є майже постійною. В Українських Карпатах трофогенний ряд чітко підпорядкований цій закономірності, а гігрогенний ряд відхиляється в бік зниження. Це, очевидно, зумовлюється тим, що в гірських умовах на вологість типів впливає (крім температурної інверсії), експозиція і крутість схилу. Іноді таке відхилення зумовлюється виходом ґрунтових вод на поверхню. Середні величини формування типів майже не відрізняються від середніх висот, отриманих Д.В.Воробйовим (1953) для гірського Дагестану (198 м) та східних Саян (192 м), а також Б.Ф.Остапенком (1968) для Північного Кавказу (196 м).

Таким чином, в Українських Карпатах виразно простежується основна лісотипологічна закономірність: з підняттям місцевості над рівнем моря, тобто в міру того, як клімат стає більш вологим і холодним, при однакових умовах мезорельєфу та ґрунтово-гідрологічної будови, формуються більш вологі і більш бідні типи лісорослинних умов.

Наступна стаття

Джерело: Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник – Львів: видавництво “Піраміда”, 1996. – 208с.

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com