Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

До змісту

Головним завданням лісового господарства є найбільш раціональне використання земель державного лісового фонду з метою отримання максимальної кількості деревини та іншої побічної продукції з одиниці лісової площі, покрашення стану і підвищення якості лісів з одночасним використанням, збереженням і відновленням всіх багатогранних захисних особливостей лісу. Успішне виконання цих завдань можливе при веденні лісового господарства на типологічній основі.

Лісова типологія об’єднує вчення про ґрунти, гідрологію, лісові породи і трав’янисту рослинність у взаємодії з кліматом та іншими екологічними факторами зовнішнього середовища. Це наука про класифікацію лісових площ, однорідних за комплексом кліматичних і лісорослинних потенціальних можливостей, що однакові за лісівничими ознаками і потребують однорідних лісогосподарських заходів. Таким чином, тип лісу дає можливість групування окремих за площею ділянок за спільністю ознак, що визначає конкретність і предметність, цільове спрямування і результативність комплексу лісогосподарських заходів залежно від лісорослинних умов.

Запропонована класифікаційна схема і діагностична характеристика типів лісу рекомендується для практичного використання при лісовпорядкуванні, проведені лісогосподарських заходів, а також при проведенні і плануванні них робіт.

Матеріалами для написання навчального посібника слугували особисті дослідження автора в галузі лісової типології, багаторічний досвід у викладанні предмету, а також вивчення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел. Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програма дисципліни “Лісознавство” з врахуванням регіональних систем ведення лісового господарства.

Велику практичну і спонсорську допомогу у виданні книги надали підприємства лісової галузі західного регіону України, особливо керівники лісових установ Прикарпаття (І.І.Бойчук, В.Д.Дмитрук, І.Ф.Коляджин, Р.Д.Лінінський, В.Я.Луцький, М.Д.Негрич, В.М.Паневник, В.В.Підвисоцький, Й.Й.Побережник, Д.О.Постоловський, І.П.Ривлюк. В.І.Римарчук, І.І.Семчич, О.О.Слободян, К.О.Турчак, М.М Яремко), яким автор висловлює щиру подяку.

Користаючи з нагоди, висловлюю вдячність рецензентам навчального посібника проф. Стойку С.М. і проф. Генсіруку С.А., а також науковим редакторам проф. Оатшпенку Б.Ф та доц. Чернявському М.В. за їх копітку і корисну працю.

Наступна стаття

Джерело: Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник – Львів: видавництво “Піраміда”, 1996. – 208с.

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com