Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.4. Заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників

8.1.4.5. Заплановані інфраструктурні проекти

8.1.4.5.1. Перспективи поєднання інтересів протипаводкового захисту та гідроенергетики

Кардинально забезпечити надійність та ефективність протипаводкового захисту в складних орографічних умовах Закарпатської області можливо тільки за рахунок регулювання паводкового стоку. Тільки таким шляхом можливо зменшити пікові витрати і рівні води, знизити гідравлічні навантаження на русла річок і протипаводкові споруди до рівнів, що забезпечують стабілізацію руслових процесів, стійкість берегів і споруд, безпеку інженерних комунікацій і захист від підтоплення і затоплення населених пунктів і територій.

Питання поєднання протипаводкового захисту та розвитку гідроенергетики в басейні Верхньої Тиси на території Закарпаття слід розглядати окремо для гірської та долинної частин водозбору. Можливості поєднання наведені у модулі 5.

Модуль 5 Перспективи поєднання інтересів протипаводкового захисту та гідроенергетики в басейні Верхньої Тиси

Будівництво комбінованих водосховищ у гірській частині басейну

Програмою «Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області на 2006-2015 роки» (далі – Програма) для зрізки паводкових піків передбачено створення штучних протипаводкових ємностей спеціального призначення.

У верхів’ях гірських річок намічено будівництво 42 протипаводкових руслових гребель з тимчасово затоплюваними чашами загальною акумуляційною спроможністю 288 млн. м³. За своїм призначенням вони виконують функції регулятора паводкового стоку шляхом зрізки максимальних рівнів води. У нормальних умовах паводкоуловлюючі ємності утримуються порожніми і починають функціонувати тільки в періоди високих паводків повторюваністю від одного разу у 10 років до одного разу в 100 років (10%, 1% забезпеченості). Використання цих ємностей для потреб гідроенергетики неможливо, тому, що в умовах швидкого формування паводків на гірських річках забезпечити їх швидке спрацювання не буде часу. Вони спорожнюються поступово, зразу після пропуску паводку протягом 6-12 днів. Крім того, утримання цих ємностей з водою для потреб гідроенергетики призведе до роботи їх гребель у напірному (підпертому) режимі, що в свою чергу може призвести до активізації зсувних і селевих процесів у зоні впливу протипаводкової ємності. За геологічних умов Карпатського регіону це цілком вірогідно.

На думку експертів, будівництво гідроелектростанцій в гірській частині басейну р. Тиса в межах Закарпатської області, в складі протипаводкового комплексу є недоцільним і нераціональним з наступних причин:

 • Враховуючи інженерно-геологічні умови в верхів’ях річок Закарпаття, при яких навіть без водосховищ існує велика кількість зсувів і зсувонебезпечних ділянок (біля 1600), будівництво комплексних водосховищ в горах є вкрай небезпечним;
 • Запропоновані для регулювання паводкового стоку гірські протипаводкові ємкості за своєю сутністю не є водосховищами. В нормальних умовах це порожні ємкості, які можуть бути частково або повністю заповнені тільки під час паводків високої забезпеченості, і то на дуже короткий час, що обчислюється періодом проходження їхніх піків;
 • Утримання води в них для потреб гідроенергетики зумовить насичення фільтруючою водою геологічних структур, що може призвести до:
 • активізації масштабних зсувів;
 • активізації тектонічних явищ;
 • повного знищення на затоплених територіях лісових масивів і цінних рослин.
 • Наявність населених пунктів нижче водосховищ з напорами 30-50 метрів у поєднанні з великими ухилами гірських річок та мігруючими руслами призведе до постійної загрози знищення цих населених пунктів при прориві гребель або зсувах в бортах водосховищ.
 • Попередні гідрологічні розрахунки показали, що без відповідної акумуляції наявних водних ресурсів у верхній частині водозборів недостатньо для стійкої роботи гідроелектростанцій впродовж року;

Будівництво комбінованих водосховищ у долинній частині басейну

Програмою також передбачено будівництво у передгірській і низинній частині басейну 24 тимчасово затоплюваних польдерів загальною ємністю 277 млн. м³. Питання будівництва руслових водосховищ на самому стволі р. Тиса у Програмі не розглядалось оскільки воно зачіпало інтереси країн, розташованих нижче за течією, і підпадало під дію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо), зокрема п.11 Додатку І та п.2 Додатку ІІІ. Тому для цієї частини водозбору протипаводкові заходи були визначені тільки в межах української території і виключали будь-який негативний вплив на сусідні держави.

Крім того, суттєвим недоліком будівництва руслових водосховищ комплексного призначення на Тисі є затоплення великих земельних масивів і необхідність повного або часткового відселення декількох населених пунктів, що в умовах дефіциту земельних та фінансових ресурсів доволі проблематично.

Підсумовуючи все вищенаведене можна зробити такі узагальнюючі висновки:

 1. Вирішенням одним і тим же засобом проблем забезпечення надійного протипаводкового захисту і розвитку гідроенергетики області майже неможливо. Ці питання між собою не пов’язані і несумісні, а за напрямками їх вирішення – різні. Якщо в першому випадку потрібно, щоб ємність в режимі передпаводкового очікування була порожня (суха), то в режимі роботи ГЕС вона повинна бути хоча б частково заповнена. Досягти такого суміщення (ефекту) можна тільки за рахунок втрат значних об’ємів протипаводкової ємності, влаштування на пригребельних водоскидних спорудах затворів, створення досконалої служби довгострокового моніторингу за технічним станом всієї споруди та інших запобіжних заходів. Таким чином, розвиток гідроенергетичних потужностей у гірській частині басейну Верхньої Тиси має вирішуватись паралельно з об’єктами протипаводкового захисту, за самостійними схемами, у тому числі з елеме­нтами деривації.
 2. Питання створення на стволі р. Тиса руслових водосховищ, незалежно від їх основного призначення, потребує узгодження з усіма країнами басейну і виконання процедур, передбачених Конвенцією Еспоо про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.
 3. Робота ГЕС з водосховищем, особливо у піковому режимі, неминуче призведе до значних добових коливань рівнів у річці нижче за течією, що може негативно вплинути на функціонування всієї водної екосистеми, а також викликати негативні наслідки соціально-економічного характеру (нестабільне функціонування водозаборів, рекреаційних зон тощо).

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com