Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

II. odbočka z Jubilejní stezky.

 

Zelená serpentina nad Volovcem — Bužora 1097 m, 12 km — Krásná dolina 13 — Hankovíce 21 — Polana u Svalavy, lázně s miner. prameny, 28 km.

 

V poslední ostré serpentině silnice odbočí z Jub. stezky u osamělého domku nad Volovcem zelená a polní stezkou stoupá po již. svahu Menčelu, obcházejíc jeho temeno 646 na poloninu. Vejde do lesa a po již. svahu Kyčery 841 mírným sestupem stezkou v bukovém mlází přechází na kótu 615. Odtud ostřejším výstupem divokým pralesem na vrchol

Bužory 1097, nejvyšší místo celé tury, s něhož se otevrou vděčné výhledy do údolí Pině, Latorice a Zděňovky, na pohraniční horstva i polská pásma, na Antalovskou polánu, Rovnou i Boržavu, do kotliny svalavské. Na trigon. lešení Bužory tabulka:

Volovec 12 zelená Polana (lázně s miner. prameny) 18 km.

Zelená, pak červená Krásná dolina — Zaňka 5 km.

S temene Bužory sestup bukovým lesem s mrtvými a rozstřílenými stromy. Vpr. jsou Zachovalé zákopy a kamenné kryty se střílnami. Přejdeme kótu 889. Stezka se zatáčí JZ. V ohybu cesty odbočuje červená do Zaňky.

Červená ohyb cesty pod kótou 889 — Zaňka 5 km. — Červená sestupuje po se v. svahu Romanisky 842 lesní vozovkou na poloninku a lesem do lázniček Zaňky s železitou kyselkou. Bývaly to zajímavé lázníčky, nyní je má ve správě evangelická církev a upravila je.

Od rozcestí pokračuje zelená na

Krásnou dolinu, rozkošné lesní zákoutí se srubem ve výši 819 m na Korotkém Poháru. Otevře se malebný pohled na poloninu Boržavu a na mohutný Stoj. Ostrými serpentinami sestupujeme k potoku v lesní rokli. Přejdeme jej a po jeho p. břehu cestou, necestou pralesem, až přijdeme na dvě pěšiny. Levou sejdeme opět k potoku. Po půl hod. jsme v malebném údolí. Kamenitým řečištěm spěchá dravá Latorice. Po jejím p. břehu jde lesní dráha ze Zděňova do Polaný. (Proti toku přišli bychom do Podplazí na Jub. stezku, 12 km.) Po toku luční stezkou přijdeme do vsi

Hankovic, dřevěný kostel, řeckok. rus. 2tř. škola. Patří k ní osady Osa, žel. zastávka, čs. 1tř. škola, a Vlčí. Zel. zastávka Hankovice je od vsi vzdálena přes hod. cesty. Projdeme vsí, za ní přejdeme po dřevěném mostě Latorici na jeji p. břeh, po toku jdeme podle lesní dráhy 1/4 hod. Opustíme ji i řeku směrem k bukovému lesu. Příkře stoupáme po vozovce. Za půl hod. jsme na táhlém, travnatém hřebenu Kyčery. Její nejvyšší bod 697 zůstane vpr. Po jejím hřebenu, krášleném malebnými skupinami bříz, jdeme 45 min. Špatnou vozovkou sestoupíme do

Polaný, notariát, čet. stan., čs. 3tř. a rus. 5tř. škola, řeckok. kostel, dobře upravené lázně, alkalické kyselky s obsahem chloridu, lithia a železa. Léčí se choroby plic kromě tuberkulosy, nemoci žaludku, nervové i revmatické. Kyselka “Polana” se vyváží. V obci samé jsou dva miner. prameny, vzdálené 5 min. od školy. V Polaně se stékají Malá a Velká Pině. V okolí v Oleňově a Pavlově také jsou miner. prameny. Tabulka:

Zelená Polana — Hankovice 7 — Krásná dolina 15 — Bužora 16 — Volovec 28 km.

Modrá jde z Polaný po hřebeně mezi potoky Luhem a Oblazným, jejž překročí, a vystoupí na vrch Mlaky. Přejde potok Tesaník a stoupá na Serednyj vrch 981. Sejde do lázni Siňáku.

Z Polaný jezdí autobus do Svalavy po silnici, po které jdeme údolím Pině podle lesní dráhy do

Soločína, vsi, ležící v příčném údolí na potoce Tesaniku, řeckok. kostel, rus. 3tř. škola. Po 20 min. odbočuje cesta do Luhů, lázničky pro nemoci žaludeční, nechutenství, choroby plic, měchýře a ledvin, prameny Žofie, Luhy Marketiny a Luhy Alžbětiny, voda se vyváží: dříve se prameny jmenovaly Irma a Panonia. Přicházíme do

Holubinného, patři k nim osada Caklanovice, v jejichž obvodu leží lázničky Luhy, notariát, řeckok. kostel, čs. 1tř. a rus. 6tř. škola, minerální pramen nad obcí a druhý u mostu přes Pini, pres něj jdeme do Svalavy. Vl. je sklárna, od r.1930 se v ní nepracuje, vyráběly se hlavně láhve na minerální vodu. U mostu se jímá minerální pramen “Svalava”, dál je pramen “Kamila”. Naše pout končí na nádraží ve

kcst 029aa 

Volovec.

 

Svalavě, ležící v kotlině, malebně obklopené věncem hor. Okr. úřad a soud, berní úřad, okr. čet. velitelství, čet, stan., důchodkový kontrolní úřad, notariát, škol. inspektorát, školy čs. měšť. 4tř. a ob. 5tř. se 3 pobočkami, rus. měšť. 4tř. se 3 pobočkami, ob. 6tř. Průmysl: dvě pily, ve sklárně se nepracuje, Solvya, akc. společnost na suchou destilaci dřeva, chemická továrna a pila, do konce války byla největším továrním podnikem v zemi, ještě 1926 zaměstnávala 1880 lidí. Nyní je výroba velmi omezena. Má vlastní lesy a 80 km lesních drah. Nesmírné mrazy 1929 poškodily bukové dřevo, že z něho nelze vyráběti pražce, nedá se impregnovat. Kostel římskok., řeckok., synagoga. Sokolovna s restaurací, Rus. národní dům s obchodem “Zorja”, kde možno doplniti zásoby. Minerální pramen v lese “Prava” a v osadě Velkém Bystrém, ležící 20 min. J., s překrásným dřevěným lemkovským kostelem Sesláni sv. Ducha vysoké stavby, gánok kolem, bar. věž svítí červenou a bílou barvou ve vysokých stromech, obklopujících cerkev. Patří k nejkrásnějším cerkvím v zemi. U Svalavy byl nalezen hrob maďarského válečníka, pohřbeného s koněm a se zbraní, z konce IX. stol. — Na hřbitově svalavském jsou pochovány oběti srážky vlaku 12.XII.1935. Vlak s munici za Hankovicemi se roztrhl a utržená část na klesající trati narazila před Svalavou na vlak s vojskem. Vagony byly zavřeny, vojáci nemohli vyskákat. Bylo zabito 28 vojínů, mnoho raněno, většinou těžce. Železniční četa ihned odstranila rozbité vozy. Další překotně dopravené transporty neměly o srážce potuchy, také jejich vagony byly zavřeny. Censura potlačila tuto zprávu, takže se do novin nedostala.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com