Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

6229. Autobus Neresnice—Usťčorna 36 km.

(Majetnik Zelman Berkovits v Neresnici. Autobus vyjíždí z nádraží v Neresnici a jede po zemské silnici údolím Teresvy s úzkokolejnou tratí.)

 

Km 6 Ganiče nad ústím Teresové do Teresvy, část obce Slaný. Studna, hluboká 8 m, se slanou vodou 15%, na l. břehu Tisy sirný pramen. Notariát, čs. 5tř. a rus. 5tř. škola, nízký kamenný kostel s 3 věžičkami nad průčelím. Výroba koberců, úprava Teresvy. Z Ganičů podle potoka Teresové odbočuje do vsi Teresové lesní dráha, která zahýbá podle potoka Kobylce pod horu Malou Kobylu 1058. V Teresové rus. 3tř. škola, lázničky se zemitoželez. kyselkou, vytékající z opuštěné štoly.

Km 12 Kaliny, čs. 2tř., rus. 6tř., v části obce Kalinách za řekou rus. 3tř. škola, pravosl. kamenný kostel se štíhlou věží.

Km 15 Dubové, notariát, čet. stan., čs. 2tř., rus. 6tř., v části obce Niž. Dubovci 2tř. rus. škola, ves byla původně osazena dřevařskými dělníky. Tkaní koberců. Výstavný kamenný kostel. Stát. lesní správa.

Km 21 Krásná nad ústím tří potoků, Tichovce, Malého Tichovce a Krásné, rus. 3tř. škola, bílý got. kamenný kostel. Na S svahu Pučoského vrchu 693 na pr. břehu Terebly železitá kyselka, na J svahu téhož vrchu nad potokem Krásným minerální pramen Basarab a S od vsi solný pramen. Z Krásné vychází žlutá.

Žlutá Krásná — údolí Plajského potoka — Tempa 12 km — Podpula, chata pod Podpulou 21.5 km — klausura Jablonec 30 — Brustury 37 km. Jde S kus po silnici, přejde do údolí potoka Plajského, po 3/4 hod. odbočí a stoupá na Tempu s překrásným rozhledem 1639, po široké cestě po hranicích okresu ťačovského a tachovského k místu, kam přichází zelená z chaty pod Podpulou, a s ní přes Podpulu do chaty KČST. pod Podpulou. Sejde k potoku Jablonci a do Brustur.

Km 36 Usťčorna, konečná stanice. Popis str. 40.

<<< OBSAH >>>

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com