Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль.

Фізико-географічні умови

Свидовецький гірський масив розташований у межах Свидовецько-Чорногірського фізико-географічного району Полонинсько-Чорногірської області підпровінції Східних Карпат.

Від Чорногірського масиву Свидовець відділений долиною р. Тиса, від Красної – р. Тересва, а від Приводороздільних Ґорґан – р. Брустурянка, Турбат та Чорна Тиса. З півдня у масив вклинюється Мармароський масив, і межа між ними у рельєфі не прослідковується.

Свидовецький масив розташований в межах Свидовецької структурно-фаціальної зони. Це монотонний середньоритмічний фліш, що займає значний простір Полонинського хребта. Свидовецька зона характеризується наявністю палеоценового і еоценового флішу з переважанням темноколірних глинистих аргілітів та сильновапняковистих пісковиків.

Рельєф Свидовецького масиву характеризує асиметричність північних та південнних схилів. Південні схили, що не були під впливом льодовиків, зберегли риси старого пенеплена. На формування рельєфу північних схилів Свидовецького масиву значно вплинуло плейстоценове зледеніння, результатом якого є добре сформовані гляціальні та перигляціальні форми рельєфу. Західна частина масиву характеризується середньогірним рельєфом, ускладненим ерозійно-денудаційною діяльністю водотоків. Вершинна частину Свидовецького хребта характеризується плоскими сідловинами та полотми підніжжями вершин.

Масив охоплює водозбори річок Чорної Тиси, Кісьви, Шопурки та Тересви, і густо порізаний сіткою дрібних водотоків.

Масив розташований у південно-східній частині Свидовецько-Красненського району Полонинського середньогірського округу буроземних і гірсько-лучних ґрунтів Закарпатської гірської буроземної провінції. У ґрунтовому покриві тотально переважають кислі буроземи (Distric Cambisols). Зовсім незначні частини, на скелях, займають примітивні та ініціальні ґрунти (Lithic Leptosols). Для буроземів масиву характерні висока кислотність (рН 4,0), значна потужність профілю (80-100 см), великий вміст грубого гумусу (від 10-12% у верхніх горизонтах до 1-2% у перехідних) та низький вміст обмінних основ (ступінь насичення менше 30%). Ґрунти сильнокам’янисті, у переважній більшості середньосуглинисті із дуже доброю водопроникною та повітряпроникною здатністю.

Кліматичні умови змінюються від помірно-теплих до холодних. Температура липня коливається від +17°С до +8°С, а січня – від -3 до -12°С. Сума активних температур з висотою зменшується від 2300 до 600°С. Кількість опадів від 750 до 1500 мм/рік, середньорічна температура від+10°СдоО°С.

Рослинність

Рослинність представлена переважно вологими буковими (Fagetum) фітоценозами до висоти 1380 м н.р.м., що є найвищою межею бучин в Українських Карпатах. На висотних рівнях південних експозицій зустрічаються лісові фітоценози з участю дуба скельного (Quercus petraea), який на схилах гори Темпа зростає до висоти 1089 м н.р.м, і є найвищим місцезростанням в Україні. Фрагментарно на скельних формах рельєфу поширені буково-яворові (Fageto-Aceretum) та буково-яворово-ясенові (Fageto-Acereto-Fraxinetum) лісові фітоценози. На північних макросхилах формуються мішані деревостани з участю Abies alba. Верхню межу лісу, яка проходить в середньому на висоті 1400 м н.р.м., утворюють чисті клімаксові смеречники (Piceetum), вище яких зростають фітоценози криволісся Duschekia viridis та Junipervs sibirica і дуже рідко Padus racemosa.

У пдліску букових лісів спорадично зростає Viburnum opulus, Swida sanquinea, Daphne mesereum та ін.

В трав’яному покриві переважають Dentaria glandubsa, Galium odoratum, Athyrium filix-femina та ін. В місцях вапнякових виходів спостерігається унікальна кальцефільна флора: Ranunculus cassubicus, Melica nutans, Campanula carpatica, Phylliltis scobpendrium, Hellebonjs purpurascens, Scopdia camidica, Erytronium ofens-can/STaiH.

Загальна характеристика пралісів

Праліси Свидовецького масиву займають площу 8853,3 га і розподілені на 26 кластерів (рис. 21). Найбільший з них має площу 1862,9 га, а найменший -63,3 га. Праліси представлені на територіях Карпатського біосферного заповідника, ДП “Брустурянське ЛМГ”, ДП “Буштинське ЛГ, ДП “Великобичківське ЛМГ, ДП „Мокрянське ЛМГ, ДП „Рахівське ЛДГ та ДП „Ясінянське ЛМГ. Вони розміщені в межах висот 600-1500 м н.р.м. і зосереджені на схилах південно-західної, західної та південно-східної експозицій, крутизна яких коливається в межах 20-30°.

Відносяться до поясів широколистяних, мішаних, хвойних лісів та криволісся.

За типами деревостанів розподіляються в такому порядку:

• чисті ліси з Fagus sylvatica – 3715,8 га (42,0 %);

• чисті ліси з Picea abies -1044,9 га (11,8 %)

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus -3457,6га (39,1%);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba, Taxus baccate – 306,5 га (3,5 %);

• ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies а/Ьа-216,5га(2,4%);

• ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea attes-86,0ra(1,0%);

• чисті ліси з Duschekia viridis – 26,0 га (0,3 %).

Характеристика кластерів

1. Код у базі даних: БР.ЛО.1. Розміщення: Лопухівське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 911,2 га. Діапазон висот: 975-1375 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus - 841,1 га (92,3 %); чисті ліси з Picea abies

• 70,1 га (7,7 %). Охоронний статус: захисні ліси.

2. Код у базі даних: БР.ЛО.2. Розміщення: Лопухівське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 146,7 га. Діапазон висот: 930-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies- 51,2 га (34,9 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 95,5 га (65,1 %). Охоронний статус: захисні ліси.

3. Код у базі даних: БР.ТУ.3. Розміщення: Турбатське лісництво ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 463,6 га. Діапазон висот: 1250-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

4. Код у базі даних: БР.КЕ.2.БР.ЛО.5. Розміщення: Кедринське і Лопухівське лісництва ДП “Брустурянське ЛМГ. Площа: 201,2 га. Діапазон висот: 1100-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies – 64,7 га (32,2 %); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba-136,5 га (67,8 %). Охоронний статус: захисні ліси.

5. Код у базі даних: БУ.НЕ.1. Розміщення: Нересницьке лісництво ДП “Буштинське ЛГ”. Площа: 152,3 га. Діапазон висот: 925-1210 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

6. Код у базі даних: ВБ.ВВ.1. Розміщення: Верхньоводянське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 80,5 га. Діапазон висот: 1150-1240 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Fagus sylvatica. Охоронний статус: захисні ліси.

7. Код у базі даних: ВБ.КБП.1. Розміщення: Кобилецько-Полянське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 247,1 га. Діапазон висот: 950-1290 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

8. Код у базі даних: ВБ.КСП.1. Розміщення: Косівсько-Полянське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 198,1 га. Діапазон висот: 730-1050 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилів: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica. Охоронний статус: захисні ліси.

9. Код у базі даних: ВБ.КСП.3. Розміщення: Косівсько-Полянське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 98,9 га. Діапазон висот: 710-1150 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica. Охоронний статус: захисні ліси.

10. Код у базі даних: ВБ.СР.1+ВБ.ЩЕ.4+ВБ.СР.2. Розміщення: Щербилівське і Середньоріцьке лісництва ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 327,4 га. Діапазон висот: 1150-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

11. Код у базі даних: ВБ.СР.4+ВБ.ЩЕ.5. Розміщення: Щербилівське і Середньоріцьке лісництва ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 402,5 га. Діапазон висот: 950-1290 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

12. Код у базі даних: ВБ.ЩЕ.2. Розміщення: Щербилівське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ’. Площа: 92,2 га. Діапазон висот: 1100-1150 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Fagus sylvatica. Охоронний статус: захисні ліси.

13. Код у базі даних: ВБ.ЩЕ.З+ВБ.ВВ.2. Розміщення: Щербилівське і Верхньоводянське лісництва ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 79,7 га. Діапазон висот: 1250-1320 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Fagus sylvatica. Охоронний статус: захисні ліси.

14. Код у базі даних: КБ.КВ.2. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 181,3 га. Діапазон висот: 1000-1200 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 80,0 га (44,1 %); ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus - 14,3 га (7,9 %); чисті ліси з Fagus sylvatica – 87,0 га (48,0). Охоронний статус: біосферний заповідник.

15. Код у базі даних: КБ.КВ.3. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 80,0 га. Діапазон висот: 1000-1200 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 20°. Чисті ліси з Picea abies -54,0 га (67,5 %); чисті ліси з Duschekia viridis – 26,0 га (32,5 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

16. Код у базі даних: КБ.КВ.9. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 72,3 га. Діапазон висот: 1150-1320 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: біосферний заповідник.

17. Код у базі даних: КБЗ.КСП.1.ВБ.КСП.2.ВБ.СР.2. Розміщення: Кузій-Свидовецьке ПНДВ Карпатський біосферний заповідник, Косівсько-Полянське і Середньоріцьке лісництва ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 1862,9 га. Діапазон висот: 900-1280 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Fagus sylvatica -1274,1 га (68,4 %); ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus – 588,8 га (31,6 %). Охоронний статус: захисні ліси.

18. Код у базі даних: МО.ТИ.1+МО.УЧ.2.+ВБ.СР.З+ ВБ.ЩЕ.1. Розміщення: Тиховецьке і Усть-Чорнянське лісництва ДП „Мокрянське ЛМГ, Середньоріцьке і Щербилівське лісництва ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 1726,6 га. Діапазон висот: 600-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica-1493,3 га (86,5 %); ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus – 233,3 га (13,5 %). Охоронний статус: захисні ліси.

19. Код у базі даних: МО.ТИ.2. Розміщення: Тиховецьке лісництво ДП „Мокрянське ЛМГ. Площа: 63,3 га. Діапазон висот: 1075-1275 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу- 30°. Лей Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

20. Код у базі даних: МО.ТИ.3. Розміщення: Тиховецьке лісництво ДП „Мокрянське ЛМГ. Площа: 137,4 га. Діапазон висот: 1000-1175 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Лей Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

21. Код у базі даних: МО.УЧ.3. Розміщення: Усть-Чорнянське лісництво ДП „ Мокрянське ЛМГ. Площа: 93,9 га. Діапазон висот: 950-1250 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Лей Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus. Охоронний статус: захисні ліси.

22. Код у базі даних: РХ.КС.1. Розміщення: Квасівське лісництво ДП „Рахівське ЛДГ. Площа: 568,0 га. Діапазон висот: 910-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 23°. Лей з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies – 86,0 га (15,1 %); чисті ліси з Picea abies- 65,3 га (11,5 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba -189,0 га (33,3 %); чисті ліси з Fagus sylvatica – 227,7 га (40,1 %). Охоронний статус: захисні ліси.

23. Код у базі даних: РХ.КС.2. Розміщення: Квасівське лісництво ДП „Рахівське ЛДГ. Площа: 283,9 га. Діапазон висот: 900-1200 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Quercus petraea, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus. Охоронний статус: захисні ліси.

24. Код у базі даних: РХ.КС.3. Розміщення: Квасівське лісництво ДП „Рахівське ЛДГ. Площа: 106,3 га. Діапазон висот: 850-1150 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 22,0 га (20,7 %); чисті ліси з Fagus sylvatica – 84,3 га (79,3 %). Охоронний статус: захисні ліси.

25. Код у базі даних: ЯС.СТ.1. Розміщення: Станиславське лісництво ДП, Ясінянське ЛМГ. Площа: 86,0 га. Діапазон висот: 1300-1480 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу: 20°. Чисті ліси з ffcea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

26. Код у базі даних: ЯС.ЧТ.1. Розміщення: Чорнотисянське лісництво ДП . Ясінянське ЛМГ. Площа: 190,0 га. Діапазон висот: 1250-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 23°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

Джерело: Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com