Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

 XI. odbočka z Jubilejní stezky.

Zelená Brustury — Svidová 3 — Podpula, chata KČST. 6 — polonina Turbatská 8 hod.

 Tabulka na Adlerové hostinci, stanici KČST. v Brusturách, udává tyto vzdálenosti. Zelená však nedojde až na poloninu Turbatskou, ale pod ni, pod kótu 1539. Projde zahrádkou Adlerova hostince na trať, vpr. po trati 50 kroků a uhne vl. vzhůru do stráně s pěknými výhledy do údolí Brusturanky. Vystoupí do lesa, spadá poněkud a zase vystoupí. Skoro 2 km jde lesem. Vyjde na poloninku a zase lesem, to již nižším a řidším, k rozcestí tří cest (při zpětném směru tady pozor!). Vl. 500 kroků je usedlost Hacany. Vystoupíme na hřeben k mohutnému lesu, před nim se otevře rozhled v okruhu 320°. Je to

kóta 1430 Svidová. Vpr. je salaš. Krásné jsou výhledy s hřebene J do žlebu Jablonického potoka i S do údolí Turbatského potoka. Přecházíme po J svahu vrchu, zvaného Člověček. Nejvyšší bod hřebene, po němž jdeme na Podpulu, je Čerjapen 1532 pod Berliaskou 1560. J je krásná panoráma, uzavřená v dálce vlnitým hřebenem, v jehož středu je táhlý Konec 1308, vl. Tempa 1639, vpr. Špaňská, na vých. boku náhle zlomená. Další cesta je po hřebeně poloniny, zvané Šasa. Přijdeme k úžlabí a hned k druhému, oběma se derou potůčky, stékající do Jablonice. Cesta povlovně schází po plochém boku poloniny, porostlém nízkým jalovcem, do kotliny, kde tabulka:

Zelená do chaty pod Podpulou 0.15 hod.

Sem pod kótu 1477 přiběhla žlutá z údolí Jablonice a společně odbočuji k chatě pod Podpulou (pojmenování na Podpule mohlo by, zejména za mlhy, mýliti a turista by hledal tuto chatu na hřebeni, zatím je hluboko pod ním) k SV. Již cestou od Berliasky i s Podpuly je ji vidět.

Chata KČST. pod Podpulou je umístěna na kraji lesa mezi stromy v místě, bohatém na vodu, kde se sbíhá několik potůčků a pramenů, tvořících bystřinu. Vlévá se do Turbatského potoka. Má kuchyňku s plotnou a zásobou suchého dříví, dvě místnosti se 7 lůžky. V sezóně je osazena hlídačem, který obstará mléko z nedalekého stylu.

Zelená od tabulky nad chatou vystupuje kamenitou stezkou na hřeben, pohled do žlebu Jablonice, vytočí se vpr., najednou se připojuje žlutá (není vidět, že odbíhá přímo bokem k chatě). Obě značkv idou po V svahu Podpuly, vkročí na jeden ze dvou vrcholů horv 1634 (krásný rozhled), sestoupí do se délka mezi nimi a po hřebeně sejdou do sedla, kde žlutá odbočuje pod kótou 1539 po široké cestě na Tempu a dál do údolí potoka Plajského, ústícího do Teresvy. Podle ní zakrátko přijde do vsi Krásné na aut. lince Usťčorna — Neresnice

Zelená po odbočení žluté schází po hřbetě, lámajícím se náhle do žlebu Turbatského potoka. Značky jsou umístěny na kamenech, skrytých v trávě, těžko se hledají. Budou zaraženy vysoké koly, aby orientace byla snadnější. Držíme se hřbetu a sejdeme k plochému kameni s nápisem “Do Brustur. OKČST. Ťačovo 30. VII. 33″. Tam zelená konči a vyúsťuje na modrou, která se tam ostře láme: V přes Trojasku na Okulu 3 h., J přes Plesku Unguriskou, Kurpeň a Oprešu do Kobylecké Polaný 9 hod.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com