Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

III. odbočka z Jubilejní stezky.

Modrá Volovec — chata KČST. pod Plajem, prudší stoupání, 8 km — chata pod Plajem — Menčelyna — Zaňka 13 km, celkem 21 km.

Pod nádražím ve Volovci začíná modrá a Jde kus po silnici na Svalavu. Před dřevěným mostem odboči modrá vl. pod že-

lezniční most ke kostelu, který je kótou 500, a stoupá proti toku potoka Zvoru. Zanedlouho jsme na rozcestí, kde odbočuje červená:

Červená Volovec — Vokreščatyj vrch 5 — Tomňatyk 7 — sedlo 7.5 km.

Červená projde dvorem hospodářství, míří loukami a poloninkami k lesu, stoupá serpentinami na Voskreščatyj vrch 1221 a skalnatým hřebenem na Tomňatyk 1347. S jeho temene sejde do sedla pod Tomňatykem, kde vyústí na modrou u tabulky:

Červená Tomňatyk — Vokreščatyj vrch — Volovec 8 km.

Modrá pokračuje údolím Zvoru, za posledními chalupami překročí potok a opustí jeho tok. Vchází do lesa; vystupuje s počátku mírně, později ostřeji. Vyjde z lesa na poloninku a přijde za 10 min. po horské louce k

chatě KČST. pod Plajem. Od chaty stoupá k vydatnému prameni a mezi stavení stát. mlékárny po sev. svahu Plaje po špatné vozovce a po sev. svahu kóty 1199 sejde do sedla pod Tomňatykem, tabulka:

Červená Tomňatyk — Voskreščatyj vrch — Volovec 8 km.

Je to cesta, která ve Volovci nad kostelem dvorem hospodářství vystoupila do sedla přes Voskreščatyj vrch.

Ze sedla za 5 min. modrá přijde k druhému rozcestí, tam odbočuje žlutá na nádraží v Zaňce. Tabulky na dvou kolech:

Žlutá Kernica—Zaňka. — Modrá Zaňka.

Žlutá odbočuje po vozovce S a uhne Z na Kernici 971, kde byla od r. 1925 pokusná agro- a meteorologická stanice poloninského hospodářství třetího řádu. Nyní je přenesena do stát. mlékárny. Sestupuje řídkým bukovým lesem k hájovně na silnici v údolí řeky Viče, spojí se s modrou a společně za 6 min. dojdou na nádraží Zaňku, 7 km.

Modrá ód tabulek stoupá půl hod. skalnatým hřebenem na temeno Menčelyny 1211. Sestupuje k řídkému lesu, jehož stromy jsou zpřeráženy vichřicí. Hřebenovou stezkou mezi pahýly stromů a křovím přijde do bukového lesa. Serpentinami sbíhá prudce do údolí Viče k hájovně, kde se spojí se žlutou, kterou opustila na hřebeni pod Menčelynou, a společně za 6 min. přijdou na nádraží Zaňku.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com