Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

В.О. КУШНІРУК, М. І ЩЕРБАНЬ

Щоб правильно оцінити значення земноводних у природі та господарській діяльності людини, необхідно глибоко вивчити їх біологію. Адже переважна більшість земноводних живиться безхребетними, насамперед комахами, серед яких багато шкідників сільського та лісового господарства. Між тим, питання біології, поширення та практичного значення земноводних в західних областях України вивчені ще недостатньо.

Щодо практичного значення земноводних у житті людини погляди вчених розходяться. Так, деякі з них (Нікольський, 1902; Гримм, 1931; Солдатов, 1934; Чернишов, 1949 та ін.) вважають, що земноводні шкідливі для рибного господарства. Інші дослідники (Сичов, 1939; Шварц, 1948 та ін.) стверджують корисність земноводних у сільському та лісовому господарстві.

Цієї думки дотримуємося й ми. Наші спостереження та збір матеріалів про живлення земноводних дозволяють зробити певні висновки щодо ролі й практичного значення їх у західних областях України. Протягом 8 років у всі сезони року та в різних місцях нами зібрано та оброблено багато шлунків земноводних. Результати аналізів дозволяють зробити певні узагальнення про живлення земноводних. Насамперед, слід відмітити велику різноманітність складу організмів, якими живляться земноводні. Це в основному шкідники сільського та лісового господарства: молюски, рослиноїдні кліщі, попелиці і цикади (рівнокрилі), саранові і коники, хрущі, листоїди, ковалики, довгоносики, пильщики та ін. Земноводні знищують шкідників, серед яких багато таких, які неохоче поїдаються птахами. Споживають земноводні і комах з неприємним запахом (клопів), а також таких, що мають захисний колір (гусінь метеликів і двокрилих).

Перевага у складі їжі тих чи інших безхребетних тварин відображає не вибірковий характер живлення земноводних, а частоту зустрічі безхребетних у певному біотопі і можливість їх поїдання.

Сухопутні земноводні полюють на комах вночі, коли більшість комахоїдних птахів спить.

Серед комах, якими живляться земноводні, зустрічаються і корисні для сільського і лісового господарства види. Це павуки, туруни, сонечка і мурашки. Не слід забувати і про те, що земноводні є носіями таких інфекційних захворювань, як туляремія. В організмі земноводних живуть мезоцеркарії, які викликають захворювання у лисиці, норки, єнотовидної собаки й ін. Крім того, земноводні є господарями трематод. У них паразитують личинки нематод, які викликають захворювання у свиней і великої рогатої худоби.

Таблиця. Коефіцієнти корисності земноводних західних областей України, % (за Красавцевим)

 

Види земноводних

Склад спожитих комах

Коефіцієнт корисності

корисні

шкідливі

нейтральні

Жерлянка жовточерева

5,68

57,03

36,69

51,95

Ропуха звичайна

21,3

70,15

8,27

48,57

Жаба деревна

23,91

71,73

4,36

47,82

Жерлянка червоночерева

11,76

56,76

31,48

45,10

Ропуха зелена

24,10

66,08

9,82

41 98

Жаба ставкова

27,23

65,56

7,21

38’34

Тритон звичайний

8,48

43,20

48,32

34,72

Жаба озерна

31,18

61,73

6,09

29,55

Жаба прудка

33,23

61,97

4,80

28,74

Жаба гостроморда

34,75

58,94

6,31

24,19

Саламандра плямиста

28,17

50,27

21,56

22,10

Жаба трав’яна

38,15

58,46

3,39

20,31

Тритон альпійський

0,24

18,43

81,43

18,43

Тритон гребінчастий

17,41

33,25

49,34

15,84

Часничниця звичайна

38,09

49,22

12,69

11,13

Тритон карпатський

0,60

5,58

93,82

5,00

Примітка: в таблиці список земноводних складено в порядку зменшення коефіцієнта корисності.

 

На основі аналізу процентного складу (корисні, шкідливі, нейтральні форми комах) їжі у шлунках земноводних підраховано коефіцієнт їх корисності (табл.).

Як видно з таблиці, земноводні західних областей України, всі без винятку, корисні. Коефіцієнт корисності їх змінюється залежно від живлення того чи іншого виду і конкретних умов місцевості, наявності па ній тих чи інших форм комах.

Отже, земноводні мають неабияке позитивне значення. Але роль їх повністю ще не вивчена. Практичне значення земноводних можна оцінити лише при дальших всебічних дослідженнях їх екології в конкретних умовах.

Крім того, земноводні, в свою чергу, є кормом для багатьох цінних промислових птахів та звірів. Ними живиться більшість промислових риб, зокрема взимку. Нарешті, слід згадати, що земноводні широко використовуються як лабораторні тварини в науково-дослідних установах та учбових закладах. Вони також пожвавлюють водойми, прикрашають лісові угіддя і доповнюють своїми «концертами» симфонію весни.

Отже, земноводних необхідно охороняти.

 

ЛІТЕРАТУРА

Гримм О. Я. Рыбоводство. М., 1931;

Кушнірук В. О. Практичне значення безхвостих земноводних Поділля. — У кн.: Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля. Тернопіль, 1963;

Кушнирук В. А. О биологии карпатского тритона. — Зоол. журн., т. 13, вып. 2. М., 1963;

Кушнирук В. А. Биология травяной лягушки на территории западных областей Украины. — Материалы III зоологической конференции пединститутов РСФСР. Волгоград, 1967;

Кушнірук В. О. Саламандра плямиста в Карпатах.— У кн.: Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів. УРСР. К., 1970;

Солдатов В. К. Промысловая ихтиология. М., 1934;

Чернышев О. А. Опыт выращивания осетровой молоди в низовьях реки Куры. — Труды лаборатории основ рыбоводства, т. 2, 1949;

Шварц С. С. О специфической роли амфибий в лесных биоценозах в связи с вопросом об оценке животных с точки зрения их практического значения для человека. — Зоол. журн., т. 27, вып. 5. М., 1948.

Джерело: Про охорону природи Карпат. Ужгород: Карпати, 1973.

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com