Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Перевірка КРУ у 2011 році виявила кричущі, багатомільйонні зловживання та безгосподарність у гірських масивах краю…

Є незаперечним, що ліс – окраса рідного  закарпатського  краю, цілющі джерела  і чисте повітря. Ліс – зелена аптека і відпочинок, прохолодний  затінок у літню спеку і  тепло вогнища в холодну пору, він – наш дім, меблі та інші речі, він – колиска і домовина наша.

Особливістю лісів Закарпаття є те, що вони гірські. Гірські ліси мають виняткову  значимість в охороні навколишнього  природного середовища. Вони не тільки важлива складова сировинної і продовольчої бази, але й надзвичайно значима складова безпеки життєвого простору.

За площею земель  лісогосподарського призначення Закарпатська область входить до першої п’ятірки, а за запасами деревини займає перше місце в Україні. Загальна площа земель  лісогосподарського призначення  області –  займає 695,8тис.га, з них вкритих лісовою рослинністю 660,9тис.га.  Закарпатська область займає третє місце по лісистості серед країн Європи і поступається тільки Фінляндії  та Швеції.

Область  належить до зливонебезпечних  регіонів Європи. Гірський характер території області, велика, найбільша на Україні, густота річок, значна кількість опадів та інші фактори відіграють панівну роль у формуванні високих, часом катастрофічних паводків, що супроводжуються селями і зсувами і завдають населенню і народному господарству величезних збитків.

З метою забезпечення збалансованого  розвитку лісового господарства  країни, посилення екологічних, соціальних  та економічних функцій лісів  та дії  земельного законодавства постановою КМУ від 29.04.2002року №581 затверджено Державну програму „Ліси України” на 2002-2015роки.

На протязі  січня-лютого 2011року аудиторами КРУ в Закарпатській області проведено державний фінансовий аудит виконання  бюджетних програм в системі Державного комітету лісового господарства України за 2008 – 2009роки та 9 місяців 2010року в Закарпатській області. За результатами проведеного державного фінансового аудиту встановлено втрат фінансових ресурсів державних підприємств на суму  9915,9тис.грн., та неефективно використаних коштів підприємствами на суму 39,4тис.грн..

Окрім того в ході аудиту з’ясовано, що за 2008-2009роки та 9 місяців 2010 року внаслідок самовільних рубок завдано збитків лісогосподарським підприємствам на суму 11327,0тис.грн..

За  період 2008-2009роки та 9 місяців 2010року  з  державного бюджету на виконання  досліджуваних бюджетних програм профінансовано видатки на суму 34549,0тис.грн. або 99% від затверджених та 33,5% потреби. При відповідному фінансуванні, із 17 показників визначених  виробничими планами, виконано та перевиконано – п’ять, що складає всього 29%, інші – виконано лише частково.

На  низький відсоток виконання планових показників, визначених виробничими  планами, які лежать в основі заходів  Державної програми „Ліси України” негативно вплинули  наступні  чинники.

Інтенсивність лісокористування

Як  було з’ясовано в ході аудиту, обсяги заготівлі деревини від рубок головного користування були меншими за розміри розрахункової лісосіки. Однак динаміка обсягів головного користування не дає повноти картини якості господарювання у лісах. Тільки фактичний відпуск деревини по всіх видах рубок(враховуючи і рубки, які пов’язані з веденням лісового господарства) дає можливість уточнити якість господарювання в лісах. Для цього за наявними даними аудиторами визначено питомий показник вирубаної деревини в перерахунку на 1га вкритих лісовою рослинністю земель.

Даний показник засвідчує, що відсоток ліквідної деревини в загальній заготовленій деревині   від суцільних санітарних рубок з 1га  складає  83% в 2008році  та  82,6% в  2009році, тобто практично на рівні  виходу ліквідної деревини від рубок головного користування (85,6% та 85,3%). Відслідковується тенденція, коли при не використанні лісосічного фонду, об’єми рубок формування та оздоровлення лісів в середньому в 1,7рази є більшими об’ємів рубок головного користування.

І ще одне, за період 2008-2009 роки в області  більше 32% обсягів заготовленої ліквідної  деревини непридатні для промислової переробки, з них від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства – 34,8%,  рубок головного користування – 26,8%.

Основними напрямами розвитку лісового господарства Карпатського регіону визначеними програмою „Ліси України є „…удосконалення системи проведення  рубок за рахунок збільшення частки поступових та вибіркових рубок, природозберігаючих технологій лісозаготівель”. В той же час   аудиторами встановлено, що у 2009 році в порівнянні з 2008роком питома вага вибіркових санітарних рубок в інших видах рубок, формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства знизилась на 28,1% і склала 21,2% у 2009році проти 49,3% у 2008році.

Однак, не слід забувати, що ліси виконують і водоохоронну функцію, яку науковці з 1 га лісу оцінюють  у 3рази вище, ніж деревинний ресурс. Так, вибіркові рубки у 10 разів менше впливають на зміну режиму стоку води, ніж суцільні. Після суцільних рубок формування нових насаджень бука  тільки через 25 років відновлює свої захисні функції, а смереки – через 30-40 років.

Масове всихання похідних смерічників

Одним з основних напрямів програми „Ліси  України” ведення лісового господарства в гірських умовах Карпатського регіону  є ”…заміна похідних ялинників  у поясі букових та дубових  лісів на корінні типи дерево станів; створення та відновлення захисних деревно-чагарникових угруповань на верхній межі лісового поясу…”.

За  останні роки спостерігається масове всихання похідних смеречників, створених  в нетипових для них умовах, залісення кам’янистих розсипищ та порушених стихією ділянок, підвищення верхньої межі лісу і обґрунтування оптимального співвідношення між природним та штучним способами лісовідновлення.

Недотримання  лісової типології посадки ялинників, а саме штучна посадка ялинників  на місцях корінних букових деревостанів, призвело  до повного всихання та втрати технічної придатності деревини. Внаслідок перевищення у 2,5раза оптимальної вагомої ваги площ ялинових лісів та вклинення їх в ареал букових та ялицевих насаджень, спостерігається   всихання  на 11,1тис.га, що складає 35% площ похідних ялинників, створених у невідповідних типах лісу  або 9% всіх смерекових насаджень області. Тільки за період  2008-2009роки, площа усихання ялинини збільшилась на 4,2тис.га, в тому числі на площі 1,9тис.га (45%) спостерігається  сильне всихання, за характером всихання куртинне займає – 75,3%. В окремих лісгоспах, площа усихання ялинників складає більше 50% від  всієї площі  ялинників, зокрема у 2008році у Загатянському лісгоспі   – на   60%,  у Перечинському та Мукачівському  – на 58% площі.

За дослідженнями УкрНДІгірлісу, найбільш складний санітарний стан смерічників спостерігається на висотах до 800-900м над рівнем моря.

Однією  із основних причин погіршення санітарного  стану ялинників є кореневі гнилі, збудниками яких виступають коренева губка та опеньок осінній. Наслідком цього стало послаблення захисних функцій лісу, масове поширення хвороб та шкідників, зниження продуктивності деревостанів.

Вилучення земель лісогосподарського призначення

У ході аудиту з’ясовано, що у 2008 та  2009 роках  здійснювалось вилучення земель лісогосподарського призначення, внаслідок чого зменшились площі лісового фонду, відповідно на 26,09 га, та 24,94 га.

Одним з прикладів є вилучення 2,72га земельних ділянок у Костринському лісництві, які входять до складу Ужанського національного парку. За характеристиками вилучених земельних ділянок, де заборонені рубки головного користування, головною породою на покритій лісом площі була ялиця, віком насадження від 100 – 120років.

Вилучені земельні ділянки передано приватним особам для будівництва туристичних баз, кемпінгів.

Реалізація  лісогосподарської  продукції за цінами нижче  собівартості знеособленого кубометра заготовленої деревини

Ціна  продукції повинна відшкодовувати  понесені витрати та забезпечувати отримання прибутку.

Лісогосподарські  підприємства реалізовують свою продукцію  за цінами, що встановлюють самостійно, або на договірній основі без обмеження  рівня  рентабельності на підставі планово-розрахункової калькуляції собівартості лісопродукції.

Формування  стартового рівня цін на лісопродукцію  проводиться з врахуванням собівартості знеособленого кубометра деревини, оскільки всі види лісопродукції  виготовляються в єдиному технологічному процесі з рівнем рентабельності лісозаготівель від 2,9% у 2008році до 3,8% у 2009 році.

В ході аудиту з’ясовано, що у досліджуваному періоді  із 18 держлісгоспів 7-ми підприємствами (у 2009 – 8-ми) реалізовувалась продукція за цінами нижчими за собівартість знеособленого заготовленого куб.м. деревини, внаслідок чого ними втрачено доходи на суму  9379,9тис.грн., що  дорівнює 27% всієї суми бюджетних асигнувань спрямованих за загальним фондом державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства у Закарпатській області.

Відволікання  коштів на заходи, не пов’язані з лісогосподарськими роботами

В умовах обмеженого бюджетного фінансування державними лісогосподарськими підприємствами, не проводиться робота щодо стягнення дебіторської заборгованості та відволікаються  кошти на заходи, не пов’язані з лісогосподарськими роботами. За 2008-2009роки списано дебіторської заборгованості, термін позовної давності за якою минув та по якій не вжито передбачених законодавством заходів щодо її стягнення на суму  536,0тис.грн..

За досліджуваний період на різного роду спонсорські  заходи направлено  31,4тис.грн. коштів державних підприємств. Так, для прикладу ДП ”Перечинський ЛГ”, ДП ”Брустурянський ЛГ” та  ДП ”Воловецький ЛГ” на  надання допомоги „Укрцентрукадриліс” спрямовано кошти в сумі 3,4тис.грн., а ДП”Брустурянським ЛГ в асоціацію платників податків –   1,4тис.грн..

Неналежна лісова інфраструктура

Катастрофічні повені 1998р., 2001р. та 2008років  нанесли  збитки лісовому господарству на загальну суму – 42,8млн.грн.. Тільки паводком 2008року зруйновано 107,9км лісових доріг, 102 моста,  10,9п.км. ряжевих підпірних стінок. А шкода нанесена грудневим паводком 2010року ще і досі обраховується.

Стан  лісової інфраструктури в даний  час не може забезпечити на необхідному рівні ведення лісового господарства та лісозаготівель і вимагає в подальшому вкладання значних капіталовкладень. Потреба в лісових дорогах при фактичній довжині станом на 01.01.2010року 3472км складає 2724км, або 78% до діючих.

За  досліджуваний період збудовано нових лісових доріг 54,2км в тому числі за рахунок власних коштів підприємств – 35,2км, бюджетних (лише у 2008році)  – 19км.  Виконання плану будівництва лісових доріг  всього на 14,4% не вирішило  проблеми дорожньої мережі в лісовому фонді.

Незадовільне  оновлення техніки лісогосподарського призначення

Давно визначено згубний вплив суцільних  рубок, особливо із застосуванням тракторного  трелювання по схилах. При такому підході до лісозаготівлі здійснюється знищення підросту, підстилки, порушення і зниження якості ґрунту тощо. Після таких рубок лише з 1га за два роки вимивається 600т ґрунту.

Одним із самих прирозберігаючих  технологій є трелювання канатними  установками. В лісових господарствах  таких є всього три власних – Буштинському та В.Бичківському, та одна орендована у Рахівському.  Канатна установка у ДП „Буштинське-ЛГ” ТЛ-4 не використовується по причині її морального старіння та фізичного зносу(1982року випуску).

Трелювання  деревини проводиться тракторами в кількості 98 одиниць, в т.ч. 39-гусиничних  та 59- колісних. Крім того на трелюванні деревини працюють 4 канатні установки, які за рік в середньому спускають з гір понад 11,8тис.куб.м лісу на рубках головного користування. На першому етапі трелювання деревини (від пня) особливо на рубках пов’язаних з веденням лісового господарства все активніше застосовується гужовий транспорт (95голів коней).

Загальний обсяг трелювання деревини за період 2008-2009роки та 9 місяців 2010року складає 933,5тис.куб.м. Щороку із загального об’єму виконаних робіт близько 90% забезпечено трелювання тракторами. І це при тому, що Законом України „Про мораторій на проведення суцільних рубок на  гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону„ передбачено заготівлю деревини в гірських лісах Карпатського регіону починаючи з 2005року тільки з використанням колісних та гужових засобів, повітряно-трелювальних установок.

Відсутність коштів на оновлення техніки лісогосподарського призначення, вимушено призвело до використання  застарілої, з терміном експлуатації більше 10років, а саме  у 2008році  – 72% від наявної, у 2009 –  77%.

Не  забезпечення законності вирубок лісів  та невиснажливого використання лісових ресурсів

Через недієвість контролю,  відсутність чіткої координації роботи державної лісової охорони, самовільними рубками лісу в обсязі  9,1тис.куб.м державі завдано шкоди за період 2008-2009роки та 9 місяців 2010року на суму 11327,0тис.грн.,  порушеннями правил відпуску деревини на пні в сумі 230,0тис.грн., та в межах лісосік 3943,5тис.грн.. Внаслідок порушень земельного законодавства на землях лісогосподарського призначення   завдано шкоди за досліджуваний період на суму  310,0тис.грн.

Суттєвим  є те, що із виявленого обсягу несанкціонованих рубок  9,1тис.куб.м., у 78% не встановлено порушників (7,1тис.куб.м.). При цьому, в 2009році в порівнянні з 2008роком кількість випадків самовільних рубок збільшилась на 97%.

За  результатами державного фінансового аудиту, з метою ефективного використання бюджетних коштів та управління державними ресурсами Закарпатському  обласному  управлінню  лісового та мисливського господарства запропоновано  пропозиції, основними з яких є:

– разом з правоохоронними органами, державною інспекцією з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів розробити заходи з метою запобігання самовільних рубок;

– забезпечити контроль з ведення претензійно – позовної  роботи щодо зменшення дебіторської заборгованості лісогосподарськими підприємствами;

– розглянути можливість лісогосподарських підприємств щодо пошуку джерел збільшення власних надходжень;

– разом з лісогосподарськими підприємствами  припинити практику реалізації лісо продукції за цінами нижче собівартості знеособленої заготовленої деревини.

Джерело: КРУ в Закарпатській області

Tags: , , , ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com