Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль.

Фізико-географічні умови

Масив розташований в межах фізико-географічного району Приводороздільних Ґорґан Водороздільно-Верховинської області. Він розміщений у верхів’ях рік Тереблі, Тересви та Чорної Тиси. Північна межа проходить по головному водорозділу між Дністром та Тисою, а південна прослідковується долинами рік Мокрянка, Брустурянка, Турбат та Чорна Тиса.

Масив розташований в межах Скибової тектонічної зони. Тут широко представлений верхньокрейдовий та палеогеновий фліш аж до самих його верхів (верхнього олігоцену). Поверхні хребтів броньовані ямненськими пісковиками, які є надзвичайно стійкі до звітрювання. Саме вони утворюють у Приводороздільних Ґорґанах кам’яні поля – так звані “ґреґоти”.

Рельєф масиву має доволі складний характер. Переважаючими формами рельєфу є середньогірні та низькогірні крутосхилово-денудаційні, які густо розчленовані гідрографічною сіткою. Особливістю рельєфу масиву є наявність кам’янистих розсипів, що вкривають привершинні схили та самі вершини.

Тут отримав розвиток специфічний вцц ландшафту-Ґорґанський. Він характеризується наявністю середньовисотних хребтів з гострими кам’янистими гребенями, осипами на схилах, глибокими поперечними долинами із заростями субальпійського криволісся та смереково-буковими лісами на крутих спадистих схилах. Долини річок мають вид вузьких глибоких ущелин з крутими, часто скелястими, схилами.

Масив розташований в межах Ґорґанського району Ґорґано-Ясінського округу буроземних ґрунтів Закарпатської гірської буроземної провінції. У ґрунтовому покриві переважають кислі буроземи (Distric Cambisols). Значні частини на кам’янистих розсипах, займають примітивні та ініціальні ґрунти (Lithic Leptosols). Для буроземів масиву характерні дуже висока кислотність (рН <4,0), незначна потужність профілю (до 60 см), великий вміст грубого гумусу від 10-12% у верхніх горизонтах до 1 -2% у перехідних та низький вміст обмінних основ (ступінь насичення менше 30%). Ґрунти сильно насичені органічними залишками, часто нерозкладеними. Великий вміст уламків грунтотвірних порід. Потужність коливається від кількох до 30-40 см.

Кліматичні умови змінюються від помірних до холодних Температура липня коливається від +15°С до +12°С, а січня – від -5 до -10. Сума активних температур з висотою зменшується від 1800 до 800°С. Кількість опадів від 850 до 1800 мм/рік, середньорічна температура від +8°СдоО°С.

Рослинність

Основними лісовими угрупованнями є букові (Fagetum), а на вищих висотних рівнях – мішані смереково-ялиново-букові (Piceeto-Abieto-Fagetum), ялицево-буково-смерекові (Abieto-Fageto-Piceetum) і монодомінантні смерекові (Piceetum) фітоценози. Над лісовими розміщені фітоценози криволісся з переважанням Pinus тудо.

В підліску лісових фітоценозів зростають Lonicera nigra, Daphne mezereum, Sambucus гасе/rasa та ін.

В трав’яному покриві переважають Rubus hirtus, Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Phegopteris connectilis та інші. Серед рідкісних видів зустрічаються: Lunaria rediviva, Atropa belladonna, Шит martagon, Mellitis carpatica. Спорадично поширені ранньовесняні ефемероїди – Leucojum vemum, Galanthus nivalis, Sdlla bifolia.

Загальна характеристика пралісів

Праліси Приводороздільних Ґорґан охоплюють територію в 7087,5 га і складаються з 20 кластерів (рис. 25). Найбільший з них має площу 1571,5 га, а найменший

• 69,0 га. Праліси розміщені в межах ДП “Брустурянське ЛМГ, ДП “Мокрянське ЛМГ” та ДП “Ясінянське ЛМГ”. Вони поширені в межах висот 750-1580 м н.р.м. і зосередженні на схилах південно-західної, південної та південно-східної експозицій. Крутизна схилів коливається від ЗО до 35°.

Місцеві праліси відносяться до широколистяних, мішаних, хвойних лісів та криволісся.

За типами деревостану в них переважають чисті смеречники (50,7 %) і розподіляються таким чином:

• чисті ліси з Fagus sylvatica -197,2 га (2,8 %);

• чисті ліси з Picea abies – 3590,5 га (50,7 %);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies а/Ьа-1751,6га(24,7%)

• ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba-1179,6 га (16,6%);

• ліси з Picea abies з домішками Pinus cembra- 201,0 га (2,8 %);

• чисті ліси з Pinus mugo 167,6 га (2,4 %).

Характеристика кластерів

1. Код у базі даних: БР.ТУ.1. Розміщення: Турбатське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 258,0 га. Діапазон висот: 1250-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

2. Код у базі даних: БР.ТУ.2. Розміщення: Турбатське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 107,8 га. Діапазон висот: 900-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 35°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: експлуатаційні ліси та частина державного заказника.

3. Код у базі даних: БР.ТУ.4.ЯС.ЧТ.З. Розміщення: Чорнотисянське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ та Турбатське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 258,7 га. Діапазон висот: 1300-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

4. Код у базі даних: БР.КЕ.1.БР.ПЛ.4. Розміщення: Кедринське та Плайське лісництва ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 336,4 га. Діапазон висот: 1100-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies – 240,8 га (71,6%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 92,4 га (27,5%); чисті ліси з Rfnus mugo – 3,2 га (1,0%). Охоронний статус: захисні ліси.

5. Код у базі даних: БР.ПЛ.1. Розміщення: Плайське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ”. Площа: 713,8 га. Діапазон висот: 1000-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies – 422,8 га (59,3%); ліси з Рісеа abies з домішками Pinus cembra 201,0 га (28,2%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 85,3 га (12,0%); чисті ліси з Pinus mugo – 4,7 га (0,7%). Охоронний статус: захисні ліси та частина ботанічного заказника.

6. Код у базі даних: БРЛЛ.2.БР.ТУ.5. Розміщення: Плайське та Турбатське лісництва ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 376,6 га. Діапазон висот: 1100-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу: 33°. Чисті ліси з Рісеа abies -226,6 га (60,2%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba -150,2 (38,0%); ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba – 6,8 га (1,8%). Охоронний статус: захисні ліси.

7. Код у базі даних: БР.ПЛ.З. Розміщення: Плайське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 274,6 га. Діапазон висот: 1100-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 23°. Чисті ліси з Рісеа abies – 117,2 га (42,7%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 77,3 га (28,2%); чисті ліси з Pinus mugo - 80,1 га (29,2%). Охоронний статус: захисні ліси.

8. Код у базі даних: МО.БР.1. Розміщення: Брадульське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ. Площа: 214,4 га. Діапазон висот: 1050-1580 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 28°. Чисті ліси з Рісеа abies. Охоронний статус: захисні ліси та частина ботанічного заказника.

9. Код у базі даних: МО.БР.2. Розміщення: Брадульське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ . Площа: 373,2 га. Діапазон висот: 1100-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: східна. Середня крутизна схилу: 33°. Чисті ліси з Рісеа abies – 292,7 га (78,4%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 80,5 га (21,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

10. Код у базі даних: МО.БР.З.МО.КО.З. Розміщення: території Брадульське та Комсомольське лісництва ДП “Мокрянське ЛМГ. Площа: 351,0 га. Діапазон висот: 900-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba - 151,9 га (43,3%); ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba -149,5 га (42,6%); чисті ліси з Рісеа abies – 49,6 га (14,1%). Охоронний статус: захисні ліси.

11. Код у базі даних: МО.БР.4. Розміщення: Брадульське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ. Площа: 305,9 га. Діапазон висот: 750-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 33°.Чисті ліси з Рісеа abies – 240,9 га (78,8%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 35,5 га (11,6%); чисті ліси з Рісеа abies – 29,5 га (9,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

12. Код у базі даних: МО.БР.5. Розміщення: Брадульське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ. Площа: 75,4 га. Діапазон висот: 1100-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba. Охоронний статус: захисні ліси та ботанічний заказник.

13. Код у базі даних: МО.КО.4. Розміщення: Комсомольське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ”. Площа: 145,7 га. Діапазон висот: 90(3-1200 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 33°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba -137,9 ra (94,6%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 7,8 ra (5,4%). Охоронний статус: захисні ліси.

14. Код у базі даних: МО.КО.5. Розміщення: Комсомольське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ. Площа: 143,9 га. Діапазон висот: 900-1250 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 137,3 га (95,4%); чисті ліси з Fagus sylvatica -6,6 га (4,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

15. Код у базі даних: МО.РМ.1. Розміщення: Русько-Мокрянське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ’. Площа: 559,2 га. Діапазон висот: 1000-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies – 469,1 га (83,9%); чисті ліси з Rfnus mugo – 79,6 га (14,2%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba - 10,5 ra (1,9%). Охоронний статус: захисні ліси та ботанічний заказник.

16. Код у базі даних: МО.РМ.2.МО.КО.1.МО.БР.6. Розміщення: Русько-Мокрянське, Комсомольське та Брадульське лісництва ДП “Мокрянське ЛМГ. Площа: 1571,5 га. Діапазон висот: 800-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 1062,5 га (67,6%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 294,8 ra (18,8%); чисті ліси з Picea abies – 214,2 ra (13,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

17. Код у базі даних: МО.РМ.З.БР.ЛО.4. Розміщення: Русько-Мокрянське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ та Лопухівське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 384,0 га. Діапазон висот: 800-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 23°.Чисті ліси з Fagus sylvatica – 188,6 га (49,1%); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba -144,8 ra (37,7%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 50,6 ra (13,2%). Охоронний статус: захисні ліси.

18. Код у базі даних: МО.РМ.4.БР.КЕ.З. Розміщення: Русько-Мокрянське лісництво ДП “Мокрянське ЛМГ та Кедринське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 490,4 га. Діапазон висот: 900-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 33°. Чисті ліси з Picea abies – 324,1 га (66,1 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 89,7 га (18,3%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 76,6 ra (15,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

19. Код у базі даних: ЯСДЖ.1. Розміщення: Довжанське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ. Площа: 69,0 га. Діапазон висот: 1400-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

20. Код у базі даних: ЯС.ЧТ.2. Розміщення: Чорнотисянське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ. Площа: 76,0 га. Діапазон висот: 1400-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

Джерело: Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com