Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

5 МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ, ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАТУС/ ПОТЕНЦІАЛ ТА ХІМІЧНИЙ СТАТУС

5.1 Поверхневі води

5.1.5. Оцінка екологічного потенціалу

Для істотно змінених водних тіл встановлюється екологічний потенціал. Додаток V, 1.2.5 ВРД встановлює характеристики для класифікації максимального, доброго та задовільного екологічного потенціалу сильно змінених або штучних водойм.

Добрий екологічний потенціал є в тих водних тіл, у яких досягнуто добрий або максимальний екологічний потенціал всіх елементів якості і не було перевищено ГДК для специфічних забруднюючих речовин (синтетичних і несинтетичних), характерних для басейну Тиси.

Оцінка екологічного потенціалу істотно змінених водних тіл поверхневих вод басейну Тиси проведена з використанням референційних значень, встановлених для водних тіл відповідного типу, а саме для водних тіл р. Чаронда (UA_CH_SY_01, UA_CH_TT_01, UA_CH_LA_01) були використані референційні значення, встановлені для русел річок східного гідрологічного підрайону в зоні відкладення наносів (див Додаток 13). Для Теребле-Ріцького водосховища в якості аналогу для оцінки використані дані по озерам (Синевір, Озерце) та експертні припущення.

При визначенні екологічного потенціалу за фізико-хімічними показниками використані класифікаційні схеми, прийняті для окремих елементів якості природних водойм шляхом пониження на один клас якості (за граничні значення для доброго екологічного потенціалу встановлені значення третього класу якості за біологічними та фізико-хімічними показниками. Значення границь границі класу доброго екологічного потенціалу наведені в Додатку 11.

Для оцінки екологічного потенціалу порівнювались значення, розраховані для кожного елемента якості, з їх відповідними граничними значеннями (Додаток 11). Враховуючи вищенаведені критерії, для 4-х водних тіл, класифікованих як істотно змінені, було проведено оцінку їх екологічного потенціалу.

Оцінка якості за загальними фізико-хімічними показниками здійснювалась на основі моніторингових даних за 2010 р. Оцінка на основі польових гідробіологічних досліджень для одного водного тіла була проведена за даними 2007 р., для трьох тіл останні моніторингові дані датуються 2009 роком.

Результати оцінки екологічного потенціалу 4-х істотно змінених водних тіл, виділених в басейні р. Тиса, наведено в таблиці 5.8 та на рисунках 5.8 та 5.9.

Таблиця 5.8 Оцінка екологічного потенціалу істотно змінених водних тіл

Екологічний потенціал

Добрий

Задовільний

Кількість водних тіл 3 1
Довжина, км 18,3 15,3
Довжина, % 1,9 1,6

Сумарна довжина істотно змінених водних тіл (км) з добрим та задовільним екологічним потенціалом

Рисунок 5.8. Сумарна довжина істотно змінених водних тіл (км) з добрим та задовільним екологічним потенціалом

Із загальної кількості істотно змінених водних тіл, для 3 поверхневих водних тіл (сумарна довжина яких становить 1,9% від загальної довжини водних тіл) було досягнуто доброго екологічного потенціалу і для 1 поверхневого водного тіла (довжина якого становить 1.6% від загальної довжини водних тіл) – задовільний екологічний потенціал.

Таблиця 5.9. Рівні надійності оцінки за загальними фізико-хімічними показниками

Рівень надійності

Кількість водних тіл

Високий 7
Середній 19
Низький 1

Оцінка екологічного стану та екологічного потенціалу була проведена за всіма блоками оціночних таблиць RQBA, враховуючи всі без винятку групи біологічних елементів якості, які рекомендовані у Додатку V ВРД (макрофіти включені для оцінки тільки на рівнинних ділянках річок, де їхня кількість достатня для отримання достовірних даних), а також деякі гідроморфологічні характеристики біотопів. При цьому вибрані біологічні дескриптори враховували всі типи тисків на водні тіла

В той же час значущість (ваговий коефіцієнт) кожного окремого дескриптора, а також вага окремих блоків встановлювалась виключно на базі експертних оцінок, крім того не було проведено інтеркалібрацію, тому не можна вважати що оцінка екологічного стану виконана з високім рівнем надійності. Також рівень надійності знижує давність проведених оцінок. Якщо така оцінка виконана більше, ніж три роки тому, то вона має вважатися як така що виконана з низькою надійністю. Таким чином, тільки для 10 водних тіл оцінка екологічного статусу має середній рівень надійності, а всі решта – низький.

Таблиця 5.10. Рівні надійності оцінки екологічного статусу водних тіл басейну Тиси

Рівень надійності Кількість водних тіл
Високий 0
Середній 10
Низький 20

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com