Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

I. odbočka z Jubilejní stezky.

 Žlutá rozcestí státních silnic u Nižních Verecek do Vereckého a Skotarského průsmyku — Nižní Verecky 1.5 — Bělasovice 9.5 — Pikuj 16.5 — Zděňovo 26.5 km.

 

Na rozcestí státních silnic, z nichž jedna směřuje do průsmyku Vereckého, druhá do Skotarského, je tabulka s textem k žluté a červené značce. Odbočíme z Jub. stezky k S a hned jsme u prvních chalup Niž. Verecek. Do středu obce ke kostelu nad ústím potoka Laterového do Latorice je 20 min.

Nižní Verecky jsou správním střediskem Vrchoviny. Ok:, soud, patří k němu 58 obcí, stát. výzkumná stanice zemědělská a výzkumný statek, notariát, čet. stanice, inspektorát a ode. fin. stráže, poradna pro sociální choroby, čs. 4tř. a rus. 6tř. škola, stálý košíkářský kurs. Lidová banka. Ruský nár. důra, restauratér J. Stuglinec, P. Pavlíček, český řezník a uzenář, noclehárna KČST. s 10 lůžky, aut. doVolovce a Svalavy. Zajímavé výroční trhy. Sirný pramen. Kamenný řeckok, kostel postaven místo krásného dřevěného bojkovského. Zbývali trochu času, dobře ho využijeme výstupem na Stiv 708, vrch ležící V s pěkným rozhledem. U kostela odbočuje modrá. Tabulka:

Modrá Kozáková polanka 10 — Latorka (min. pramen) 13 — Bělasovice 15 — Pikuj 24 km.

Žlutá Bělasovice 8 — Pikuj (Husla) 1406 m, 15 km.

Modrá za stát. statkem v N. Vereckách vystupuje serpentinami na Maguru 665, pohled na Nižní Verecky a okolí. Stoupáme do vlastní Vrchoviny, vl. chudičká víska Medvězi, na travnatý hřeben Holice 696, lesní cestou po vých. svahu Velikého vrchu a volným sestupem na hranice na kótu 866. Přichází tam z Vereckého průsmyku polská červená a jde po hranicích na Pikuj. Podle hraničních kamenů stoupáme půl hod. na Kozákovu polanku 907, označenou kamenem 10. Opustíme hranice a obcházíme její temeno po sev. svahu ostřejším sestupem na horní konec vsi Latorky, položené v délce 3 kin v údolí vých; ramene Latorice, řeckokat. dřev. kostel, rus. 3ti. škola, miner. pramen, studánka, chráněná stříškou, je mezi školou a farou, oddělení fin. stráže. Přijdeme do Bělasovic, 174 ob., oddělení fin. stráže, čet. stanice. Víska leží nad soutokem záp. ramene Latorice, přitékajícího od Pikuje, a vých. od Kozákovy polanky. Tabulky:

Pikuj (Husla) 1406 m 9 modrá Latorka (min. pramen). Kozákova polanka 5, Nižní Verecky 15 km.

Husla 7, Zděňovo 17 žlutá Nižní Verecky 8 km.

Modrá odbočí od žluté, přejde potok Borsučinu a polní cestou pastvisky, dál mladým lesním porostem pozvolna stoupá na hranice na Peredil 811. Tam se spojí s polskou červenou, jdoucí s Kozákovy polanky po hranicích. Společně (polské značky jsou řídké) modrá a červená jdou podle hraničních kamenů přes Velký Munčel 1036 (988) na poloninku. Projdou mrtvým lesem a ostře vystupují na Pikuj (Huslu) 1406. Konči u tabulky:

Modrá Pikuj—Bělasovice—Kozáková polanka—Nižní Verecky 24 km.

Žlutá od kostela v Nižních Vereckách vozovkou S po vsi půl hod. ke kříži údolím Latorice, po 40 min. je ves

Tišov, lemkovský dřev. kostel sv. Basilia Vel., ochoz kolem, vchod se sloupky, nízká bar. věž a 3 sanktusové věžičky, zvonice s galerií a střechou dvakrát lomenou; rus. 2tř. škola. Po 20 min. je ves Kotelnice, rus. 2tř. škola, a hned ves

Bystrý, ležící Z v údolí potůčku, dřevěný kostel stavěl 1904 tesařský mistr Ilko Němec ze Zadílského. Za 20 minut jsme v Bělasovicích nad soutokem obou ramen Latorice u tabulky:

Pikuj 7 — Zděňovo 17 žlutá Nižní Verecky 8 km.

Pikuj 9 modrá Latorka — Kozáková polanka 5 — Nižní Verecky 15 km.

Žlutá se odděluje od modré do

Miškarovic, rus. 2tř. škola, dřev. fil. kostel sv. Mikuláše, v horní části mezi podstříškou a střechou hodně vysoký, uvnitř bohatě řezaný bar. svatostánek s vinutými sloupky. Překročíme Latorici, přes louky do lesa, serpentinou vzhůru, přejdeme pramen Latorice. Stoupáme bukovým lesem a dál ve vrstevnici podle mrtvých stromů na poloninské louky. Morénou strmě vystoupíme na

Pikuj 1406 s proslulým rozhledem s jeho špičatého, se všech stran patrného vrcholu. Vidíme do Polska, do údolí Stryje, na pohraniční hřeben k Užockému průsmyku, na průsmyk Verecký a Skotarský, do údolí Zděňovky, na Ljutanskou holicu, poloninu Rovnou, Ostrý vrch, Vihorlat, J Bužoru, poloninu Boržavu se Stojem a Velikým vrchem. Přišla tam modrá po hranicích, končící u tabulky:

Modrá Bělasovice 9 km.

Sestupujeme po útesech na táhlý kamenný hřeben a pěšinou v divokém, listnatém lese k lesní chatce v Holovačím lese (jedna místnost otevřena, nouzový nocleh). Sestoupíme k potoku do lučinatého údolí. Brzy přejdeme na vozovku a podle potoka Kočilovy k býv. Schönbornovu domu, jehož otevřeným dvorem se dostaneme na Jub. cestu ve Zděňově u tabulky:

Žlutá Pikuj (Husla) 10, Bělasovice 17, Nižní Verecky 25 km.

kcst 028aa

Zákoutí ve Vyš. Vereckách.

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com