Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.2. Підземні води

8.2.3. Перспективні інфраструктурні проекти

8.2.3.1. Заходи, спрямовані на зменшення впливу інфраструктурних проектів на статус підземних вод

Найбільший вплив на гідрогеологічне середовище має гірничовидобувна промисловість, зокрема відкриті гірничі виробки та кар’єри. Спорудження глибоких виїмок порушує рівновагу в масиві гірських порід і спричиняє розвиток різноманітних геологічних процесів. Це призводить до порушення природної структури гірських порід, інтенсивного вивітрювання, розвитку тріщинуватості та розущільнення. Спостерігаються порушення статичної рівноваги порід і розвиток зсувних деформацій і явищ в укосах, випирання дна та бортів виїмок внаслідок пучення глинистих порід, фільтраційних деформацій порід, зумовлених різкими змінами гідрогеологічних умов.

Крім цього, щоб запобігти затопленню кар’єру, знижують рівень підземних вод за допомогою свердловин, пробурених навколо нього. Це не лише змінює режим підземних вод, а й впливає на режим джерел, колодязів, струмків і навіть річок, а в легкорозчинних породах спричиняє карстові процеси. Наочним прикладом цього є видобуток солей в районі Солотвинського солерудника.

Велика кількість кар’єрів зумовлює появу на поверхні великих насипних конусоподібних горбів, териконів, які спотворюють унікальні природні ландшафти. В районах видобутку корисних копалин, де виконується водопониження і осушувальні заходи, формуються великі депресійні і п‘єзометричні воронки, які часто носять регіональний характер. До змін гідрогеологічних умов відносяться:

–          зміни умов живлення, руху і розвантаження підземних вод;

–          формування депресійних і п‘єзометричних воронок підземних вод в процесі великого водовідбору;

–          осушення суміжних водоносних горизонтів;

–          зміна хімічного складу вод, що відбираються, в результаті взаємодії водоносних горизонтів і переміщення вод різної мінералізації в плані.

Базові заходи

Єдиним заходом, який передбачений Програмою моніторингу довкілля Закарпатської області на 2009-2013 роки є недопущення розміщення на території Закарпаття екологічно небезпечних об’єктів.

Додаткові заходи

З метою мінімізації негативному впливу інфраструктурних проектів на статус підземних вод доцільно вжити такі додаткові заходи:

  • удосконалити режимно-спостережну мережу пунктів для вивчення режиму і охорони підземних вод різних водоносних комплексів;
  • забезпечити постійне ведення Державного водного кадастр і державного обліку підземних вод;
  • проводити постійний моніторинг ресурсів і запасів підземних вод;
  • актуалізувати дані щодо прогнозних ресурсів підземних вод;
  • у процесі реалізації інфраструктурних проектів використовувати карти захищеності підземних вод.

Висновки

Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року передбачена активізація геологорозвідувальних робіт у Закарпатті для надійного забезпечення Мужіївського золотополіметалічного комбінату запасами промислових категорій руд золота, проведення пошукових та пошуково-оцінювальних робіт на перспективних ділянках Берегівського і Вишківського рудних полів, а також на площах і ділянках Рахівського рудного району, розвідка Берегівського родовища, а також флангів Мужіївського родовища та родовища Сауляк, приріст запасів золота на основній частині Берегівського родовища з супутнім приростом запасів срібла, свинцю та цинку.

Таке істотне антропогенне втручання без компенсаційних заходів може призвести до погіршення кількісного та якісного статусу підземних водних тіл.

Рекомендовані заходи

  • здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище на проектній стадії реалізації всіх запланованих інфраструктурних проектів,

використання найкращих природоохоронних практик та найкращих наявних технологій при виконанні геологорозвідувальних експлуатаційних робіт.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com