Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

С.С.Фодор

Чимала кількість видів флори Закарпаття має народногосподарське значення як цінна сировина для деревообробної, харчової і фармацевтичної промисловості, зеленого будівництва, як кормові рослини тваринництва і бджільництва. Деякі з ‘них інтенсивно використовуються, в зв’язку з чим створюється загроза їх повного знищення.

Про охорону багатьох видів рослин у літературі говорилося чимало, вказувалося на практичне і наукове їх значення (Харкевич, 1958; Липа, 1958; Комендар, 1966, 1969; Стопко, 1966; Фодор, 1966; Чопик, 1971).

Закарпатська обласна Рада депутатів трудящих прийняла рішення 1969 р. про охорону понад 100 видів рослин флори Закарпаття.

Проводячи інвентаризацію флори Закарпаття, останнім часом нам удалося виявити ряд інших видів, які необхідно взяти під охорону.

Нижче наводимо зведений (список рослин із зазначенням рясності та місць зростання. В списку прийнято такі позначення: 1 — Закарпатська рівнина; 2 — передгірний пояс; 3 — нижній гірський пояс; 4 — верхній гірський пояс; 5 — високогірний пояс; а — на луках, б — у посівах, в — на болотах і заболочених місцях, г — у лісах, д — серед чагарників, є — у криволіссі, ж — на скелях, І —одинокі екземпляри, II — мало, III — невелика кількість.

Латинська назва

Українська назва Місце зростання Рясність
1 2 3

4

Achillea lingulata W. et К. Деревій язиколистий 4 5; ж, а II
Achillea ptarmica L. Деревій цілолистий 1, 2, 3; г, е II
Achillea Schurii Sch. Bip. Деревій Шура 5; ж II
Achillea ochroleuca Ehrh. Деревій блідо-жовтий 1, 2; г, е III
Aconitum anthora L. Аконіт дібровний 5; д III
Aconitum Hosteanum Schur. Аконіт Постів 4; г II
Adonis aestivalis L. Горицвіт літній 2, 3; е II
Aegilops cylindrica Host. Егілопс циліндричний 1, 2; е (Ужгород) I
Allium montanum Schmidt. Цибуля гірська 5; д, ж (Говерла) I
Allium victorialis L. Цибуля переможна 5; а, д II
Anchusa italica Retz. Воловик італійський 2; г (Оноківці, Берегове) I
Andromeda polifolia L. Андромеда багатолиста 4, 5; в III
Angelica archangelica L. Дягель лікарський 4, 5; б, д III
Antennaria carpatica (Wohlbg) Bluff. Котячі лапки карпатські 5; ж, д III
Anthemis carpatica W. et K. Роман карпатський 5; ж (Піп Іван) III
Anthericum liliago L. Віхалка лілійна 2; ж, е (Гутинські гори) I
Anthyllis alpestris (Kit.) Heg. Заяча конюшина альпійська 5; ж II
Aremonia agrimonoides (L.) DC Аремонія париловидна 1; б III
Aquilegia nigricans Baumg. Орлики чорніючі 5; ж II
Arum maculatum L. Арум плямистий 1, 2, 3; б І
Artemisia pontica L. Полин понтійський 2; г (Мукачеве) II
Asplenium adianthum nigrum L. Аспленій чорний 2; ж I
Aster alpinus L. Айстра альпійська 5; ж III
Astragalus Krajinae Dom. Астрагал Крайни 5; ж II
Atragene aipina L. Атрагена альпійська 4, 5; б, ж III
Atropa belladonna L. Белладонна звичайна 2, 3; б II
Bartsia alpina L. Бартсія альпійська 5; ж, а II
Beckmannia eruciformis Host. Бекманія звичайна 1; а, в (Берегове) II
Biscutella laevigata L. Очки гладенькі 5; ж III
Blechnum spicant With. Блехнум колосистий 3, 4, 5; б, д III
Blysmus compressus (L.) Panz. Блісмус стиснутий 3; а, б II
Botrychium matricariifolium Braun. et Koch. Гронянка багатороздільна 5; а III
Bulboschoenus maritimus (L.) Palla. Бульбокомиш морський 1; в І
Bupleurum ranunculoides L. Ласкавець жовтцевий 5; ж II
Bupleurum aureum Fisch. Ласкавець золотистий 5; ж (Пікуй) I
Bupleurum tenuissimum L. Ласкавець найтонший 2; (Вишкове) I
Calla palustris L. Образки болотні 3, 4; б, в II
Campanula bononiensis L. Дзвоники болонські 2; е I
Campanula carpatica Jacq. Дзвоники карпатські 3, 4; б III
Campanula polymorpha Wit. Дзвоники мінливі 5; д III
Campanula Vajdae Penzes Дзвоники Вайди 4, 5; б, д II
Cardaminc graeca L. Кардамінопсис грецький 3; ж (Уголька) І
Carduus transsilvanicus Kern. Будяк трансільванський 5; д І
Carex atrata L. Осока чорнувата 5; а III
Carex pendula Huds. Осока звисла 2, 3; б, г III
Carex dacica Heuff. Осока дакійська 5; а II
Catabrosa aquatica (L.) Р. B. Катаброза водяна 1, 2; е (берег рік) І
Centaurea carpatica Porc. Волошка карпатська 4; г III
Centaurea Kotschyana Heuff. Волошка східнокарпатська 5; а, ж III
Centaurea marmarosiensis (Jav.) Czer. Волошка марамороська 4; б II
Centaurea stricta W. et K. Волошка стиснута 2; ж, е, г II
Cerastium alpinum L. Роговик альпійський 5; ж, а II
Cerastium lanatum Lam. Роговик шерстистий 5; ж, д II
Chimaphila umbellata (L.) Nutt. Зимолюбка зонтична 3; б (В. Березний) І
Cimicifuga foetida L. Клопогін смердючий 4; б (Ділове) І
Cirsium erisithales (Jacq) Scop. Осот клейкий 3, 4, 5; ж, д, а III
Coeloglosum viride (L.) Hartm. Язичок зелений 4, 5; а II
Comarum palustre L. Вовче тіло болотне 1; в, а І
Coronilla elegans Pane. В’язіль стрункий 2, 3; б II
Cortusa Matthiolii L. Кортуза Маттіолі 5; д, в І
Cotoneaster integerrima Medik. Кизильник цілокраїй 5; ж II
Cotoneaster melanocarpa Lodd. Кизильник чорноплодний 2, 3; ж І
Crocus banaticus Gay. Шафран банатський 2, 3; б III
Cytisus albus Haeg. Ракитник білий 2; г І
Cytisus austriacus L. Зіновать австрійська 2; б, г II
Cytisus serotinus Kit. Зіновать пізня 2; б, г, е II
Cytisus elongatus W. et K. Зіновать протягнута 2; б II
Delphinium elatum L. Дельфіній клиновидний 5; ж І
Dianthus pontenderae Kern. Гвоздика угорська 2; б, г II
Dianthus tenuifolius Schur. Гвоздика тонколиста 5; ж III
Dianthus compactus Kit. Гвоздика скупчена 3, 4, 5; а III
Dictamnus albus L. Ясенець білий 2; ж (Юлієвці) I
Digitalis lanata Ehrh. Наперстянка шерстиста 2; г I
Doronicum carpaticum(Griseb. et Schenk.) Nym. Сугайник карпатський 5; ж III
Doronicum Clusii (All.) Tasch Сугайник Клузія 5; ж (Близниця) II
Doronicum hungaricum Rchb. Сугайник угорський 2; б (Виноградів) III
Draba aizoides L. Крупка аїзовидна 4; ж, б III
Draba carinthiaca Hoppe. Крупка каринтійська 5; ж (Чорногора) II
Dryas octopetala L. Дріада восьмипелюсткова 5; ж, д (Близ- ниця) II
Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon Дріоптерис гірський 3, 4; б II
Dryopteris thelypteris (L.) Gray. Дріоптерис болотний 1; б II
Elscholtzia Patrinii (Lepech.) Garcke Ельшольція Панрена 1, 2, 3; е III
Erythronium dens canis (L.) Еритроній собачий зуб 3; б III
Elatine hungarica Moesz. Руслиця угорська 1; а, в І
Elatine alsinastrum L. Руслиця кільчаста 1; а, в І
Elatine ambiqua Wight. Руслиця сумнівна 1; а, в III
Equisetum hiemale L. Хвощ зимовий 3, 4; г II
Equisetum majus Gars Хвощ великий 3, 4; б III
Erechtites hieracifolius (L.) Rafin Ерехтитес нечуйвітровий 1, 2, 3; б (адвентив) II
Eriophorum gracile Koch. Пухівка струнка 1; в І
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe Пухівка Шейхцера 5; в 1
Euphorbia esula L. Молочай Кальний 1, 2; е III
Euphorbia polychroma Kern. Молочай багатобарвний 2; е, г III
Euphorbia virgata W. et K. Молочай лозяний 1, 2; е III
Ferulago silvatica (Bess.) Reichb. Ферулаго лісова 2; б, г (Виноградів) III
Festuca amethystina L. Костриця аметистова 5, 4; д II
Festuca picta Kit. Костриця мальована 5; ж, а II
Festuca Porcii Hagk. Костриця Порціуса 5; д I
Festuca vaginata W. K. Костриця піхвяста 1; а І
Festuca marmarossica Zap. Костриця марамороська 5; (Гуцульські Альпи) І
Festuca flavescens Wol. Типчак жовтуватий 5; ж II
Festuca pseudodalmatica Kraj. Типчак несправжньодалматський 2, 1; г, а II
Festuca glauca Lam. Костриця сиза 3; ж (Новоселиця) III
Festuca drymeia Mert. Koch. Костриця лісолюбна 3; б І
Festuca capillata Lam. Костриця волохата 2; а III
Fraxinus ornus L. Ясен білоцвітий 2; б, г II
Gagea arvensis (Pers.) Dum. Зірочки польові 2; а III
Gagea spathacca Salisb. Зірочки чохлуваті 1, 2; б II
Galanthus nivalis L. var. carpaticus Fodor Підсніжник карпатський 3; б III
Galium rotundifolium L. Підмаренник круглолистий 3; б II
Genista oligosperma Andrean. Дрік дрібнонасінний 5; д II
Genista sagittalis L. Дрік крилатий 3; а (М. Березний) І
Gentiana lutea L. Тирлич жовтий 5; а II
Gentiana excisa Koch. Тирлич вирізаний 5; а III
Gentiana ciliata L. Тирлич війчастий 5; ж І
Gentiana Dorfleri Rion. Тирлич Дерфлера 5; д II
Gentiana pneumonanthe L. Тирлич звичайний 2, 3; б, г III
Gentiana punotata L. Тирлич крапчастий 5; д III
Gentiana cruciata L. Тирлич хрещатий 2, 3; б II
Geranium macrorrhizum L. Журавець великокореневищний 2; г І
Geum allepicum Jacqu. Гравілат алепський 2, 3, 4; а, б III
Gladiolus imbricatus L. Косарики черепитчасті 3, 4; а III
Goodyera repens (L.) R. Br. Гудайєра повзуча 3; б (Тур’ї Ремети) І
Gymnadenia odoratissima Rich. Билинець запашний 3, 4; а III
Hedysarum obscurum L. Солодушка темна 5; ж III
Helianthemum alpestre (Jacq.) D. C. Сонцецвіт альпійський 5; ж (Близни- ця) І
Heracleum carpaticum Porc. Борщівник карпатський 5; д III
Herminium monorchis (L.) R. Br. Бровник однобульбовий 3; а
Hesperis nivea Baumg. Вечорниці білі 3, 4; б, г III
Hieracium transsilvanicum Heuff. Нечуйвітер трансільванський 4, 5; б III
Hieracium alpinum L. Нечуйвітер альпійський 5;. а III
Hieracium villosum Jacq. Нечуйвітер волохатий 5; а, д III
Hypochoeris maculata L. Поросинець плямистий 2; а III
Hypericum alpigenum Kit. Звіробій альпійський 5; ж, д III
Hypopithys monotropa Crantz. Під’ялинник звичайний 2, 3; б II
Inula helenium L. Оман високий 2; г (г. Червона в Мукачеві) І
Iris hungarica W. et K. Півники угорські 2; (Чорногора) ІІ
Iris sibirica L. Півники сибірські 2, 3; а, в І
Iris graminea L. Півники злаколисті 3, 4, 5; а, д IІІ
Juncus castaneus Sm. Ситник каштановий 5; в ІІІ
Juncus triglumis L. Ситник трилусковий 5; в ІІІ
Juniperus sabina L. Яловець козачий 3; ж (Уголька) І
Kickxia elatine (L.) Dum. Кіксія повійничкова 1; е І
Knautia pocutica Szabo. Свербіжниця покутська 5; ж, д ІІІ
Koeleria gracilis Pers. Келерія струнка 2; а II
Laserpitium pruthenicum L. Стародуб пруський 2, 3; б, г ІІ
Lathyrus aphaca L. Чина безлисточкова 2; е (Ужгород) І
Leucojuim vernum L. var. tritiorum Fodor Білоцвіт весняний триквітковий 2, 3; б, а І
Lathyrus laevigatus L Чина гладенька 2, 3; а, б, г ІІІ
Lathyrus nissolia L. Чина злаколиста 2; б, а, г ІІІ
Lathyrus transilvanicus (Spreng.) Reichb. Чина трансільванська 3, 4, 5; б, г, д І
Lathyrus pannonicus (Kramer.) Qarcke Чина паннонська 1, 2; г І
Lathyrus versicolor Gmel. Чина різнобарвна 2; г І
Ledum palustre L. Багно звичайне 4; в І
Leontopodium alpinum Cass. Білотка альпійська 5; ж II
Libanotis montana Crantz. Порізник гірський 2; б II
Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. Язичник сизий 5; а, в (Піп Іван) II
Lilium ibulbiferum L. Лілія цибулинконосна 2, 3; а, е І
Lindernia pyxidaria Ali. Ліндернія коробчаста 1; в ІІ
Linnaea borealis L. Ліннея північна 5; д ІІ
Linum extraaxillare Kit. Льон гірський 5; ж ІІІ
Lithospermum purpu- reocoeruleum L. Горобейник пурпурово-голубий 2; а, е ІІ
Lloydia serotina (L.) Rchb. Лойдія пізня 5; д, ж (Говерла) II
Loiseleria procumbens (L.) Desv. Наскельниця лежача 5; ж II
Lycopodium inundatum L. Плаун заплавний 4; в (Негровець) І
Lycopodium complanatum L. Плаун двогострий 3; ж I
Ludvigia palustris (L.) Ell. Людвигія болотна 1; в (Берегове) I
Lunaria rediviva L. Лунарія оживаюча 3; б III
Lupinus polyphyllus L. Люпин багатолистий 3, 4; б III
Matteuccia struthiopteris (L.). Todaro Страусове перо звичайне 3, 4; б III
Medicago prostrata Jacqu. Люцерна розлога 2; е III
Marsilia quadrifolia L. Марсилея чотирилиста 1; в II
Melampyrum Herbichii Wol. Перестріч Гербіха 4, 5; а II
Melittis carpatica Klok. Кадило карпатське 2, 3; б III
Melittis melissophyllum L. Кадило милісолисте 2, 3; б II
Microstylis monophyllus (L.) Lindi. Мікростиліс однолистий 4, 5; б II
Muscari botryoides (L.) Mill. Гадюча цибулька гроновидна 2; б II
Narcissus angustifolius Curt. Нарцис вузьколистий 5; а, ж III
Myosotis alpestris Schmidt. Незабудка альпійська 1, 5; в, д III
Neotia nidus-avis (L.) Rich. Биздівка звичайна 2; г II
Nymphaea alba L. Латаття біле 1; в II
Nymphoides peltata (Gmel.) Kuntze. Плавун щитовидний 1; в II
Oenanthe banatica Heuff. Омег банатський 1; б III
Ophioglossum vulgatum L. Вужачка звичайна 3; а I
Orchis cordigera Fr. Зозулинець серценосний 4, 5; а II
Orchis militaris L. Зозулинець толомолистий 2, 3; а II
Orchis speciosa Host. Зозулинець гарний 3, 4; б, а II
Orobanche major L. Вовчок великий 4; б II
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Орлайя великоквіткова 2; ж I
Oxycoccus microcarpa Turez. Журавлина дрібноплода 4, 5; в II
Oxyria digyna (L.) Hill. Кисличник двостовпчиковий 5; ж II
Oxytropis carpatica Uecht. Гострокільник карпатський 5; ж II
Padus racemosa (Lam.) Gilib. Черемха звичайна 5, 4; б, д II
Panicum Huachucae Asche. SSp. transcarpalicum Fodor Просо закарпатське 2; а, в II
Pedicularis carpatica Pocr. Шолудивник карпатський 5; а, ж II
Pedicularis Oederi Vahl. Шолудивник Едера 5; ж II
Pedicularis verticillata L. Шолудивник кільчастий 4, 5; а, ж III
Pedicularis silvatica L. Шолудивник лісовий 4; а II
Peplis portula L. Щебрик звичайний 2; ж II
Phyteuma orbiculare L. Фітеума куляста 5; ж, д II
Pinus cembra L. Сосна кедрова 4, 5; б, д II
Pinquicula vulgaris L. Товстянка звичайна 4, 5; в II
Plahtago indica L. Подорожник індійський 1, 2; е І
Plantago montana Huds. Подорожник гірський 5; ж (Свидовець) II
Plantago altissima L. Подорожник високий 1, 2, 3, 4; б, г II
Poa media Schur. Тонконіг середній 5, а (Піп Іван) II
Poa remota Fors. Тонконіг розсунутий 4, 5; б, д (Пікуй) III
Poa ursina Velen. Тонконіг ведмежий 5; ж І
Polygala amarella Crantz. Китятки гіркуваті 5; а, в II
Polygonum bistorta L. Гірчак зміїний 4, 5; а, ж, д, е
Polygonum viviparum L. Гірчак живородний 5; ж, д II
Portulaca oleracea L. Портулак городній 2; ж II
Populus alba L. Тополя біла 1, 2; б II
Potentilla rupestris L. Перстач скельний 2; е (Виноградів) II
Potentilla Crantzii Beck. Перстач Крантца 5; ж II
Potentilla Schurii Fuss. et Zimm. Перстач Шура 1, 2; в І
Potentilla collina Wibel. Перстач пагорбковий 1, 2; а I
Primula minima L. Первоцвіт дрібний 5; ж (Піп Іван) II
Prunella grandiflora (L.) Jacq. Суховершки великоквіткові 1, 2, 3, 4; г II
Prunus fruticosa Poll. Вишня кущова 2; ж (Виноградів) II
Pulmonaria Filarszcyana Javorka. Медунка Філярського 4, 5; б, а III
Pulmonaria montana Lej. Медунка гірська 2, 4; д, е III
Pulsatilla alba Rchb. Сон білий 5; а (Чорногора) III
Pyrethrum uliginosum W. et K. Піретрум пізній 1; в, е II
Pyrethrum alpinum L. Піретрум альпійський 5; д II
Pyrethrum heterophyllum Willd. Піретрум різнолистий 1, 2; а II
Pyrethrum carpaticum Roch. Піретрум карпатський 3, 4; б III
Pyrola minor L. Грушанка мала 4; б III
Pyrola secunda L. Грушанка однобічна 2, 3; б, г III
Quercus cerris L. Дуб бургундський 2; б (Юліевські гори) II
Quercus subconferta Borb. Дуб мохнатий 1, 2; а I
Ranunculus auricomus L. Жовтець золотистий 1; б III
Ranunculus carpaticus Hurb. Жовтець карпатський 2; б III
Ranunculus montanus Willd. Жовтець гірський 5; а, ж II
Ranunculus thora L. Жовтець круглолистий 5; ж (Чорногора)
Rhodiola rosea L. Родіола рожева 4, 5; а, ж II
Rhamnus cathartica L. Жостір проносний 2; ж II
Ribes alpinum L. Смородина альпійська 4, 5; а, б III
Rorippa pyrenaica (L.) Spach. Водяний хрін піренейський 2; а, в II
Rosa elliptica Tausch. Шипшина еліптична 2; г II
Rosa agrestis Savi. Шипшина польова 2; е, б III
Rosa mukatschewiensis Chrshan. Шипшина мукачівська 2; е (Мукачеве) II
Rosa rubiginosa L. Шипшина блискуча 2; г III
Rosa dumetorum Thuill. Шипшина щитконосна 1, 2; а, г III
Rosa pendulina L. Шипшина повисла 4, 5; б II
Rosa pimpenellifolia L. Шипшина бедринецьолиста 2; г (Виноградів) II
Rubus saxatilis L. Костяниця 3, 4; ж. е III
Rumex carpaticus Zap. Щавель карпатський 4, 5; б, д II
Rumex scutatus L. Щавель щитковий 5; ж, д III
Rubus bifrons Vest. Малина різнолиста 2; е (Мукачеве) II
Rubus rivularis Mill. Малина прирічкова 3; б. е III
Rudbeckia laciniata L. Рудбекія роздільнолиста 2; б, г (Мукачеве) II
Sagittaria sagittifolia L. Стрілолист звичайний 1; в II
Salix herbacea L. Верба трав’яна 5 (альп. пояс.) II
Salix Kitaibeliana Willd. Верба Китайбелева 5 (альп. пояс.) II
Salix Jacquini Host. Верба Жакенова 5 (альп. пояс.) II
Salsola ruthenica Iljin. Курай руський 1; е (Ужгород) II
Salvinia natans (L.) All. Сальвінія плаваюча 1; в (Чоп) I
Sanquisorbus officinalis L. Родовик лікарський 1, 2, 3; а II
Saussurea Jorcii Degen. Соссюрея Порца 5; в (Чорногора) I
Saxifraga perdurans Kit. Ломикамінь багаторічний 5; ж I
Saxifraga adscendens L. Ломикамінь висхідний 5; ж II
Saxifraga androsacea L. Ломикамінь переломниковий 5; ж II
Saxifraga carpatica Rchb. Ломикамінь карпатський 5; ж II
Scabiosa barbata Nyar Скабіоза волосиста 5; ж (Чорногора) III
Scabiosa subalpina (Buček) Fodor Скабіоза полонинська 5; ж, д (Свидовець) II
Scheuchzeria palustre L. Шейхцерія болотна 1, 2, 3, 4, 5; в І
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Polla. Куга Табернемонтана 1; в II
Schoenus ferrugineus L. Сашник іржавий 1; в I
Scilla subtriphylla (Schur) Dom. Проліска трилисткова 2, 3; а, б III
Scirpus lacustris L. Очерет озерний 1; в II
Sedum alpestre Vill. Очиток альпійський 5; ж, г II
Sedum sexangulare L Очиток шестирядний 2; ж II
Sedum hispanicum L. Очиток іспанський 3, 4; ж, б І
Sedum atratum L. Очиток чорнуватий 5; ж (Близниця) II
Sellaginella selaginoides (L.) Link. Селягінела плауноподібна 5; ж, а, г III
Sempevvirum soboliferum Simk. Молодило шорстке 5; ж І
Sempevvirum montanum L. Молодило гірське 5; ж, а III
Sempevvirum tectorum L. Молодило покрівельне 3, 4; ж (дах будинків) II
Senecio carpaticus Herbich. Жовтозілля карпатське 5; а, ж (Чорногора) І
Sideritis montana L. Залізниця гірська 1; е III
Sieversia montana (L.) R. Brown. Сіверсія гірська 5; а (Чорногора, Піп Іван) III
Sillene pusilla W. et K. Смілка маленька 4, 5; ж І
Sillene alpina (Lam.) Thomas. Смілка альпійська 5; ж II
Sillene dubia Herb. Смілка сумнівна 3, 4, 5; ж I
Sillene viridiflora L. Смілка зеленоквіткова 1, 2; е I
Sisymbrium Loeselii L. Сухоребрик Льозеліїв 2; г II
Soldanella marmorosica Klast. Сольданела марамороська 1, 5; б, д III
Solidago alpestris W. et K. Золотушник альпійський 4, 5; б, а, д III
Sorbus glabrata W. et K. Горобина сірувата 5; д II
Spiraea salicifolia L. Таволга верболиста 3; б (р. Тересва) ПІ
Staphylea pinnata L. Клокичка периста 2; г (Юлієвські гори) II
Stipa pulcherrima C. Koch. Ковила найкрасивіша 2; г (Виноградів) I
Stratioites aloides L. Водяний різак алоєвидішй 1; в II
Streptopus amplexifolius (L.) DC. Стрегітопус листообгортний 4; б III
Swertia alpestris Baumg. Сверція альпійська 5; д II
Symphytum uliginosum Kern. Живокіст болотний 1, 2; в, а II
Syrenia anqustifolia Rchb. Сиренія сива 4; г II
Syringa Josikaea Jacq. Бузок угорський 3; б, г II
Taraxacum nigricans (Kit) Rch. Кульбаба чорнувата 4, 5; а II
Taxus baccata L. Тис (Негній-дерево) 3; б III
Thesium alpinum L. Льонолисник альпійський 4, 5; ж, а II
Thalictrum alpinum L. Рутвиця альпійська 5; а II
Thlaspi dacicum Ileuff. Талабан дакійський 5; ж II
Tilia tomentosa Moench. Липа пухнаста 2; б III
Tozzia carpatica Volocz. Тоція карпатська 4, 5; д, а III
Tragopogon dubius Scop. Козельці сумнівні 2, 3; а, д II
Trapa natans L. Водяний горіх плаваючий 1; в I
Traunsteineria globosa (L.) Rchb. Траунштейнера куляста 3, 4, 5; а III
Trifolium badium Schreb. Конюшина коричнева 5; ж І
Trifolium fragiferum L. Конюшина суницевидна 1, 2; г, а II
Trifolium nivale Sieb. Конюшина снігова 5; ж III
Trifolium pannonicum L. Конюшина паннонська 1, 2, 4; а, г III
Trollius eurapaeus L. Купальниця європейська 4, 5; а III
Tunica prolifera Scop. Кольраушія паннонська 2, г (Виноградів) I
Typha Schuttlewortii Koch, et Soud. Рогіз Шутлевортів 3, 4; в I
Ulmus laevis Pall. В’яз гладенький 1, 2; б II
Valeriana angustifolia Teusch. Валеріана вузьколиста 2, 3; а, б, г III
Valeriana dioica L. Валеріана дводомна 3, 4; г, б II
Valeriana simplicifolia Kabath Валеріана цілолиста 3, 4, 5; б, в II
Veratrum nigrum L. Чемериця чорна 3; а I
Veratrum album L. Чемериця біла 3, 4; а, б III
Verbascum phoeniceum L. Дивина фіолетова 1, 2; б, г III
Verbascum thapsiforme Schr. Дивина скігіетровидна 1, 2; г III
Verbascum thapsus L. Дивина ведмежа 1, 2; г III
Veronica aipina L. Вероніка альпійська 5; ж II
Veronica Baumgartenii Roem. et Schurlt. Вероніка Баумгартена 5; ж II
Veronica bellidioides L. Вероніка стокроткова 5; ж II
Veronica cymbalaria Bod. Вероніка цимбаляріева 2; ж I
Veronica incana L. Вероніка сива 1; а, б, ж III
Veronica longi-folia L. Вероніка довголиста 1, 2; б, г III
Veronica montana L. Вероніка гірська 2, 3, 4; б I
Veronica spicata L. Вероніка колосиста 1,2; а, ж, г III
Veronica triphyllos L. Вероніка трилиста 1, 2; г II
Veronica Jacquinii Baumg. Вероніка Жакмана 2; ж I
Vicia pisiformis L. Горошок горохоподібний 1, 2; б, г II
Viola dacica Borb. Фіалка дакійська 5; а, д II
Viola saxatilis Schm. Фіалка скельна 2; б (Виноградів) І
Vitis silvestris Gmel. Виноград лісовий 5; ж, а І
Woodsia ilvensis R. Br. Вудсія ельбська 3, 4, 5; ж I
ЕНДЕМИ ПІВНІЧНО-СХІДНИХ КАРПАТ
Aconitum Degenii Gay. Аконіт Дегена 5; д II
Campanula abietina Griseb. et Sch. Дзвоники ялицеві 4, 5; у хвойних лісах III
Campanula elliptica (Kit.) Koch. Дзвоники еліптичні 5; д (Свидовець) II
Campanula subcapitata Popov. Дзвоники головчасті 4; а II
Campanula Vajdae Penz. Дзвоники Вайди 4, 5; у хвойних лісах, криволіссях II
Centaurea beregiense Wag. et Marg. Волошка берегівська 2; а, е І
Centaurea beskidiana Wag. et Marg. Волошка бескидна 3, 4, 5; а, б II
Centaurea mukacsensis Wag. et Marg. Волошка мукачівська 2; а, е (Мукачеве) III
Centaurea maramorosiensis (Jav.) Cserep. Волошка марамороська 4; б III
Centaurea Kotschyana Heuft. Волошка східнокарпатська 5; ж, а III
Epilobiuni Dominii Popov. Зніт Доміна 4; б, г II
Gentiana Dörfleri Ronning. Тирлич Дерфлена 5; д (Свидовець) II
Geraniuiu alpestre Schur. Герань альпійська 5; ж, д III
Knautia pocutica Szabo. Свербіжниця покутська 5; д, г III
Heracleum carpaticum Pore. Борщівник карпатський 5; а, д II
Leontodon Kulczynskii Popov. Любочки Кулчинського 5; а (Стог) II
Leucanthemum Raciborszkii Popov. et Chrsh. Королиця Раціборського 5; ж (Боржавські полонини) II
Rosa heterostyla Chrsh. Шипшина різноматочкова 4, 5; б, д III
Rosa mukacseviensis Chrsh. Шипшина мукачівська 2; г (Мукачево) III
Phyteuma Wagneri Kern. Фітеума Вагнера 3, 4, 5; а, д, ж III
Sesleria Bielzii Schur. Сеслерія голубувата 5; а III
Syringa Josikaea Jacq. Бузок угорський 3; б, г III
Viola declinata W. et K. Фіалка відхилена 3, 4, 5; а, г III
Trollius transsilvanicus Schur Купальниця східнокарпатська 5; а, д II

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Комендар В. І. Про високогірну рослинність Свидовецького хребта. — У кн. Охороняймо природу! Ужгород, 1964;

Комендар В. И. Форпосты горных лесов. Ужгород, 1966;

Котов М. І., Харкевич С. С. Охорона природи в Українській РСР та завдання ботаніків. — Український ботанічний журнал, т. 13, № 2, 1956;

Котов М. И. Редкие андемичные и исчезающие виды растений УРСР и необходимость их охраны — «Охрана природы и заповедное дело в СССР» 1962, № 7.;

Лыпа А. Л. Парки и дендропарки Украины. — «Природа», 1939, № 10.

Малиновский К. А. Нові місцезнаходження дельфінія середнього і драчка крилатого у Карпатах. — Український ботанічний журнал, т. 19, № 6, 1962;

Стойко С. М. Цікаве місцезнаходження нового для Українських Карпат виду — ялівцю козячого. — Український ботанічний журнал, т. 18, № 3, 1960;

Стойко С. М. Заповідники та пам’ятки природи Українських Карпат. Львів, 1966;

Фодор С. С. Дендрофлора Закарпаття, шляхи охорони її та збагачення. — У кн.: Охорона природи в західних областях УРСР. Львів, 1957;

Фодор С. С. Про охорону понтійських та медитеральних реліктів у флорі Радянських Карпат. — У кн.: Тези доповідей на науково-технічній конференції по охороні природних багатств Львівського раднаргоспу. К., 1964;

Фодор С. С. Об эндемах флоры Закарпатья. Флора и фауна Украинских Карпат. Ужгород, 1965;

Харкевич С. С. Про флору і рослинність гірської частини Закарпатської області УРСР. — У кн.: Студентські наукові праці, т. 8, К, 1949;

Чопик В. І. Рідкісні рослини України. К, 1970.

Джерело: Про охорону природи Карпат. Ужгород: Карпати, 1973.

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com