Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

До змісту

Раціональне використання природних багатств і зокрема лісових ресурсів, вміле їх відтворення з одночасним збереженням та підвищенням захисних властивостей гірських лісів — головна проблема лісового господарства Українських Карпат.

Зростаючі потреби в деревині вимагають удосконалення методів ведення лісового господарства, здатних забезпечити високу продуктивність лісів. Але розглядати лісовий покрив карпатських гір лише як сировинну базу, як джерело постачання народного господарства деревиною — значить однобоко оцінювати його всенародне значення. Гірські ліси — це перш за все важливий гідрокліматичний та ґрунтозахисний фактор, вплив якого поширюється далеко за їх межами. Особливе значення належить гірським лісам в охороні ґрунтів від ерозійних процесів.

Ліс як своєрідний елемент ландшафту являє собою складний комплекс рослинного і тваринного світу, що знаходяться у постійному розвитку і взаємодії з зовнішнім середовищем. Тому лісовий покрив необхідно розглядати як один з важливих складових елементів природного середовища. Ліси проявляють благотворний вплив на клімат, збагачують повітря киснем, регулюють гідрологічний режим водних артерій, охороняють ґрунти від змиву, сприяють очищенню повітря.

Важливість захисного впливу лісу істотно зростає в гірських умовах Карпат, де внаслідок сильної крутизни схилів та випадання значної кількості атмосферних опадів створюються умови для посиленого змиву ґрунтів, розвитку селевих потоків, обвалів, зсувів ґрунту та утворення снігових лавин. Особливе значення тут має водорегулюючий та водоохоронний вплив лісового покриву, який відіграє роль природної перешкоди виникненню стихійних повеней. Важливі ґрунтозахисні та грунтозакріплюючі функції належать лісовим угрупованням, що сформувалися на дуже стрімких, урвистих схилах і охороняють їх від обвалів та зсувів. Заслуговує також уваги бальнеологічне значення карпатських лісів, що ставить вимогу бережливо і раціонально вести лісове господарство в зонах поширення мінеральних джерел, курортів і санаторіїв. Але з усіх захисних властивостей карпатських лісів, за своєю важливістю, на перший план висуваються водоохоронні та водорегулюючі функції, які органічно поєднані з усіма іншими корисними властивостями гірських лісів. Лісорослинний покрив як фактор регулювання гідрологічного режиму поверхневих і ґрунтових вод здатний нормалізувати рівень води в гірських потоках і річках, що має важливе значення для народного господарства.

Питання гідрокліматичної та водоохоронно-захисної ролі лісу все більше привертають увагу вчених усіх країн. Ці питання всебічно обговорювались у 1960 році на V Всесвітньому лісовому конгресі в м. Сіетл (США), а в 1966 році — на VI Всесвітньому конгресі в Мадриді (Іспанія), де ставилась проблема «чистої води». На обох конгресах було визнано, що регулювання води на водозборах із збереженням її кращих якостей, а також поліпшення клімату можна забезпечити шляхом раціонального розташування лісових площ на водозборах.

Як бачимо, питання збереження та підвищення захисних функцій лісу мають важливе практичне значення, тому ми ставимо перед собою мету з’ясувати деякі особливості захисного впливу карпатського лісу, користуючись при цьому результатами проведених нами багаторічних дослідів, а також даними з вітчизняних і зарубіжних літературних джерел. Особлива увага приділяється водорегулюючим властивостям карпатського лісу.

Відомо, що специфічною рисою клімату Українських Карпат є значна кількість атмосферних опадів. Після північно-західного Закавказзя тут їх випадає найбільше в СPCP. Це дає нам змогу не вдаватись до розгляду дискусійного на сьогоднішній день питання про висушуючий вплив лісу. Лісовий покрий Карпат представлений відносно вибагливими до вологи деревними породами — буком і ялиною, які знаходять тут свій оптимум росту. Тому в даних умовах скоріше переважає позитивний гідрокліматичний та гідротранзитний вплив лісу, тобто здатність його збагачувати вологою прилеглі більш засушливі, порівняно з Карпатами, території.

Відповідне місце в книзі відводиться аналізу фізико-географічних умов Карпат, і в першу чергу як фактора, що обумовлює переважне поширення лісової рослинності, цього невід’ємного елемента природи Карпат. Поширення лісової рослинності Карпат та оцінка її захисної ролі розглядається нами у тісному взаємозв’язку із закономірностями вертикальної поясності клімату і ґрунтів. Проте, фізико-географічні умови у комплексі з факторами антропогенного порядку часто бувають першопричиною виникнення стихійних явищ. Тому пізнання цих взаємозв’язків може послужити основою для розробки заходів по знешкодженню та припиненню шкідливих явищ, які інколи завдають значної шкоди народному господарству.

Книга не претендує на повне й всебічне висвітлення захисного значення карпатських лісів. Це питання вимагає дальшого поглибленого дослідження, оскільки воно має важливе значення для багатьох галузей народного господарства.

Джерело: Чубатий О.В. Захисна роль карпатських лісів. Вид. “Карпати”, Ужгород, 1968

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com