Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.2. Підземні води

8.2.1 Заходи, спрямовані на зменшення забруднення

8.2.1.3. Заходи, пов’язані зі сміттєзвалищами

Однією з причин потенційного забруднення земельних ресурсів і, як наслідок, ґрунтових і підземних вод в області є наявність великої кількості сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). На кінець 2010 року в Закарпатті було зареєстровано 305 місць складування ТПВ загальною площею 257,469 га., на яких накопичено більше 4 млн. тонн відходів. Щорічно у області утворюється понад 350 тис. т. ТПВ. Більша частина полігонів ТПВ та сміттєзвалищ вичерпали свій потенціал.

З даними Державного управління екології і природних ресурсів Закарпатської області протягом 2010 року підприємствам та установам різних форм власності видано 681 лімітований дозвіл на утворення та розміщення відходів. Погоджено 5 паспортів місць видалення відходів, 6 реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, які затверджені місцевими райдержадміністраціями. Підприємствами, які одержали відповідну ліцензію Мінприроди України, зібрано та вивезено за межі області на утилізацію 21 тисячу відпрацьованих ртутних та люмінесцентних ламп, 168 тонн полімерних відходів, 711 тонн макулатури, 520 тонни склобою, 13 тонн свинцевих акумуляторів, 460 тонн металобрухту, 2,2 тонни кольорового металобрухту, 125 тонн текстилю.

Базові заходи

До базових заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами та зменшення їх впливу та підземні води можна віднести:

 • підготовку в масштабах області комплексного плану санітарного очищення місць зберігання ТПВ;
 • розробку проектів облаштування нових сміттєзвалищ, виділення відповідних земельних ділянок, їх документальне оформлення;
 • здійснення актуалізації існуючих та розробки нових схем санітарного очищення;
 • приведення існуючих полігонів твердих побутових відходів у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • організацію дезінфекції контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, контейнерів для сміття та спец автотранспорту;
 • ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • впорядкування сільських водопроводів та локальних систем децентралізованого питного водопостачання, включаючи організацію дезінфекції.

Додаткові заходи

В якості додаткових до базових можна виділити такі заходи:

 • впровадження у повсякденну практику системи сортування побутових відходів;
 • проведення серед населення роз’яснювальної та навчально-виховної роботи з питань екологічно безпечного поводження з ТПВ.

Висновки

Як свідчить аналіз хімічного статусу підземних водних тіл, наразі сміттєзвалища та полігони твердих побутових відходів (ПТПВ) не зумовили надходження небезпечних забруднюючих речовин у підземні водні тіла, проте, враховуючи їх потенційну небезпечність та існуючу загрозу їх потрапляння у підземні горизонти шляхом інфільтрації, необхідне додаткове залучення місцевих фондів охорони навколишнього середовища для якнайскорішого вирішення цієї проблеми.

Рекомендовані заходи

Зважаючи на суспільну гостроту зазначеної проблеми рекомендується вжити такі заходи:

 • підготовка та періодична публікація доповідей про стан впорядкування сміттєзвалищ та ПТПВ;
 • проведення громадських екологічних акцій з цієї проблематики.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com