Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

VII. odbočka z Jubilejní stezky.

Zelená Lazy — údolí Sucharu — Plaj 1373 — Peredná 1547— 1603 — Šeredná 1509 — Zadná 1554 — výšky 1217, 1198, 1269, čs.-polské hranice pod Popadou 1742.

V Lazech u mlékárny na Jub. stezce je tabulka s textem k zelené. Zelená odbočí od Jub. stezky do údolí potoka Sucharu ke kříži v kótě 579. Údolí Sucharu se vine mezi zalesněnými stráněmi, l. strana svahu se jmenuje Zapodrina, p. Suchar. Za kótou 717 přibíhá s Douhého Gruně žlutá. Po 1 km společné cesty ve břehu za dřevěnou stájí pramen. Na nádrž Suchar upomíná zbytek hráze. Nad tím místem se cesta dělí. VI. vystupuje žlutá podle potoka Sucharu a jde přes hory Piskoňu a Negrovec do Sinovíru. Zelená nad bývalou klausurou uhne vpr. po dosti dobré stezce a stoupá na Plaj 1373 m. Pokračuje v témže směru po pastvině ještě asi 1 km, načež se obrací opět poněkud vpr. Po pěšině přichází k místu, kde se křižuje s modrou značkou, která jde s. Dovhého Gruně po sev. záp. úboči Peredné 1547 m, a sestupuje do údolí Pesariky. Modrá zůstane vl. a zelená pomalu stoupá po úzké pěšině (místy malé prameny) na hřeben ke kótě 1453 m. Na vých. straně této kóty se stýká s cestou dosud neoznačenou od Stenjaku. Jsme na hranicích okresu chustského a ťačovského a po nich na druhý vrchol Peredné 1603. Přejdeme na vých. bok Šeredné (Střední) 1509, kde vystoupí panoráma pohraničního hřebenu s Popaďou. Přes několik pramenů na prelučku k dřevěnému pravoslavnému křiži. Za ním je jedna chybná značka, ukazující podle lesa. Správný směr od kříže je přímo vzhůru do lesa. Kamenitou cestou přejdeme hřeben na louku pod Zadnou 1554 ke studánce s výbornou vodou, schválné k ní zachází značka. Vystoupí na vrchol Zadné a dále lesem, místy příkrým sestupem. Za kótou 1217 jde lesem Dubilankou, uhne pro vývraty s cesty, nepřijde však k lovecké chatě č. 773, nýbrž bez cesty lesem vyústi pod kótu 1269 na hranicích mezi kameny 5/8 a 5/9, kde konči na pohraniční žluté Popaďa—ústi potoka Roztoky do Terebly.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com