Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль.

Фізико-географічні умови

Чорногірський гірський масив розташований в межах Свидовецько-Чорногірського фізико-географічного району Полонинсько-Чорногірської області підпровінції Східних Карпат.

На півдні він відділений від Мармароського масиву тектонічним розломом, зайнятим долиною р. Біла Тиса. Західна межа масиву пролягає долиною р. Чорна Тиса.

У формуванні Чорногірського масиву беруть участь утворення чотирьох зон: Чорногірської, Дуклянської, Поркулецької та Буркутської. Чорногірська (північно-східна частина масиву) представлена різнозернистими грубошаруватими і масивними слабовапнистими пісковиками. Південніше знаходиться Дуклянська зона, яка характеризується переважанням піщаного флішу. Відклади Поркулецької зони (південно-західна частина масиву) представлені грубошаруватим флішем. Відклади Буркутської зони представлені в основному сірими масивними і товстошаруватими пісковиками та малопотужними прошарками аргілітів та алевролітів крейдового та палеогенового віку.

Для геоморфологічної будови вершинної частини Чорногірського хребта характерні плоскі сідловини та пологі підніжжя вершин, ускладненні слідами давнього зледеніння з характерними льодовиковими формами – нівальними нішами, карами та троговими долинами. У середньогірній частині масиву переважає крутосхиловий слаботерасований рельєф, ускладнений ерозійно-денудаційною діяльністю водотоків та процесами відсідання.

Чорногірський масив знаходиться в межах ландшафтів південно-західних навітряних, сильно зволожених, дренованих паралельною системою річок схилів. Характерною особливістю масиву є наявність ландшафтів давньольодовикового скелястого високогір’я, зайнятого, переважно, криволіссям сосни гірської та вільхи зеленої.

Масив розташований в межах Чорногірського округу буроземних і гірсько-лучних ґрунтів Закарпатської гірської буроземної провінції (Руднева, 1960). Основними ґрунтами масиву є буроземи кислі (Distric Cambisols), зрідка зустрічаються дерново-буроземні (Eutris Cambisols), ініціальні (Lithic Leptosols) та гірсько-лучні ґрунти (Humus Cambisols). Всі ґрунти мають високу кислотність (рН 4,0), значну потужність профілю (80-100 см), великий вміст грубого гумусу (від 10-12% у верхніх горизонтах до 1-2% у перехідних) та низький вміст обмінних основ (ступінь насичення менше 30%). Ґрунти, переважно, середньосуглинисті, але із висотою збільшується частка легосуглинистих. Насиченість скелетом ґрунтового профілю дуже значне, а його розподіл по профілю нерівномірний – найбільший вміст скелету у верхніх і нижніх горизонтах.

Кліматичні умови змінюються від помірно-теплих до холодних. Температура липня коливається від +12°С до +8°С, а січня – від -8 до -12°С.

Сума активних температур з висотою зменшується від 1400 до 300°С. Теплий період становить від 212 до 170 днів. Кількість опадів від 750 до 1500 мм/рік, середньорічна температура від +6°С до 0°С.

Рослинність

Рослинність представлена буковими (Fagetum), мішаними смереково-ялицево-буковими (Piceeto-Abieto-Fagetum) та смерековими (Piceetum) лісовими фітоценозами. Верхню межу лісу, яка проходить в середньому на висоті 1500-1600 м н.р.м., утворюють чисті клімаксові смеречники, вище яких розміщений пояс криволісся з домінуванням Pinus mugo, Duschekia viridis та Juniperus sibirica.

В підліску лісових фітоценозів зростають: Lonicera nigra, L xylosteum, Daphne mezereum, Sambucus racemosa, Ribes carpatica та ін.

В трав’яному покриві лісових фітоценозів домінують: Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, Mercurialis perennis, Athyrium filix-femina, Galium odoratum та інші. Серед рідкісних видів рослин зустрічаються Huperzia selago, Ranunculus carpaticus, LJIIium martagon, Corallorhiza trifida, Epipactis helleborine.

Загальна характеристика пралісів

Праліси Чорногірського масиву займають площу 4127,4 га і поділяються на 18 кластерів (рис. 22). Найбільший з них займає площу 692,1 га, а найменший -59,0 га. Вони поширені на території Карпатського біосферного заповідника, державних підприємств “Ясінянське ЛМГ” та “Рахівське ЛДГ”. Праліси розміщені в межах висот 745-1620 м н.р.м. та зосереджені переважно на схилах південно-західної, південної та північно-східної експозицій, крутизна яких коливається в межах 20-35°.

Первісні ліси Чорногори відносяться до поясів широколистяних, мішаних, хвойних лісів та криволісся.

За типами деревостану переважають чисті і мішані смерекові (48,3 %) та чисті і мішані букові (43,9%) праліси. Розподіл їх має такий вигляд:

• чисті ліси з Fagus sylvatica – 695,8 га (16,9 %);

• чисті ліси з Picea abies (рис. 18) – 1584,1 га (38,4%);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus – 33,9 га (0,8 %);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba-1080,8 га (26,2%)

• ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba- 407,5 ra (9,9%);

• ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies- 168,3га (4,1%);

• чисті ліси з Duschekia viridis -157,0 га (3,8 %).

Характеристика кластерів

1. Код у базі даних: ЯС.Л3.1. Розміщення: Лазещинське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ. Площа: 87,5 га. Діапазон висот: 1400-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

2. Код у базі даних: ЯС.Л3.2. Розміщення: Лазещинське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ. Площа: 80,0 га. Діапазон висот: 1340-1490 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

3. Код у базі даних: ЯС.ЛП.1. Розміщення: Лопушанське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ. Площа: 135,0 га. 4Діапазон висот: 1200-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

4. Код у базі даних: ЯС.ЛП.2. Розміщення: Лопушанське лісництво ДП “Ясінянське ЛМГ”. Площа: 82,0 га. Діапазон висот: 1300-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

5. Код у базі даних: КБ.КВ.1. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 97,2 га. Діапазон висот: 745-910 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 20°. Ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies -33,1 га (33,1 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba, Taxus baccate – 66,9 га (66,9 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

6. Код у базі даних: КБ.КВ.4. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 92,0 га. Діапазон висот: 1200-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Duschekia viridis – 40,0 га (43,5 %); чисті ліси з Rfcea abies – 52,0 га (56,5 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

7. Код у базі даних: КБ.КВ.5. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 59,4 га. Діапазон висот: 1200-1600 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 35°. Чисті ліси з Duschekia viridis — 22,0 га (37,0 %); чисті ліси з Rfcea abies – 37,4 га (63,0 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

8. Код у базі даних: КБ.КВ.6. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 345,9 га. Діапазон висот: 900-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus -33,9 га (9,8 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Rfcea abies, Abies alba – 312,0 га (90,2 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

9. Код у базі даних: КБ.КВ.7. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 209,3 га. Діапазон висот: 1530-1620 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 23°. Чисті ліси з Rfcea abies - 114,3 га (54,6 %); чисті ліси з Duschekia viridis – 95,0 га (45,4 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

10. Код у базі даних: КБ.КВ.8. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 59,0 га. Діапазон висот: 1000-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 23°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba. Охоронний статус – біосферний заповідник.

11. Код у базі даних: КА.ЧО.1. Розміщення: Чорногірське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 674,8 га. Діапазон висот: 1000-1600 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 230,2 га (34,1 %); ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies -136,1 га (20,2%); чисті ліси з Picea abies – 249,1 га (36,9 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Rfcea ab/es, Abies alba – 59,4 га (8,8%). Охоронний статус – біосферний заповідник.

12. Код у базі даних: КА.БОПЕ.1. Розміщення: Богдан-Петроське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 106,5 га. Діапазон висот: 900-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна.

Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 58,6 га (55,0 %); чисті ліси з Picea abies – 43,2 га (40,6 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 4,7 га (4,4 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

13. Код у базі даних: КА.БОПЕ.2.+РА.БО.1. Розміщення: Богдан-Петроське ПЦДВ Карпатського біосферного заповідника та Богданського лісництва ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 491,7 га. Діапазон висот: 900-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica -186,8 га (38,0 %); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 56,6 га (11,5 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 248,3 га (50,5 %). Охоронний статус: біосферний заповідник, захисні ліси.

14. Код у базі даних: КА.БОПЕ.З.+РА.БО.5.+РА.ГО.2. Розміщення: Богдан-Петроське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника та Богданське й Говерлянське лісництва ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 67,5 га. Діапазон висот: 1300-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 31°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: біосферний заповідник, захисні ліси.

15. Код у базі даних: РА.БГГИ.1.+РА.ГО.1. Розміщення: Білотисянське та Говерлянське лісництва ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 616,8 га. Діапазон висот: 1100-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 62,1 га (10,1 %); чисті ліси з Picea abies – 554,7 га (89,9 %). Охоронний статус: захисні ліси.

16. Код у базі даних: РА.БО.2. Розміщення: Богданське лісництво ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 84,1 га. Діапазон висот: 870-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica – 36,2 га (43,0 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 47,9 га (57 %). Охоронний статус: захисні ліси.

17. Код у базі даних: РА.БО.З. Розміщення: Богданське лісництво ДП “Рахівське ЛДГ. Площа: 149,1 га. Діапазон висот: 1000-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 65,2 га (43,7 %); чисті ліси з Picea abies – 89,3 га (56,3 %). Охоронний статус: захисні ліси.

18. Код у базі даних: РА.КВ.1.+РА.БО.4. Розміщення: Квасівське та Богданське лісництва ДП “Рахівське ЛДГ’. Площа: 692,1 га. Діапазон висот: 900-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba - 219,3 га (31,7 %); чисті ліси з Fagus sylvatica – 472,8 га (68,3 %). Охоронний статус: захисні ліси.

Джерело: Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com