Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

V. odbočka z Jubilejní stezky. Str. 32.

Modrá kóta 1530 pod Velikým vrchem — Stoj (Stohy) 1679 m, 4 km — Hankovice údolím Ždimíru 19 km, 5 hod.

Kóta 1530 pod Velikým vrchem v ohybu Jub. stezky není vyznačena na mapě. Z úhlu Jub. stezky sestupuje modrá kamenitou pěšinou na kótu 1471. Tam odbočuje zelená Boržavským pralesem do údolí řeky Boržavy. Tabulka:

Zelená Boržavský prales — Berezník — Kerecky 16 km.

Zelená sejde s kóty 1471 po 10 min. na kótu 1280 a schází zprvu mírně, pak srázněji po hřebeně Bílého vrchu, který se táhne mezi žleby Velkého Zvoru a potoka Slatinského. V jejich ústi zelená vchází na druhou zelenou, sestupující s Gymby. Tato zelená se hodí těm, kdo jdou dál J do Kušnice na dráhu.

Z kóty 1471 od odbočky zelené stoupá modrá po hřebeně s výhledy na Stoj, jehož mocný hřeben se zvedá před námi. Poloninskou cestou stále s krásným rozhledem přejdeme přes kótu 1663 na temeno

Stoje s třemi vrcholy, příkře se svažujícími. Lépe je ještě před Stojem vystoupit vpr. na travnaté a kamenité svahy a hřebenem dojít k trianglu na temeni Stoje. Rozhled se Stoje: Počínaje od S k V: Volovec, Plaj (chatu není vidět), Tin 820, Skotarsko zast., průsmyk Skotarský, Vys. Tin 1038, Vel. vrch a sedlo vpr., Gymba. K vých. Zid Magura, Hrab, Kruchla, Svidovec, Hoverla, Bližnice, polonina Krásná, pol. Kuk; k J údoli Boržavy s Berezníkem a Kušnicí, Bužora, Rozpuťa, Magura, Žolobky, Borliov díl u Svalavy, Žděňovo. K Z Obavský kámen, Skalanka, údolí Pině a Turje, v. Serňákuv, Vižeň, Virleště. Rovná polonina s Menčulem, Plajem, Ostrou horou, Bužora (jiná), Pikuj, údolí Žděňovky, Menčelyna, Kernice, Tomňatyk, V. Verecky. Betonový hranol a lešení označuje na Stoji nejvyšši bod 1679. Na lešení tabulka:

Hankovice 15 modrá Velikyj vrch 4 km.

Žlutá údolí Osy — Osa 11 km. — Žlutá Ivolová — háj. Rika — Berezník — Kerecky 18 km. Kušnice nádraží (tabulka bude umístěna).

 kcst 031aa

Chata KČST. pod Plajem na polonině Boržavě.

 

Tato žlutá se nebude obnovovati. Je to velmi zlá cestu, nc schůdná a přikcá, kapradím a kopřivami, přes kořeny a vyvraty. Přijde k bystřině Ose nad pilu v kótě 509 a vyústi na zelenou, vedenou z Jub. stezky pod kótou 1318 mezi Plajem a Velikým vrchem. Zelená jde podle lesní dráhy žlebem Osy k jejímu ústí do Viče v osadě Ose, kam přichází se Skalanky červená na zastávku Osu. Tato zelená také se nebude obnovovati: vedli ji k místu, kde stávala původně chata KČST. a v Čonolu před Berezníkem).

Žlutá (na druhou stranu k jihu) Stoj — Ivolová — hájovna Rika 403 — hájovna při ústí Dulatinu 360 — Berezník — Kerecky — Kušnice nádraží 18 km. — Z ohybu modré pod trianglem Stoje odbočuje žlutá po hřebeni Ivolové, dvakrát voda cestou na kótu 1391. Sestup na kótu 1112 a prudčeji k ústi potoka Holubčina do Boržavy, tam je hájovna Rika, v ní nouzový nocleh. Žlutá přichází na zelenou, sbíhající boržavským pralesem. Společně jdou k ústi potoka Dulatinu v kótě 360, tam je druhá hájovna (v obou nocleh se svolením velkostatku v Čonoku před Berezníkem). Přes Berezník pokračují značky do Kerecek a končí na nádraží v Kušnici.

Modrá sestupuje se Stoje po klesajícím hřebenu a serpentinami přichází k zbořeným stájím Žděňova 1367, jehož vrchol je široký, travnatý. Od zbořeniště sestupuje červená přes Skalanku na zastávku Osu. Tabulka:

Červená Žděňovo—Skalanka — Císařská stezka—Osa 8 km.

Červená od stájí na Zděňově odbočuje vpr. na temeno Žděňova 1367, SZ po skalnatém a dál po travnatém hřebenu na temeno Skalanky 1254. Je to skála plochého povrchu s výhledem na mohutný Stoj, na jeho rozložitý hřeben, příkře spadající. Tam odbočuje žlutá na zastávku Hankovice. Tabulka:

Žlutá Hankovice (Voči) 8 km.

Žluté značky na plochých kamenech po skalnatém boku Skalanky odbočují Z, scházejí po polonině do sedla a zase vystupují na Plaj 966. Přes kótu 641 seběhnou do údolí Vlče a po jejím toku k lesní školce, ležící v lukách. Přejdou po lávce řeku a po vozovce na zastávku Hankovice.

Červená se Skalanky 1254 sestupuje poloninou k bukovému lesu na Císařskou stezku, vedoucí hustým lesem. Po půl hod. přijde na pastvisko, pokryté vysokým šťovíkem, přejde je a zase do lesa, kde se hřeben láme a spadá do údoli Osy. Pod zlomem 30 m vl. pramen, ukazuje k němu značka. Ostré, husté serpentiny spadají do údolí Osy k železniční trati u km 41.1. šipka ukáže směr přes koleje na vozovku k mostu. Jsme v krásném údolí Osy, v němž běží silnička, řeka i trať. Po 12 min. jsme na zastávce Ose, kam přiběhla zelená žlebem bystřiny Osy, která ze zastávky šla na starou chatu, přenesenou později na Plaj. Tato zelená se nebude obnovovati.

Modrá od zbořených stáji na vých. svahu Žděňova schází k dvěma salaším, jsou tam sklepy pro mléko a sýr. Na Zapodryně 1166 se hřeben rozděluje JZ a JV. Jdeme po jeho JZ větvi do lesa na serpentinu, kterou sestupujeme lesem, přecházejícím v prales s vývraty, a přijdeme k ústí Lalovského potoka do Čistého Zvoru. Jejich soutokem vzniká potok Ždímír. Vozovka prochází úzkým údolím, od vtoku potoka Suchého pomalu se rozšiřujícím. Po lukách podle několika osamělých stavení, patřících ke vsi Hankovicům, vcházíme na silnici. Přejdeme dřevěný most, trať a jsme na zastávce Hankovicích. Je to neunavující, velmi vděčná cesta!

 

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com