Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.3. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами

8.1.3.2. Зменшення забруднення небезпечними речовинами від промисловості

За інформацією Держуправління екології в Закарпатській області у 2010 референційному році моніторинг здійснювався за показниками промислових неорганічних (кадмій, свинець, мідь, хром загальний, цинк) та органічних (нафта та її продукти, аніонактивні детергенти (СПАР), феноли) забруднень.

Оцінка екологічного статусу свідчить, що з 30 проаналізованих 3 поверхневі водні тіла мають відмінний екологічний статус, 11 – добрий, 12 – задовільний, 4 – поганий. Водних тіл, які мають дуже поганий екологічний статус, немає. З 4 водних тіл, що мають поганий екологічний статус, у 3 випадках він був зумовлений перевищенням гранично допустимих концентрацій важких металів, зокрема міді, цинку та хрому.

Базові заходи

Жодна обласна програма не передбачає заходів зі зменшення небезпечних речовин, що надходять у поверхневі водні тіла від промисловості.

Додаткові заходи

Жодна програма, що реалізується в області не містить заходів зі зменшення небезпечних речовин, що надходять у поверхневі водні тіла від промисловості.

Висновки

З огляду на те, що жодна державна або обласна програма не містить заходів зі зменшення обсягу небезпечних речовин, що надходять у поверхневі водні тіла від промисловості, навіть за умови підвищення рівня очистки міських стічних вод, три водних тіла залишаться у поганому екологічному статусі і його покращення можна очікувати тільки за межами 2018 року. Першочерговим завданням упродовж першого циклу впровадження НПУБРТ є ідентифікація джерел скиду важких металів у ці поверхневі водні тіла і вжиття відповідних санкцій до їх власників.

Рекомендовані заходи

Рекомендовані заходи зі зменшення надходження небезпечних речовин у поверхневі водні тіла включають, як перший і неминучий крок, скорочення скидів від промислових точкових джерел, переважно за рахунок впровадження Рекомендації МКЗД щодо найкращих наявних технологій (ННТ), серед яких можна виділити:

  • інвентаризація підприємств, які скидають зворотні води у загальносплавну міську каналізацію,
  • технологічні зміни в процесі виробництва, зменшення норм водоспоживання на одиницю виготовленої продукції,
  • поширення практики чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод,
  • заміну специфічних речовин і застосування технологій «на кінці труби»,
  • удосконалення схем поводження з відходами виробництва,
  • посилення міжнародної координації з питань запобігання аварійним забрудненням, у тому числі:
  • забезпечення ефективного планування на випадки надзвичайних ситуацій у рамках двосторонніх міжурядових комісій з питань прикордонних вод,
  • узгодження механізмів компенсацій за забруднення поверхневих вод внаслідок промислових аварій за принципом «забруднювач платить».

Ці заходи у поєднанні з різними аспектами контролю у короткий строк можуть призвести до суттєвого позитивного ефекту і сприятимуть досягненню екологічних цілей ВРД.

У рамках діяльності МКЗД країни басейну Тиси вже здійснили важливі кроки для практичного застосування таких механізмів. Наразі використовується Система раннього попередження про аварійні забруднення, яка постійно підтримується та вдосконалюється. Система активується при виникненні будь-якого ризику транскордонного забруднення води або якщо перевищуються граничнодопустимі концентрації небезпечних речовин та надсилає міжнародне попереджувальне повідомлення всім країнам, розташованим нижче за течією, що дозволяє національній органам влади своєчасно вживати природоохоронні заходи та діяти відповідним чином щодо цивільного захисту населення.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com