Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.4. Заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників

8.1.4.5. Заплановані інфраструктурні проекти

8.1.4.5.2. Наслідки будівництва об’єктів гідроенергетики для екології області

Будівництво міні- та мікро-ГЕС в басейні р. Тиса без впровадження компенсаційних заходів для збереження і сталого функціонування водних екосистем однозначно матиме негативні наслідки. Стаття 11 Закону «Про Червону книгу України» визначає, що акваторія гірських ділянок річок має особливе природоохоронне значення, а їх господарське використання повинно бути обмежено в інтересах збереження середовища існування рідкісних та зникаючих видів риб. Тому, варіант використання дериваційних схем без утворення рибоходів є абсолютно неприйнятним, а подекуди просто технічно нездійсненним через дефіцит річкового стоку у меженні періоди.

Наслідком регулювання річкового стоку за рахунок створення водосховищ у руслах річок стане перекриття міграційних шляхів до нерестилищ і часткова або повна втрата біорізноманіття іхтіофауни природних водотоків. Створення штучних бар’єрів суттєво погіршить добрий екологічний статус/потенціал, який на сьогодні мають більшість водних об’єктів області.

Окрім впливу на довкілля, масове будівництво ГЕС матиме негативні соціально-економічний наслідки, бо регіон може втратити свою рекреаційно-туристичну привабливість і, в кінцевому рахунку, позбавити окремі категорії населення відповідного джерела доходів.

Карпати наразі є унікальним природно-ландшафтним комплексом, необхідність збереження якого зафіксована в Карпатській конвенції. Тому, при будь-якому антропогенному втручанні в їх екосистему необхідно дотримуватись екологічних стандартів і діяти за принципом «не нашкодь». Кожен об’єкт гідроенергетики має пройти екологічну експертизу, і жоден проект не може бути реалізований без позитивного висновку екологічної експертизи на відповідність природоохоронному законодавству, бо вартість виробленої на малих ГЕС електроенергії може бути абсолютно неспівставною зі шкодою, яка може бути заподіяна екології регіону

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com