Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль.

Фізико-географічні умови

Мармароський гірський є одним з відрогів Мармароського кристалічного масиву і розташований в межах Рахівсько-Чивчинської фізико-географічної області.

Північна межа масиву проходить долиною р. Біла Тиса, а південніше м. Рахова переходить через р. Тиса і відділяється від Свидовецького масиву р. Кісьва.

В межах масиву з північного сходу на південний захід виділяються такі структурні елементи: Рахівську та Радомирську структурно-фаціальні зони та Мармароський кристалічний масив. Рахівська зона складена флішевими карбонатно-теригенними відкладами нижньої крейди та метаморфічними породами фундаменту – венд-кембрійськими сланцями. Радомирська – вулканітами основного складу, карбонатними породами верхньої юри та метатаморфічними породами (верхньопротерозойські сланці та гнейси).

Територія масиву відноситься до середньогірного ерозійного типу рельєфу з фрагментами вирівняних денудаційних поверхонь і елементами давньольодовикового рельєфу. Більша частина його площі зайнята ерозійно-денудаційними схилами долин і гірських хребтів, ускладненних дрібнішими морфоскульптурними елементами. Значна розчленованість території пов’язана зі стійкістю пори до вивітрювання.

Масив охоплює водозбори лівих приток Тиси, і густо порізаний сіткою дрібних водотоків. Тут зустрічаються ландшафти давньольодовиково-ерозійного субальпійського високогір’я, давньольодовиково-акумулятивного лісистого середньогір’я та стрімкосхилового ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я.

Масив розташований в межах Мармароського округу буроземних і гірсько-лучних ґрунтів Закарпатської гірської буроземної провінції. У ґрунтовому покриві переважають кислі буроземи (Dislric Cambisols). Незначні частини, на скелях, займають примітивні та ініціальні ґрунти (Lithic Leptosols). Для буроземів масиву характерні висока кислотність (рН 4,0), значна потужність профілю (80-100 ом), великий вміст грубого гумусу (від 10-12% у верхніх горизонтах до 1-2% у перехідних) та низький вміст обмінних основ (ступінь насичення менше 30%). Ґрунти сильнокам’янисті, у переважній більшості середньосуглинисті із дуже доброю водопроникною та повітряпроникною здатністю.

Кліматичні умови тут більш м’які у порівнянні з високогір’ям Карпат. Середньорічна температура сягає +8° С. Середньорічна кількість опадів сягає 600 мм, із них 430 мм у теплу пору року. Сніговий покрив досягає товщини 40-60 ом, на більших висотах – 50-100 см.

Рослинність

Рослинність характеризується своєрідним рослинним покривом. На нижчих гіпсометричних рівнях поширені мішані листяно-хвойні та листяні ліси з домінуванням вологих букових (Fagetum), буково-ялицево-смерекових (Fageto-Abieto-Piceetum) та смереково-ялицево-букових (Piceeto-Abieto-Fagetum) фітоценозів. Верхню межу лісу, яка проходить в середньому на висоті 1600-1700 м н.р.м., утворюють чисті клімаксові смеречники (РюееШт). Вище розміщені фітоценози криволісся з участю Duschekia viridis, Junipervs sibirica та Pinus mugo.

В підліску зростають Daphne mezereum, Rosa pendulina, Sambucus racemosa та ін. У трав’яному покриві даних фітоценозів домінують Anemone nemorosa, Dtyopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella, Galium odoratum та інші. Серед рідкісних видів рослин зустрічаються Campanula carpatica, Scopdia camblica, Шит martagon, Platanthera bifolia, Neottia nidus avis та ін.

Загальна характеристика пралісів

Праліси Мармароського масиву займають площу 3432,7 га і поділяються на 14 кластерів (рис. 23). Найбільший з них займає площу 795,6 га, а найменший -95,6 га. Праліси знаходяться на території Карпатського біосферного заповідника та державних підприємств “Великобичківське ЛМГ і “Рахівське ЛДГ”. Вони розміщені в межах висот 600-1650 м н.р.м. та зосереджені на схилах північної, північно-східної та південно-західної експозицій. Крутизна схилів коливається в межах 15-33°.

Первісні ліси Мармарош відносяться до поясів мішаних та хвойних лісів.

За типами деревостану переважають чисті та мішані смерекові праліси (84,1 %). Розподіл їх має такий вигляд:

• чисті ліси з Рісеа abies -1945,6 га (56,7 %);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba -97,2 га (2,8%);

• ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba -940,6 га (27,4%);

• ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies- 449,3 га (13,1%).

Характеристика кластерів

1. Код у базі даних: ВБ.ДІ.1. Розміщення: Діловецьке лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 128,9 га. Діапазон висот: 600-700 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba. Охоронний статус: захисні ліси.

2. Код у базі даних: ВБ.ДІ.2. Розміщення: Діловецьке лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 188,4 га. Діапазон висот: 1000-1150 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba. Охоронний статус: захисні ліси.

3. Код у базі даних: ВБ.КО.2. Розміщення: Костилівське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 129,7 га. Діапазон висот: 950-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba. Охоронний статус: захисні ліси.

4. Код у базі даних: ВБ.ЛУ.2. Розміщення: Лужанське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 97,2 га. Діапазон висот: 800-900 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba. Охоронний статус: захисні ліси.

5. Код у базі даних: КА.МА.1.ВБ.КО.1. Розміщення: Марамороське ПНДВ Карпатського БЗ та Костилівське лісництво ДП “Великобичківське ЛМГ. Площа: 383,3 га. Діапазон висот: 1100-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba (рис. 20) – 258,1 га (67,3 %); чисті ліси з Рісеа abies -125,2 га (32,7 %). Охоронний статус: захисні ліси, біосферний заповідник.

6. Код у базі даних: КА.МА.2. Розміщення: Марамороське ПНДВ Карпатського БЗ. Площа: 795,6 га. Діапазон висот: 1000-1650 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 33°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 321,8 га (40,4 %); чисті ліси з Picea abies – 473,8 га (59,6 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

7. Код у базі даних: КБЗ.ТР.1. Розміщення: Трибушанське ПНДВ Карпатського БЗ. Площа: 425,6 га. Діапазон висот: 1250-1280 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 15°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 198,0 га (46,5 %); чисті ліси з Рісеа abies – 227,6 га (53,5 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

8. Код у базі даних: КБЗ.ТР.2. Розміщення: Трибушанське ПНДВ Карпатського БЗ. Площа: 75,5 га. Діапазон висот: 870-890 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba. Охоронний статус: біосферний заповідник.

9. Код у базі даних: КБЗ.ТР.З. Розміщений на Трибушанське ПНДВ Карпатського БЗ. Площа: 56,5 га. Діапазон висот: 850-900 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba. Охоронний статус: біосферний заповідник.

10. Код у базі даних: РА.ЩА.З. Розміщення: Щаульське лісництво ДП “Рахівське ЛДГ”. Площа: 50,6 га. Діапазон висот: 1350-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Рісеа abies. Охоронний статус: захисні ліси.

11. Код у базі даних: РА.ЩА.4. Розміщення: Щаульське лісництво ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 80,7 га. Діапазон висот: 1350-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 27°. Ліси з Рісеа abies. Охоронний статус: захисні ліси.

12. Код у базі даних: РА.ЩА.5.РА.БГТИ.2. Розміщення: Щаульське та Білотисянське лісництва ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 679,6 га. Діапазон висот: 1350-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з ffcea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

13. Код у базі даних: РА.ЩА.6.РА.УС.З. Розміщення: Щаульське та Устеріцьке лісництва ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 223,1 га. Діапазон висот: 1300-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 20°. Чисті ліси з ffcea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

14. Код у базі даних: РА.ЩА.7. Розміщення: Щаульське лісництво ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 118,0 га. Діапазон висот: 1100-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Рісеа abies – 85,0 га (72 %); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 33,0 га (28 %). Охоронний статус: захисні ліси.

Джерело: Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com