Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.1. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами

8.1.1.3. Забруднення органічними речовинами від сільського господарства

У референційному 2010 році в сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області зареєстроване таке поголів’я худоби та птиці:

велика рогата худоба – 4692 голів, у тому числі

 • корови – 2194 голів,
 • свині – 31918 голів,
 • вівці – 18257 голів,
 • птиця – 43800 голів.

На переважній більшості тваринницьких ферм та літніх таборів для худоби відсутні збірники фекальних мас та сечі, а також спеціальні відстійники. За оцінкою МКЗД на сьогодні ефективність заходів із зниження забруднення органічними речовинами від сільського господарства в басейні р. Тиса в кількісному та якісному вимірі визначена недостатньо і це питання потребує більш глибокого вивчення у наступному циклі впровадження ВРД.

Базові заходи

Базові заходи щодо зменшення забруднення органічними речовинами від сільського господарства Програмою розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в Закарпатській області на 2010-2015 роки не передбачені.

Додаткові заходи

Додаткові заходи зі зменшення забруднення органічними речовинами від сільського господарства обласними програмами не передбачені.

Висновки

На сьогодні рівень технічного оснащення тваринництва та птахівництва в Закарпатті залишається низьким. Нерозвинутою є мережа заготівлі, переробки та збуту продукції. Практично відсутні молокопереробні підприємства, недостатньо забійних пунктів. Власники дрібних господарств тваринницького профілю, а їх переважна більшість, не оформлюють дозволів на спецводокористування та скиди стічних вод, тому їх облік не ведеться і достовірна інформація про обсяги генерованих стоків відсутня. Обласна Програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва на 2010-2015 роки зосереджена, насамперед, на, збільшенні обсягів виробництва товарної продукції, покращенні якості поголів’я, стабілізації роботи підприємств переробної галузі. На фоні забезпечення продовольчої безпеки регіону та розв’язання проблем зайнятості сільського населення проблеми збільшення антропогенного тиску на довкілля відійшли на другий план і зазначена програма практично не містить компенсаційних заходів зі зменшення скидів органічних забруднюючих речовин.

Рекомендовані заходи

МКЗД розробила рекомендації щодо ННТ для агропромислових об’єктів, які можуть бути впроваджені на українській частині басейну р. Тиса. Вони, зокрема, включають:

 • технічні внутрішньогосподарські заходи для зменшення обсягів стічних вод та зниження загального забруднення, у тому числі:
  • роздільне збирання твердої та рідкої фракцій відходів життєдіяльності худоби та птиці,
  • пріоритетне використання механічної обробки гною над хімічною,
  • використання пароконденсату в миючих операціях,
 • заходи з управління довкіллям та посилення дозвільної практики природоохоронних органів, у тому числі:
  • поглиблення співпраці між сільгоспвиробниками та органами екологічного контролю,
  • підготовка всіма агропромисловими об’єктами планів поводження з гноєм в частині дозволів на скидання,
  • впровадження пілотних проектів у сфері поводження з відходами тваринництва та поширення їх результатів,
  • практичне використання продуктів життєдіяльності домашньої худоби, зокрема виробництво біогазу з гною та використання біоенергетичних установок малої та середньої потужності, що працюють на основі біогазу.

Впровадження ННТ на агропромислових підприємствах, у першу чергу з вирощування птиці та свиней, розглядається як найбільш ефективний захід із зменшення тиску від органічних забруднюючих речовин.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com