Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.2. Підземні води

8.2.1 Заходи, спрямовані на зменшення забруднення

Поклади підземних вод мають специфічні особливості, обумовлені їх рухомістю, видами господарського використання та здатністю швидко сприймати вплив зовнішнього середовища через межі області фільтрації.

На сьогодні геологічне вивчення та розробка підземних прісних вод водокористувачами Закарпатської області здійснюється на неналежному рівні. У більшості випадків ця діяльність ведеться виробничими управліннями житлово-комунального господарства без ліцензій. З 17 спеціалізованих підприємств, що здійснюють експлуатацію родовищ підземних прісних вод у 2010 році отримали спеціальний дозвіл тільки три – ВУЖКГ Ужгорода, Мукачево та Виноградова. Практично на всіх підприємствах не проводяться гідро-режимні спостереження за станом підземних вод.

В загальному вигляді структура системи екологічного моніторингу якості підземних вод в регіоні виглядає наступним чином: ОблДСЕС контролює якість підземних вод в 262-х точках спостереження, а Комплексна лабораторія Закарпатської геологорозвідувальної експедиції – в 112-ти точках. Екологічний моніторинг на території області здійснюється у відповідності до Програма моніторингу довкілля Закарпатської області на 2009-2013 роки.

Концентрації більшості параметрів підземних водних тіл, що використовуються для комунального промислового на сільськогосподарського водопостачання нижче ГДК для питної води, за виключенням окремих зон, де концентрації кремнію та загального заліза перевищують ГДК через природний фон. Перевищення концентрації мінеральних форм сполук азоту (1,6 – 20 ГДК) зафіксована тільки в одному водному тілі (UA_TIS_GW_4) на глибині 8-12 м, яке ідентифіковане як таке, що знаходиться під ризиком забруднення.

Довгострокова ціль щодо якості підземних вод в басейні р. Тиса полягає у тому, щоб скиди забруднюючих речовин не призводили до погіршення їх якості.

Як уже зазначалось у Розділі 4.2 головними видами діяльності, що впливають або можуть впливати на якісний статус підземних вод є:

  • житлово-комунальне господарство,
  • промисловість, у тому числі гірничовидобувна,
  • сміттєзвалища,
  • сільське господарство.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com