Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Trať 329. Královo nad Tisou — Halmeu.

 

Trať jede širou rovinou. Z Králova až k Ďakovu tvoří přímku, dlouhou 18 km.

Km 5 Tekovo, notariát, stálý košíkářský kurs, čs. 1tř., rus. 2tř. škola s 2 maď. pob. Uprostřed vsi proti sobě kostel řeckok. a ref. Nad silničním mostem upravena Tisa; na jejím l. břehu stávala původní obec, kterou rozlivy a povodně Tisy poškozovaly a povodeň 1840 téměř úplně zničila. Proto vystavěna nová osada JZ při silnici. Novému vzniku nasvědčuje její půdorys. Od nádraží V leží Guďa, čet. stan., odd. fin. stráže, rus. 2tř. škola s maď. pobočkou. Za hranicemi rum. obec Tarna Mare a výše lázně Tarna Mare s kyselkou v hlubokých dubových a bukových lesích.

Km 9 Sasovo zast. Rus. 6tř. škola s expositurou. Ondřej III. povolal kolonisty ze Sas, ti založili osadu, po nich jméno. Snad stával na sev. konci vsi nebo u kostela hrad Ugoč, po němž pojmenována župa.

Km 11 Černý Ardov, notariát, čet. stan., inspektorát a odd. fin. stráže, čs. 2tř., rus. 3tř. škola s maď. pob., ref. maď. 1tř. Ves bývala královským statkem. Tři kostely, řeckok., ref. a římskok., velmi starý, založený v XIII. stol. s freskami z konce XIV. věku. Z leží Čepa s pěknými domy, čs. 1tř., rus. 4tř. škola, sídliště z doby bronzové.

Km 19 Dakovo zast., notariát, čet. stan., odd. fin. stráže, čs. a maď. 2tř. škola, sídliště z doby bronzové. SV 2 km vrch Halom 132, pod ním na l. břehu Batáru při samotě Szilagyi železitá kyselka, používá se jí ke koupelím. J je ves Aklín, odd. fin. stráže, maď. 2tř., ref. maď. 1tř. škola a v části obce Aklínské Hoře rus. 1tř., kde ve dvoře Glůckově pramen železité kyselky. — Traf překročí hranice a vjiždí do

km 21 Halmei, pasová a celní prohlídka. Za další stanicí Micula je konečná stanice této trati, železniční uzel Satu-Mare (Szátmárnémeti).

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com