Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

З М І С Т

Учасники розробки

Перелік скорочень

1  Вступ

2  Характеристика річкового басейну Тиси

2.1 Опис річкового басейну

2.1.1 Визначення району річкового басейну

2.1.2 Рельєф

2.1.3 Геологія та гідрогеологія

2.1.4 Ґрунти

2.1.5 Рослинність

2.1.6 Клімат

2.1.7 Гідрологічний режим

2.1.8 Специфіка річкового басейну

2.2 Типологія поверхневих водних тіл

2.3 Референційні умови

2.4 Ідентифікація поверхневих та підземних водних тіл

2.4.1 Ідентифікація поверхневих водних тіл

2.4.2 Ідентифікація підземних водних тіл

2.5 Головні водогосподарські проблеми

3  Реєстр об’єктів, що охороняються

3.1 Перелік територій природно-заповідного фонду

3.2 Перелік водно-болотних угідь міжнародного значення (Рамсарські сайти)

3.3 Перелік заборів підземних вод для питного водоспоживання

4  Визначення істотних тисків (головних водно-екологічних проблем)

4.1 Поверхневі води

4.1.1. Забруднення органічними речовинами

4.1.1.1. Забруднення органічними речовинами від комунального господарства

4.1.1.2. Забруднення органічними речовинами від промисловості та інших об’єктів (водокористувачів)

4.1.2 Забруднення поживними речовинами

4.1.2.1 Забруднення поживними речовинами від точкових джерел

4.1.2.2 Забруднення поживними речовинами від дифузних джерел

4.1.3. Забруднення небезпечними речовинами

4.1.4 Гідроморфологічні зміни

4.1.4.1 Порушення вільної течії річок

4.1.4.2 Порушення гідравлічного зв’язку русла річки та прилеглої частини заплави

4.1.4.3 Гідрологічні зміни

4.1.4.4 Модифікація (зміни) морфології річок

4.1.5. Інші істотні антропогенні впливи

4.1.5.1 Інвазивні види

4.1.5.2.Засмічення русел та заплави річок

4.2 Підземні води

4.2.1 Забруднення

4.2.2 Об’єми / запаси підземних вод

5  Мережа моніторингу, екологічний статус/ потенціал та хімічний статус

5.1 Поверхневі води

5.1.1. Мережа моніторингу

5.1.2. Визначення рівнів надійності оцінки екологічного та хімічного статусу водних тіл

5.1.3 Гідроморфологічна оцінка/статус

5.1.4. Хімічний статус

5.1.5. Оцінка екологічного статусу

5.1.6. Оцінка екологічного потенціалу

5.1.7. Остаточна ідентифікація істотно змінених водних тіл

5.2 Підземні води

5.2.1 Мережа моніторингу

5.2.2 Хімічний статус /оцінка ризику

5.2.3 Оцінка за об’ємами/запасами підземних вод

6 Екологічні цілі та винятки

7 Економічний аналіз використання вод

7.1. Економічний розвиток території української частини басейну р. Тиса у 2010 р.

7.2. Характеристика сучасного водокористування у басейні р. Тиса

7.2.1. Комунальне водозабезпечення та водовідведення (водокористування)

7.2.2. Промислове водокористування

7.2.3. Водокористування у сільському господарстві

7.2.4. Інші види водокористування.

7.3. Прогнозні тенденції щодо ключових економічних характеристик

7.3.1. Прогноз потреб у воді

7.3.1.1 Питне водопостачання

7.3.1.2 Промислове водокористування

7.3.1.3 Сільське господарство

7.3.1.4 Інші види водокористування

7.4. Інструменти економічного контролю

7.4.1. Окупність використання водних ресурсів

7.4.2. Тарифи на воду

7.4.3. Висновки та пропозиції

8  Програма заходів

8.1. Поверхневі води

8.1.1. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами

8.1.1.1 Заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами від комунального сектору

8.1.1.2. Забруднення органічними речовинами від промисловості

8.1.1.3. Забруднення органічними речовинами від сільського господарства.

8.1.2. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення поживними речовинами

8.1.2.1 Заходи, спрямовані на зменшення забруднення поживними речовинами від комунального сектору

8.1.2.2. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення поживними речовинами від дифузних джерел

8.1.3. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами

8.1.3.1. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами від комунального сектору

8.1.3.2. Зменшення забруднення небезпечними речовинами від промисловості

8.1.3.3. Зменшення забруднення небезпечними речовинами від сільського господарства

8.1.4. Заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників

8.1.4.1. Порушення вільної течії річок

8.1.4.2. Порушення гідравлічного зв’язку русла між річкою та прилеглою заплавою

8.1.4.3. Гідрологічні зміни

8.1.4.4. Модифікація морфології річок

8.1.4.5. Заплановані інфраструктурні проекти

8.1.4.5.1. Перспективи поєднання інтересів протипаводкового захисту та гідроенергетики

8.1.4.5.2. Наслідки будівництва об’єктів гідроенергетики для екології області

8.1.4.5.3. Заходи, спрямовані на зменшення впливу запланованих інфраструктурних проектів

8.2. Підземні води

8.2.1 Заходи, спрямовані на зменшення забруднення

8.2.1.1. Заходи, пов’язані з житлово-комунальним господарством

8.2.1.2. Заходи, пов’язані з промисловою діяльністю

8.2.1.3. Заходи, пов’язані зі сміттєзвалищами

8.2.1.4. Заходи, пов’язані з сільськогосподарською діяльністю

8.2.2. Заходи, спрямовані на запобігання виснаженню підземних вод

8.2.2.1. Експлуатаційні запаси підземних вод

8.2.3. Перспективні інфраструктурні проекти

8.2.3.1. Заходи, спрямовані на зменшення впливу інфраструктурних проектів на статус підземних вод

9  Протипаводковий захист та кліматичні зміни

9.1 Кліматичні зміни

9.2 Протипаводковий захист

9.2.1 Природні умови формування паводків

9.2.2. Стан протипаводкового захисту на українській частині басейну

9.2.3. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса Закарпатській області

9.2.4. Прогнозування паводків

10 Консультації з громадськістю

11 Компетентний орган управління річковим басейном Тиси

12 Використані джерела

Додатки

Карти

Карта 1. Суб-басейн р. Тиса: Оглядова карта

Карта 2 Суб-басейн р. Тиса: Екорегіони

Карта 3 Суб-басейн р. Тиса: Поверхневі водні тіла

Карта 4 Суб-басейн р. Тиса: Підземні водні тіла в межах річкового басейну

Карта 5 Суб-басейн р. Тиса: Типологія поверхневих водних тіл

Карта 6. Суб-басейн р. Тиса: Істотно змінені водні тіла

Карта 7. Суб-басейн р. Тиса: Об’єкти природно-заповідного фонду

Карта 8

Карта 9. Суб-басейн р. Тиса: Мережа гідробіологічного моніторингу – Поверхневі води

Карта 10. Суб-басейн р. Тиса: Мережа моніторингу – Підземні води

Карта 11. Суб-басейн р. Тиса: Екологічний статус та екологічний потенціал поверхневих водних об’єктів

Карта 12. Суб-басейн р. Тиса: Біологічний статус поверхневих водних об’єктів

Карта 13. Суб-басейн р. Тиса: Хімічний статус поверхневих водних тіл

Карта 14. Суб-басейн р. Тиса: Гідроморфологічний статус поверхневих водних тіл

Карта 15. Суб-басейн р. Тиса: Статус підземних водних тіл за ризиком забруднення.

Карта 16. Суб-басейн р. Тиса: Статус підземних вод за ризиком виснаження підземних вод.

Карта 17. Суб-басейн р. Тиса: Забруднення сполуками азоту з точкових та дифузних джерел станом на 2005/2006 рр.

Карта 18. Суб-басейн р. Тиса: Забруднення сполуками фосфору з точкових та дифузних джерел станом на 2005/2006 рр.

Карта 19. Суб-басейн р. Тиса: Майбутні інфраструктурні проекти – об’єкти активного протипаводкового захисту.

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: , ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com