Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

До змісту

Додаток І. Список рослин-індикаторів

Назва рослин індикаторів A B C D 1 2 3 4 5
українська латинська
Аконіт молдавський Aconitum moldavicum Hacq x + + + +
Андромеда багатолиста Andromeda polifolia L. + x + +
Анемона дібровна Anemone nemorosa L. x + + + + +
Апозерис смердючий Aposeris foetida (L.) Less. + + + +
Астранція велика Astrantia major L. + + + +
Атрагена альпійська Atragene alpina L. + + x + +
Аулякомніум болотний Aulacomnium palustre Sehwagr. + + x +
Багатоніжка звичайна Polypodium vulgare L. x + + + +
Багаторядник списовидний Polystichum lonchitis (L.) Roth + + + +
Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum (L.) Roth. (P. lobatum). x + + +
Багно звичайне Ledum palustre L. + + + +
Барвінок малий Vinca minor L. x + + x
Баранець звичайний Lycopodium selago L. + + + + +
Безщитник жіночний Athyrium filix-femina (L.) Roth + + + +
Береза повисла Betula pendula Roth. + + + + + +
Березка польова Convolvulus arvensis L. x x x x
Берека Sorbus terminalis (L.) Crantz. x + + +
Бобівник трилистий Menyanthes trifoliata L. + + x x +
Борщівник європейський Heracleum spondylium L. + + + +
Бруслина бородавчаста Euonymus verrucosa Scop. x + + + x
Бруслина європейська Euonymus europaea L. + + + +
Брусниця Vaccinium vitis-idaea L. + + + + + +
Бузина червона Sambucus racemosa L. + + + + +
Бузина чорна Sambucus nigra L. + + + + +
Бук лісовий Fagus sylvatica L. x + + + + +
Буквиця лікарська Betonica officinalis L.s.1. + + + +
Булатка червона Cephalanthera rubra (L.) Rich. + + + +
Буяхи, лохина Vaccinium uliginosum L. + + x + + +
Валеріана трикрила Valeriana tripteris L. + + + +
Верба козяча Salix caprea L. x + + + + +
Верба сілезька Salix silesiaca Willd. x + + + +
Вербозілля лучне Lysimachia nummulaiia L. + + x +
Верес звичайний Calluna vulgaris (L.) Hull. + + x x + +
Вероніка дібровна Veronica chamaedrys L. + + + +
Вероніка кропиволиста Veronica urticifolia Jacg. + + + +
Вероніка лікарська Veronica officinalis L. + + + +
Веснівка дволиста Majanthemum bifolium (L) F. W. Schmidt. + + + + + +
Вільха зелена (лелич, душекія зелена) Alnus viridis DC. (Duschekia viridis (Chaic) Opiz. + x x + +
Вільха клейка (В. чорна) Alnus glutinosa (L.) Gaertn. + + x + +
Вільхи сіра Alnus incana (L.) Moench x + + x + +
Вовконіг європейський Lycopus europaeus L. + + + +
Вовче тіло болотне Comarum palustre L. x + + + x
Вовчі ягоди звичайні Daphne mezereum L + + + + x
Водянка чорна Empetrum nigrum L. + + + +
Воронець колосистий Actaea spicata L. x + + + x
Вороняче око звичайне Paris guadrifolia L. + + + x
В’яз голий (гірський) Ulmus glabra (U. scabra Mill.) + x + x
Гірчак перцевий Polygonym hydropiper L. + + + +
Герань криваво-червона Geranium sanguineum L. x + + + x
Герань лісова Geranium sylvaticum L. + + + +
Герань Робертова Geranium robertianum L. + + + + x
Глід одноматочковий Crataegus monogyna Lacg. x + + + + x
Глокоміум блискучий Hylocomium prolifemm Lindb. + + + + + +
Горлянка женевська Ajuga genevensis L. + + + + +
Горлянка повзуча Ajuga reptans L. + + + + +
Горобина звичайна Sorbus aucuparia L. x + + + + + +
Граб звичайний Carpinus betulus L. + + + +
Гравілат міський Geum urbanum L. + + x + x
Гравілат річковий Geum rivale L. + + x + +
Грушанка круглолиста Pyrola rotundifolia L. + + + +
Грушанка мала Pyrola minor L. + + + +
Груша звичайна Pyrus communis L. x + + x + +
Грястиця збірна Dactylis glomerata L. + + + +
Гудайєра повзуча Goodyera repens (L.) R. Br + + + +
Деревій майже звичайний Achillea submillefolium Klok et Krytzka (Achillea millefolium L. p. p.) + + + + +
Дзвоники кропиволисті Campanula trachelium L. + + + +
Дзвоники персиколисті Campanula persicifolia L. x + + x
Дзвоники розлогі Companula patula L. + + x + +
Дзвоники скупчені Companula glomerata L. + + + +
Дікранум війчастий Dicranum undulatum Ehrh. + + + + + +
Дікранум прутовидний Dicranum scoparium Hedw. + + + x + +
Дрік красильний Genista tinctoria L. + + + +
Дуб звичайний Quercus robur L. x + + x + + x
Дуб скельний Quercus petraea Liebl. + + + + + x
Дудник лісовий Angelica sylvestris L. + + + + +
Дягель лікарський Archangelica officinalis Hoffm. + + x +
Євринхій смугастий Eurynchium striatum Schimp. + + + + + +
Живокіст лікарський Symphytum officinale L. + + + + x
Живокіст серцевидний Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. + + + + x
Жимолость чорна Lonicera nigra L. x + + +
Жовтець їдкий Ranunculus acris L. x + + x + +
Жовтець кашубський Ranunculus cassubicus L. + + + +
Жовтець платанолистий Ranunculus platanifolius L. + + + +
Жовтець повзучий Ranunculus repens L. + + x + +
Жовтозілля дібровне Senecio nemorensis L. + + + +
Жовтозілля субальпійське Senecio subalpinus Koch. + + + +
Жовтозілля Фукса Senecio fuchsii C. C. Gmel. + + + + +
Жовтяниця черговолиста Chrysosplenium altemifolium L. + + x +
Журавлина болотна Oxycoccus palustris pers. + + + +
Залізняк бульбистий Phlomis tuberosa L. . + + + +
Заяча капуста велика Sedum maximum (L.)Sut. + + + +
Звіробій альпійський Hypericum alpigenum Kit. x + + + +
Звіробій звичайний Hypericum perforatum L. + + + + +
Зеленчук жовтий Galeobdolon luteum Huds. + + + +
Зіновать руська Cytisus ruthenicus Fisch. + + + + +
Зірочник гайовий Stellaria nemorum L. + + + +
Зірочник ланцетовидний Stellaria holostea L. x + + +
Зміг гірський Epilobium monianum L. + + + x
Зозулин льон звичайний Polytrichum commune Hedw. + + + x + +
Зозулин льон яловцевидний Polytrichum juniperinum Hedw. + + + + +
Зозулині сльози серцелисті Lislera sordata (L.)R. Br. + +
Зозулинець серценосний Orchis cordatus Fr. + + + + +
Золотушник звичайний Solidago virgaurea L. + + + + +
Зубниця бульбиста Dentaria buibifera L. + + + +
Зубниця залозиста Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. + + + +
Каламінта звичайна Acinos vulgaris Pers. + + + +
Калина звичайна Viburnum opulus L. x + + + +
Калина цілолиста (гордовина) Viburnum lantana L. + + + + x
Калюжниця болотна Caltha palustris L. + + + +
Квасениця звичайна Oxalis acetosella L. x + + + +
Кипець сизий (келерія) Koeleria glauca (Spreng.) DC + + + x
Китник зайцехвостий Alopecurus laguriformis Schur. + + x + +
Китяки гірські Polugala subamara Fritsch. + + + +
Клен гостролистий Acer platanoides L. + + + + +
Клен несправжньо-платановий (явір) Acer pseudoplatanus L. + + + +
Клен польовий Acer campestre L. x + x + +
Клен татарський, чорноклен Acer tataricum L. + + x +
Клокичка периста Staphylea pinnata L + + + +
Крем’яник гарний Telekia speciosa (Schreb) Baunig + + + +
Конвалія звичайна Convallaria majalis L. + + + +
Копитняк європейський Asarum europaeum L. x + + +
Коручка широколиста Epipactis heleborine (L.) Crantz + x + + + + x
Костриця овеча Festuca ovina L. + + + +
Костяниця Rubus saxatilis L. + + + x + +
Котячі лапки дводомні Antertnaria dioica (L.) Gaertn. + x + +
Кропива дводомна Urtica dioica L. x + + + +
Кремена біла Petasites albus (L.) Gaertn. + + + +
Круціата гола Cruciata glabra (L.) Ehrend (Galium vernum Scop.) + + x + +
Крушина ламка Frangula alnus Mill. x + + + + +
Куничник волохатий Calamagroslis villosa (Chaix. J F. Gmel.) + x + +
Куничник мінливий Calamagrostis varia (Schrad.) + + + +
Куничник наземний Calamagroslis epigeios (L.) Roth + + x + x
Купина багатоквіткова Poligonatum multiflorum (L.) All + + + + +
Купина кільчаста Polygonatum verticillatum (L) All + + + + x
Левкобріум сизий Leucobryum glaucum Schimp. + + + +
Липа серцелиста Tilia cordata Mill. + + + + +
Лігустик мутеліновий Ligusticum mutellina (L.) Crantz. + + + +
Ліннея північна Linnaea borealis L. + + + +
Ліщина звичайна Corylus avellana L. + + + + x
Лунарія оживаюча Lunaria rediviva L. x + + +
Малина Rubus idaeus L. + + + +
Манжетка альпійська (приворотень альпійський) Alchemilla alpestris F. W. Schmidi. + + + x
Маренка пахуча Asperula graveolens Bieb. ex Sch x + + +
Материнка звичайна Origanum vulgare L. + + + +
Мати-й-мачуха Tussilago farfara L. + + + + +
Медунка темна Pulmonaria obscura Dumort. + + + + x
Медунка лікарська Pulmonaria officinalis L. + + x + + x
Мітлиця велетенська Agrostis gigantea Roth. (A. practicola Klok.) + x + x
Міцеліс стінний Mycelis muralis (L.) Dumort. + + + +
Мній суміжний Mnium affine Bland. + + + +
Модрина європейська Larix decidua Mill. (L. europaca) x + + +
Молінія голуба Molinia coerulea Moench. + + + + +
Молочай кипарисовидний Euphorbia cyparissias L. + + + +
Молочай мигдалевидний Eyphorbia amygdaloides L. + + + +
Наперстянка великоквіткова Digitalis grandiftora Mill. + + x + +
Незабудка альпійська Myosotis alpestris F. W. Schmidi + + + +
Незабудка болотна Myosotis palustris L. + + + x + +
Нечуйвітер волохатий Hieracium pilosella L. + + x + +
Нечуйвітер ласкавцелистий Hieracium bupleurifolium Juxi p. + x x +
Нечуйвітер чорнуватий Hieracium subnigrescens (Fris ex Norrl.) Juxip. + + + +
Одинарник європейський Trientalis europaea L. + + + + x
Одноквітка звичайна Moneses uniflora(L.) A. Gray. + x x + x
Ожика волосиста Luzula pilosa (L.) Willd. + + + +
Ожика лісова Luzula sylvatica (Huds) Gaudin. + + + +
Ожика рівнинна Luzula campestris (L.) DC + + + x
Оленячий мох Cladonia rangiferina Webb. + + + +
Орляк звичайний Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. + + + + +
Ортилія однобока Orthilia secunda (L.) House (Pirola secunda) + + + +
Осика Populus tremula L. + + + x + +
Осока багнова Carex limosa L. + + x x + +
Осока видовжена Carex elongata L. + + + +
Осока вічнозелена Carex sempervirens Vill + + + + x
Осока волосиста Carex pilosa Scop. + + x + +
Осока гостра Carex acuta L. + + + +
Осока гостровидна Carex acutiformis Ehrh. + + + +
Осока жовта Carex flava L. + + + x
Осока заяча Carex leporina L. + + + +
Осока лісова Carex sylvatica Huds. + + + +
Осока пальчаста Carex digitata L. + + x + +
Осока пухирчаста Carex vesicaria L. + + + +
Осока рідковолоса Carex remota L. + + + +
Осока трясучковидна Carex brizoides L. x + + + +
Очиток карпатський Sedum carpalicum G. Reuss + + + +
Паслін солодко-гіркий (глисник) Solanum dulcamara L. x + + x
Пахуча трава звичайна Anthoxantlium odoratum L. + + + +
Пахучка звичайна Clinopodium vulgare L. x + + + +
Переліска багаторічна Mercurialis perennis L + + + +
Перестріч гайовий Melampyrum nemorosum L. + + x + +
Перестріч скальний Melampyrum saxosum Baumg. + + x +
Перистий мох (птіліум) Ptilium crista-castrensis Hedw. De Nol. + + x + +
Перлівка поникла Melica nutans L. + + + +
Перстач прямостоячий Potenti lia erecta (L.) Raeusch. + + x + +
Печіночниця звичайна Hepatica nobilis Mill.
Підбілик альпійський Homogyne alpina (L.) Cass. + + x + + x
Підлісник європейський Sanicula europaea L. x + + +
Підмаренник запашний Galium odoratum (L.) Scop. + + + +
Підмаренник болотний Galium palustre L. + + + +
Підмаренник весняний Galium vernum Scop. x + + + +
Підмаренник карпатський Galium carpaticum Klok. + + + +
Підмаренник м’який Galium mollugo L. + + + + x
Підмаренник посередній Galium intermedium Schult (G. schultesii Vest) + + x +
Плагіотеціум війчастий Plagiothecium undulatum L. + x + +
Плаун булавовидний Lycopodium clavatum L. + + x + +
Плаун річний (П. звичайний) Lycopodium annotinum L. + + + +
Плеврозіум Шребера Pleurozium schreberi Mitt. + + + + + x
Плюш звичайний Hedera helix L. x + + + x
Полин гіркий Artemisia absinthium L. + + + +
Пренант пурпуровий Prenanthes purpurea L. + + + x
Просянка розлога Millium effusum L. + + + + +
Пухирник ломкий Cystopteris fragilis Bernh. + + x +
Пухівка піхвова Eriophorum vaginatum L. + + x + +
Рамішія однобока (ортилія) Ramischia secunda (L.) Garcke + + + +
Ранник вузлуватий Scrophularia nodosa L. x + + + +
Рітідіадельфус трикутний Rhytibiadelphus triguetrum Warnsl. + + + + + +
Рододендрон східнокарпатський Rhododendron kotschyi Simonk. + + + +
Розрив-трава звичайна Impatiens noli tangere L. + + + +
Розхідник шорсткий Glechoma hirsuta Waldst. et Kjt + + + + x
Розхідник звичайний Glechoma hederacea L. x + + +
Росичка круглолиста Drosera rotundifollia L. + + + +
Самосил гайовий Teucrium chamaedrvs L. + + + x
Свербіжниця польова Knautia arvensis (L.) Coult. + + + +
Свидина кров’яна Swida sanguinea (L.) Opiz. x + + + x
Синяк звичайний Echium vulgare L. + + + +
Ситник пониклий Juncus inflexus L. (J. glaucus) x + x + +
Ситник розчепірений Juncus sgnarosus L. + + + +
Скереда болотна Crepis paludosa (L.) Maench. + x x + +
Скумпія звичайна (рай-дерево) Cotinus coggigria Scop. + + x + x
Смілка звичайна Silene nutans L. + + + +
Смовдь болотна Peucedanum palustre (L.) Moench. + + + +
Смовдь гірська Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. + + + +
Сольданела гірська Soldnnella montana Willd. + + + +
Сосна гірська (С. жереп.) Pinus mugo Turra. (P. mughus) + + x x + + +
Сосна звичайна Pinus silvestris L. + + x + + + +
Сосна кедрова Pinus cembra L. + + + x + +
Страусове перо звичайне Matteuccia struthiopteris Tod. + + + + x
Стрептопус листообгортний Streptopus amplexifolius (L.) DC + + + x
Сугайник австрійський Doronicum austriacum Jaca. + + + + x
Суниці лісові Fragaria vesca L. x + + + + x
Сухоцвіт норвезька Gnahpalium norvegicum Gunn. + + + x +
Сфагнум Гіргензона Sphagnum Girgensohnii Russ. + + + + +
Сфагнум середній Sphagnum medium Limpr. + + + +
Таволга в’язолиста Spiraea ulmifolia Scop. + + x + +
Таволжник звичайний Aruncus vulgaris Rafin. + + + + +
Теліптерис болотяний Thelypteris palustris Schoti. + + + +
Тирлич ваточниковидний Gentiana asclepiadea L. x + + + + +
Тирличник війчастий Gentianopsis ciliata (L.) Ma + + + +
Тирлич жовтий Gentiana lutea L. + x + +
Тирлич крапчастий Gentiana punctata L. x + + +
Тонконіг звичайний Poa trivialis L. + + + + + + x
Тонконіг дібровний Poa nemoralis L. x + + + +
Тортуля польова Tortula muralis Hedw. x + x +
Фіалка болотна Viola palustris L. + + + x
Фіалка дивна Viola mirabilis L. + + + +
Фіалка Рейхенбаха Viola reichenbachiana Jard. (Viola silvestris Lam) x + + + + x
Фітеума колосиста Phyteuma spicatum L. + + + x
Хвилястий мох Mnium undulatum Weis. x + x + x
Хвощ болотний Eguisetum palustre L. + + + + +
Хвощ великий Eguisetum telmateia Elirh. + + + +
Хвощ лісовий Equisetum sylvaticum L. x + + + + x
Ісландський мох Cetraria islandica Ash. + + + +
Цицербіта альпійська Cicerbita alpina (L.) Ach. + + + +
Цирцея альпійська Circaea alpina L. + + + +
Цирцея звичайна Circaea luletiana L. + + + +
Частуха подорожникова Alisma plantago-aguatica L. + + + x
Чебрець альпійський Thymus alpestris Tausch. + + + +
Чемериця Лобелієва Veratrum lobelianum Bemh. + + + +
Череда трироздільна Bidens tri partita L. + + + +
Черемха звичайна Padus avium Mill. + + + +
Черешня Cerasus avium (L.) Moench. x + + x + x
Чина весняна Lathyrus vernus (L.) Bemh. + + + +
Чина лісова Lalhyrus sylvestris L. x + + +
Чистець лісовий Stachys sylvatica L. x + + + x
Чорниця Vaccinium myrtillus L + + + + + + x
Шавлія залозиста Salvia glutinosa L. + + + x
Шипшина повисла Rosa pendulina L. (R. alrina L.) + + x +
Шипшина собача Rosa canina L. + + + +
Щитник буковий Dryopteris phegopteris (L.) S. Christ + + + +
Щитник Ліннея Dryopteris Linneana C. Christ. + + + +
Щитник чоловічий Dryopteris filix-mas (L.) Schott + + + + +
Щитник шартрський Dryopteris carthusiana H. P. Fuchs + + + + +
Щучник дернистий Deschampsia caespitosa (L.) x + x +
Яблуня лісова Miiltis silvestris Mill + + x + +
Яглиця звичайна Aegopodium podagraria L. x + + + +
Ялина (смерека) європейська Picea abies (L.) Karst x + + + + x
Ялини біла Abies alba Mill. x + + x + x
Яловець звичайний Juniperus communis L. + + + +
Яловець сибірський Juniperus sibirica Burgsd. x + + +
Ясен звичайний Fraxinus excelsior L. x + + +

Наступна стаття

Джерело: Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник – Львів: видавництво “Піраміда”, 1996. – 208с.

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com