Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

3410. Autobus ČSD. Chust—Volové—Torun po státní silnici.

 

Vyjíždi z nádraží, ale vlastni stanoviště je náměstí.

Km 5.1 Iza, notariát, čet. stan., čs. 2tř., rus. 6tř. škola se 4 pobočkami, klášter, z něhož se šiří pravoslaví po okolí. Některé obce jsou zcela pravoslavné, v chustském okrese je 28.087 příslušníků pravoslavné církve. V lze působil jako farář Ivan Ivanovič Rakovskij (1815—1885), jeden ze tři duchovních vůdců P.Rusi po r.1848 (Duchnovič — Dobrjanskij — Rakovskij), vydával učebnice a časopisy, přispíval do mnoha listů a byl po pét let místopředsedou spolku sv. Vasilia Velikého. — Dál vl. za Rikou na potoce Osavě je Košelovo, rus. 4tř. škola s expositurou, pravosl. kostel. Široké údolí Riky s loukami a lány kukuřičných polí lemují stráně, pokryté listnatými lesíky.

Km 11.1 odbočka Lipča, notariát, čet. stan., čs. 2tř., rus. 6cř. škola s expositurou, v osadě Lipovci rus. 2tř. škola s expositurou, pravoslavný ženský klášter, výrobou vlněných koberců a polním hospodářstvím hradí náklad na vydržování, řeckok. a nový dřev. pravosl. kostel. Tři km je vzdálena studna nafty “Pavlišču” fy H. Kirstaetter v Chustu. Prof. dr. R.Kettner probadal to územi. Dva minerální prameny.

Km 15.4 Horinčovo, notariát, čet. stan., čs. 1tř., rus. 6tř. s expositurou a v osadě Monastýru rus. 3tř. škola s expositurou, dřev. kostel z konce XVIII. stol., po pravosl. klášteře nic se nezachovalo. Vznikl na konci středověku nebo v době ještě starší. Zrušil jej císař Josef II. Pro blízkost Izy je místem, odkud se šíří pravoslaví. Zemřel tam jako farář buditel Evhenij Fencik (1844—1903), narodil se v Martince v berežské župě, působil jako duchovní v Poroškově a ve Vel.Rakovci. Byl největšim básníkem a románopiscem. Dila: “V otčizně bez otěčesťva” (po prvé prý vydal dílo anonymně v Rusku), první román “Niščije duchom”, “Pokorenie Užhoroda” (z dějin o knížeti Laborcovi v IX. stol.), epos “Koriatovič”, vydával důležitý a po dlouhý čas jediný časopis “Uhroruskij listok”. V Užhorodě před synagogou stojí jeho mramorový pomník. Z Horinčova jde červená na Menčul 1487.

Červená Horinčovo — Čertež 18 — Menčul 1487 m, 23 km. Jde polem, dál pěkným údolím podle potoka Surjuku, vystoupí na Surjuk. Sejde do údolí Terebly, parní pila, lesovna (v ní klíče k lovecké chatě). Překročí řeku do osady Zabrodu a stoupá pres kótu 806 na Čertež, kde zachytí modrou Drahovo—Chust. Popis str. 135.

Silnice jde těsně při Rice.

Km 20 Berezovo u mostu, čs. 2tř., rus. 5tř. škola se 4tř. expositurou. Z Riky se ještě před 100 lety ryžovalo zlato, práce zastaveny r. 1844. Dva kostely, menši pravosl., větší řeckok. s hruškovitou báni. Dřevěný most spojuje obec se silnicí. — Údolí sevrou vysoké hřebeny, Z Bovcarský vrch, V Michal 1009.

Km 28.8 Nižní Bystrý, hostinec Volovič. Čet. stan., notariát, čs. 2tř., rus. 2tr. škola se 4tř. expositurou, dva kostely, řeckok. a druhý menši s pomníkem padlých na konci vsi, dvě pily, při jedné menší továrna na ohýbaný nábytek. Železitá kyselka “Prochudnyj”. Je v plánu zbudovat podle projektu inž. Křižka z Bratislavy na Tereble nádrž o 30 mil. m3 vody, prorazit horským hřebenem, dělícím dvě údolí, tunel v délce 4680 m při průtoku 7.8 m3 za vteřinu a hnát u N.Bystrého elektrárnu o 90 mil. kWh. Rentabilita vyžaduje využití 50 mil. kWh., proto se v dohledné době projekt neuskutečni.

Za Nižním Bystrým po silnici 1 km jde žlutá značka. Jc to spojka modré Chust — Drahovo, jdoucí s poloniny Kuku 1365 tudy na Perechresťu a Bosovou na polonině Krásné. Žlutá S stoupá na poloninu Kuk pres Lelák 889 a dál hřebenem a k Z po visuté lávce přejde Riku do osady Meleďuku a přes hřbet Bovcarského vrchu jde do údolí Terebly.

Km 32 Nižní Bystrý-Protiveň, několik stavení s pilou. Silnice jde mezi sráznými stráněmi divoce romantickým žlebem k myslivně nad listím potoka Mochnatého (při potoce miner. pramen “Rovinka”), podle něhož jde cesta do Negrovce, ležícího na Jub. karp. stezce.

Km 44.5 Vučkovo, čet. stan., čs. a rus. 1tř. škola, kamenný kostel, vedle zchátralý dřevěný. U kostela minerální pramen “Kvasovina”, dva prameny železité kyselky Vulchovoje a na Pastinách.

Km 50 Zaperedil. Za touto osadou obcházi řeka i silnice velkým obloukem vrch Bosnickou Peredilu 709 a vjíždí v

km 58 do Volového. Ostatní zastávky Sojmy, Majdan, Vyšní Bystrý a Torun jsou popsány při modré značce Chust — Drahovo, str. 120.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com