Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

До змісту
На заході України зареєстровано 484 види хребетних, а саме: круглоротих і риб − 53; земноводних − 17; плазунів − 13; птахів − 315; ссавців − 86. Цілком можливо, що будуть виявлені додаткові види у зв’язку зі змінами ландшафтів, зокрема з їх окультуренням, а також з динамікою розселення одних видів та зникненням інших. Завіз нових форм, скорочення ареалів і зміна їх структури у видів-аборигенів, коливання чисельності популяцій − все це в основному пов’язано з господарською діяльністю людини, зокрема з розвитком різноманітних транспортних сполучень, що «знімають вето» з географічної ізоляції. Однак екологічна ізоляція зберігається. Тепер антропогенний фактор, як ніколи раніше, впливає на формування видового складу фауни, структуру і чисельність популяцій тощо. Відповідно до прийнятих у наш час загальнобіологічних положень види варіюють внутрі- і міжпопуляційно (Паавер,1965). З форм внутрівидової мінливості з достатньою повнотою можуть бути охарактеризовані індивідуальна, вікова, сезонна, біотопічна та географічна. Всі ці форми мінливості значною мірою «контролюються» і зумовлюються господарською діяльністю людини. Тому особливу увагу ми звертаємо на зв’язок «людина − фауна», або «фауна − людина». Антропогенний характер визначає сучасне і найближче майбутнє тваринного світу заходу України і прилеглих територій.

Джерело:  Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. В-во Львівського ун-ту. 1973, 257ст.

Tags: , , , , , ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com