Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

VIII. odbočka z Jubilejní stezky.

 Zelená Lazy — Kvasný vrch 969 — Růža 1568 m, 5 h. — Gropa 1498 — Klímová 1495 — Krásná 1365 — Usťčorna 31 km, 11 h. (Pokračování Usťčorna — Tempa 15 km, 4 1/2 hod.)

To je legenda tabulky proti mlékárně v Lazcch k zelené značce. Celá tura je dlouhá 36 km a trvá 11 hod., s noclehem v salaši Krásné o pět čtvrtí hod. méně. Je nepříliš namáhavá, krásná, horská, výhledová, v průměrné výši 1400 m s nevelikými výškovými rozdíly, když se dosáhlo hřebene. Polonina Krásná plně si zasluhuje svého jména.

Po 50 krocích od orientační tabulky v Lazech odbočí z Jub. stezky zelená ke kam. řeckok. kostelu a rus. škole, pod kostelem čs. škola, přes most nad potokem Bradulovou, sbírajícím své vody pod Příslopem 944. Jde ještě 10 min. po silnici, uhne vpr. ořeš lávku vzhůru do stráně a příkrým výstupem na poloninu pod Kvasným vrchem 969, z jehož záp. svahu v údolí Terebly vytékají minerální prameny a jehož hřeben se táhne JV v délce 5km mezi údolím potoka Bradulovce a Kvasovce. Po hřebeně

Kvasného vrchu jdeme k osamělým chalupám a řadě oborohů. Shluk stavení je usedlost A. Rjepluka. Prkennou ohradou vystoupíme k výhledu na Lazy a stříbrný pás Terebly. V sev. svahu, kde přechází Kvasný vrch v poloninu Krásnou, pramen. Zpr. od Topasu přichází modrá Chust—Volové— Drahovo a společně jdou 2 km do sedla k dvěma jezírkům a dvěma plochým kamenům, na nich nápis, poukazující k modré: “Na Topas, na Příslop”. Modrá se láme S po hranicích okresu chustského a t’ačovského do sedla Příslopu 944. Zelená pokračuje po hřebeně pod kótu 1526 a přechází pod

Růžu 1568, nejvyšší horu poloniny Krásné. Skvělý rozhled. Obchází ji po sev. svahu, tím se vyhýbá značnému výstupu, ale míjí výborný rozhled s jejího temene. Když jsme obešli Růžu, dostáváme se zase na hřeben, od něhož odbočuje směrem skoro V hřeben Siglanský. Také horu Gropu, o 70 m nižší než Růža, obcházíme a v jejím boku překročujeme pramen. Pokračujeme hřebenem přes kótu 1336 na horu Příslop (není kótována) . Tam je velký kámen, na jeho hraně značka, ale neukáže, že se tu zelená zlomí v pravém úhlu. Pěšina chybně svede na Menčelynu 1333 J, neboť žádná jiná pěšina tam neodbočuje. Pozor! U kamene není hned značka. Uhneme ostře vl. Chvíli nepatrný sestup, dál výstup po ostrých skalách k bukoví a k mrtvým stromům, výhled. Sestoupíme do zvoru a podle něho vzhůru ostrým výstupem na

Klímovou 1495 s pěkným rozhledem, vrchol označuje kámen bez trianglu. Sestup po hřebeni, vytáčejícím se obloukovitě J, podle jezírka, v něm na kameni značka, pod kótu 1435, označenou novým trianglem. Je to nejvyšší místo vlastní části Krás né, nejpěknějši partie z celé této cesty. Jdeme krásnou procházkou hřebenem na kótu 1375 a 1241. V dálce na okraji lesa zasvítí značka. Tím směrem se pustíme. Vejdeme do bukoví a zlou cestou sestup do

salaše Krásné, noclehárna KČST., chutné mléko, čistota. Salaš je osazena německou čeledí. Leží v chráněné poloze na V svahu kóty 1365. Sestup lesem po dobře udržované vozovce povlovně, dál příkřeji mnoha serpentinami do Usťčorny. Vyskový rozdíl ze salaše do vsi 837.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com