Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

9. ПРОТИПАВОДКОВИЙ ЗАХИСТ ТА КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ

9.2 Протипаводковий захист

9.2.3 . Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса Закарпатській області.

Після катастрофічних паводків, які мали місце у листопаді 1998 та березні 2001 років у Закарпатській області була розроблена Схема комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області на основі якої була підготовлена відповідна Державна програма. У 2006 році ця програма була актуалізована в частині строків реалізації, переліку об’єктів, обсягів робіт та їх вартості. Стратегічним напрямом оновленої Програми на період 2006-2015 років[1] є інтегрований підхід до управління паводковим стоком за рахунок оптимального співвідношення інженерно-технічних заходів як для окремої річки, так і для басейну р. Тиса в цілому, а саме:

–          регулювання паводкового стоку за допомогою спеціальних гірських протипаводкових ємностей (42 шт.) та низинних польдерів (24 шт.), передбачивши в зоні їх впливу проведення протизсувних, протиселевих та інших протиерозійних заходів;

–          реконструкція існуючих та будівництво нових водозахисних дамб (906,7 км);

–          укріплення берегів водотоків (117,6 км);

–          будівництво регулюючих гідротехнічних споруд (загат, напівзагат) для уповільнення швидкості руху води, у поєднанні з регулюванням русел.

Із загального обсягу фінансування протипаводкових заходів (2,150 млрд. грн.) 62% (1.325 млрд. грн.) складають видатки на будівництво акумуляційних споруд. Введення їх в експлуатацію дозволить зменшити об’єм стоку 1% забезпеченості на 565 млн.м3. Розвиток системи захисних дамб передбачається тільки для локального захисту населених пунктів, коли інші заходи вжити неможливо або економічно недоцільно.

У таблиці 9.1 наведені основні технічні дані акумуляційних споруд. Більш докладна інформація представлена у Додатках 15 та 16.

Таблиця 9.1 Основні технічні характеристики запланованих акумуляційних ємностей

Басейн річки

Гірські сухі ємності

Низинні польдери

Кількість, шт.

Об’єм, млн.м3

Кількість, шт.

Об’єм, млн.м3

Площа, тис. га

Тиса 11 64,0 21 201,0 118,0
Уж 5 50,0 - - -
Латориця 8 62,0 - - -
Боржава 7 25,0 3 76,0 50,0
Тересва 4 37,0 - - -
Теребля 1 21,0 - - -
Ріка 6 29,0 - - -
Разом 42 288,0 24 277,0 168,0

Здійснення усього комплексу заходів, передбачених Програмою, забезпечить захист від шкідливої дії вод 500 населених пунктів, більше 2600 об’єктів виробничого призначення, 200 тис. га сільгоспугідь.

Як видно із діаграми, наведеної на рис. 9.4, останніми роками бюджетне фінансування хронічно відстає від запланованого, що ставить під сумнів реалізацію Програми у заплановані терміни. Найбільш реалістичним видається сценарій, за яким до 2015 року будуть збудовані 2-3 польдери, для яких вже розроблена проектна документація.

Виконання Програми комплексного протипаводкового захисту у 2006-2011 роках

Рис. 9.4. Виконання Програми комплексного протипаводкового захисту у 2006-2011 роках


[1] Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2006-2015 роки затверджена у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2005 р. № 130

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com