Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Trať 326. Berehovo — Kušnice.

 

Úzkokolejná trať vyjíždí z Berehova hl. nádraží.

Km 2 Berehovo malé nádraží zast. Dráha překročí kanál Verke.

Km 4 Ardov, maď. 3tř. škola, objíždíme Berehovské kopce rodící výborné víno, zajímavá podívaná s Ardovského vrchu 251 na Černý močál v době květů a zrání nebo za jarních rozIivů. Černý močál je úplná rovina ve výši 108 m, je zbytkem dávného Panonského moře, sahajícího až ke Karpatům. Latorice jej zanášela a časem zmenšovala. Odtékala přímo J do Tisy, později prodloužila tok Z. Přestalo zanášení. Řeka Serně má malý spád a odvádí jen povrchovou vodu, jarní a podzimní zátopy nebo veliké děště promění kraj v nepřehledné jezero na ploše 180 km2. Oživí je spousta ptactva, jež se na svém tahu tady zastaví. Černý močál se od r.1874 vysušuje. Téměř vymizela želva evropská, která tam byla hojná. Za horkého léta vysychá půda a mění se v troud. Často se pak sypká půda vznítila, požár trval velmi dlouho a padlo mu za oběť dost zvířat i lidi. Aby se zabránilo záplavám, vyústní část vysobrežného kanálu se přeloží, založí se přehrady na SV okraji, které zadrží vody Fornoše, Lipnice, Riky a Romanu v množství 12 mil. m3. V jižní části se rozlévá rybník v rozloze 28 ha. Na odvodněných místech na kyselé píci se pasou stáda dobytka a pěstuje se tabák, kukuřice, melouny, paprika, slunečnice, jejiž olej je podstatnou součástí domácí stravy a lisuje se v mnohých mlýnech.

Km 9 Kiďouš zast. Maď. ref. 1tř. škola. Ref. kostel pochází z XII. stol. Zachovala se v presbytáři rom. okna. Pod kněžištěm je prý krypta, do níž se vcházelo otvorem pod hlavním oltářem. V Kiďouši se usadili polští kolonisté, v XVI. stol. přišli Čeští bratři. Staré knihy bohoslužebné a matriky, pokud byly slovenské, zničili za maďarského režimu. V kostele jsou vzácné fresky; slouží ke cti ev. ref. cirkvi, že je nezničila, ale zakryla a tak zachránila. Jsou výborně kresleny a dobře zachovány. Mistrná je malba anděla s liliemi v rukou.

Km 14 Berehy zast. Ev. ref. kostel, čet. stan., čs. 1tř. a maď. ev. ref. 6tř. škola, notariát. Stopy hradu, zničeného koncem XIII. stol. Dal župě jméno. Pod nim král Ondřej II. r.1233 tábořil a v lese potvrdil přísahou smlouvu s papežským legátem. Maďarské jméno toho místa “královská louka” připomíná tu událost.

Trať opouští úpatí Berehovských vrchů.

Km 19 Nové Selo zast. Ves leží S, rus. 1tř. škola s expositurou a ref. maď. 3tř.

Km 22 Nižní Remety, řeckok. rus. 1tř. škola, kamenný kostel s got. věží, zvonice se širokou střechou.

Km 24 Vysní Remety, čs. 1tř., rus. 2tř. škola s expositurou, stálý košíkářský kurs, výroba koberců. — Trať jde močálovitým krajem podle Boržavy, jež se rozlévá v ramena.

Km 30 Chmelník, připojuje se trať ze Sevluše.

Km 32 Chmelník, zast. u vsi. Školy čs. 2tř. a rus. 2tř. s expositurou ve Volovici.

Km 34 Kivjažď, notariát, čet. stan., stálý košíkářský kurs, čs. 4tř., rus. 3tř., řeckok. rus: 1tř. škola.

Km 39 Záríčí-Selce zast. Selce, S ležící, čs. 3tř. a rus. 5tř. škola, stálý košíkářský kurs, výroba koberců. Zářící, ležící J, notariát, rus. 6tř. škola. Svahy nízkého hřebene Hati svažují se k samé řece Iršavě.

Km 44 Iršava, trh, zast., km 45 Iršava. Odbočuje úzkokolejná trať Iršava — Kamjanka. Iršava, okr. úřad a soud, notariát, čet. stan., čs. 6tř., rus. 7tř. škola, mlýn střední velikosti, při něm elektrárna, lidová banka, restaurace Spiegel, nový betonový most přes řeku, minerální pramen v městě. Sídliště v době bronzové, první polovina II. tisíciletí před Kr. Od pravosl. kostela výhled.

Trať se obrací V do údolí Boržavy mezi Velkij díl a Chustské vrchy.

Km 48 Doubravka nad Boržavou zast., řeckok. 1tř. škola.

Km 53 Bílky zast. Byly významným místem již ve XIV. stol. Notariát, čet. stan., čs. měšť. 3tř. a obec. 5tř., rus. měšť. 4tř. se 4 pob. a obec. 8tř. škola s expositurami v osadách Novoselici, Pěnkovici, Zovdunovici a Kolbasově, v části obce Vlachova, kde je minerální pramen (žel. kyselka), stejný i v Pintovci. Lože železně rudy, lignitu a hnědého uhlí, státní pokusy s dolováním. Notariát, divise a poradna Čs. červ. křiže. Hotel Princ, 5 pok. s 12 lůžky, koupelna, kavárna. Zajímavé trhy. J leží Veliký Rakovec, notariát, čet. stan., čs. 2tř., rus. 5tř. škola se 4 pob. expositurami v Šardíku, Selešném, Křivém a Vyšním konci. Působil tam jako farář přední básnik a buditel Evhenij Fencik (viz Horinčovo!).

Km 56 Imstičovo zast., rus. 5tř. škola, řeckok. klášter a poutní kostel s velikými zahradami.

Km 59 Lukovo, rus. 2tř. škola.

Km 61 a 63 Zadné zast., rozlehlá obec, vystupující vysoko po svazích Diloku 566, čs. 3tř. a rus. 8tř. škola, státní pokusy na dolování hnědého uhlí.

Z Dovhého jde modrá zn. do Kušnice, úsek cesty Chust — Volové — Drahovo. Popis str. 124.

Km 72 Suchá-Broňka zast., dvě obce v údolí potoka Krásného a Broňky, jejímž přehrazením by se získala vodní síla o 800 ks. Řeckok. rus. 2tř. škola, čet. stan. Broňka bývala obranným místem na pomezí.

Km 76 Kušnice, notariát, čet. stan., čs. 4tř. a rus. 6tř. škola. Trať končí. Silnice běží do Lisičova, rus. 4tř. škola, dětská ozdravovna, alkalická kyselka mírně železitá, naleziště železné rudy, hamry, lopatárna, také sekery vyráběla, nepracuje od 1925. SZ běží silnice do Kerecek, odkud jde žlutá značka údolím Boržavy přes Berezník a vystupuje na Stoj a její odbočka zelená pralesem na hřeben poloniny Boržavy, kde vyústí na Jub. stezku.

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com