Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Шари стоку під час водопілля за різної забезпеченості стоку

Додаток 2. Шари стоку під час паводків за різної забезпеченості стоку

Додаток 3. Мінімальні витрати води річок басейну Тиси

Додаток 4. Перелік гідрологічних постів

Додаток 5. Програма моніторингу поверхневих вод за гідробіологічними показниками

Додаток 6. Перелік гідробіологічних постів

Додаток 7. Перелік пунктів спостереження за гідрохімічними показниками поверхневих вод

Додаток 8. Перелік гідрохімічних показників, які визначаються у поверхневих водах

Додаток 9. Граничні значення класів за загальними хімічними та фізико-хімічними показниками якості для різних типів водних тіл

Додаток 10. Граничні значення класів якості за вмістом важких металів (несинтетичних забруднюючих речовин) для різних типів водних тіл

Додаток 11. Границі класу доброго екологічного потенціалу за загальними хімічними та фізико-хімічними показниками для істотно змінених та штучних водних тіл

Додаток 12. Методика оцінки екологічного статусу поверхневих водних об’єктів за допомогою оціночних таблиць RQBA

Додаток 13. Референційні біологічні складові якості для річок басейну Тиси

Додаток 14. Оцінка хімічного та екологічного статусу і потенціалу водних тіл

Додаток 15. Перелік польдерів, передбачених Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки

Додаток 16. Техніко-економічні показники протипаводкових ємностей, запланованих за Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки

Додаток 17. Проект Положення про басейновий принцип управління водними ресурсами

Додаток 18. Перелік державних цільових та регіональних програм у сфері раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, які реалізуються в Закарпатській області

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com