Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.3. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами

Небезпечні речовини можуть вражати організми шляхом стримування життєвих фізіологічних процесів (кислотна токсичність) або можуть викликати ефекти, що загрожують популяції у довгостроковому вимірі (хронічна токсичність). Якщо речовина є стійкою (період її розпаду перевищує певний проміжок часу) вона залишається у природному середовищі і призводить до тривалої та/або довготермінової експозиції.

Зменшення скидів небезпечних речовин є комплексним завданням, яке потребує заздалегідь підготовленої стратегії через те, що шляхи надходження кожної речовини дуже специфічні і взагалі їм притаманна висока швидкоплинність та просторова мінливість.

Стаття 16 Водної Рамкової Директиви визначає «Стратегію проти забруднення води», яка вимагає спеціальних заходів проти забруднення води окремими забруднюючими речовинами або групами забруднюючих речовин, що представляють суттєвий ризик для водного середовища/або через нього (напр. через споживання питної води). Крім того, Стаття 16 ВРД встановлює механізм, за допомогою якого був визначений перелік з 33 пріоритетних забруднюючих речовин. Речовини були вибрані на основі стандартів якості довкілля і заходів з контролю скидів, запроваджених у середині 1990-х років і класифікованих на підставі їх виміряної або очікуваної концентрації у воді чи у донних відкладеннях. З цього переліку з 33 пріоритетних забруднюючих речовин була виокремлена група з 11 пріоритетних небезпечних речовин, скиди та втрати яких будуть призупинені/припинені відповідно до графіку, який не перевищує 20 років.

Довгострокова ціль щодо забруднення небезпечними речовинами в басейні р. Тиса полягає у тому, щоб поверхневі води не створювали ризиків та загроз для здоров’я людей та водних екосистем.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com