Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.4. Заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників

8.1.4.5. Заплановані інфраструктурні проекти

8.1.4.5.3. Заходи, спрямовані на зменшення впливу запланованих інфраструктурних проектів

Наразі немає повної ясності, які технологічні схеми будуть застосовані при реалізації інфраструктурних проектів, чи погіршать вони водний статус і які компенсаційні заходи будуть вжиті. Ці питання і їх важливість в масштабі усього басейну будуть розглянуті у наступних циклах впровадження ВРД.

Довгострокова ціль щодо майбутніх інфраструктурних проектів у басейні р. Тиса полягає у тому, що вони будуть реалізуватися прозоро, використовуватимуть найкращу природоохоронну практику та найкращі наявні технології і, таким чином, негативний вплив на/або погіршення доброго екологічного статусу та негативний транскордонний вплив буде повністю виключений, пом’якшений або компенсований.

Базові заходи

Для досягнення зазначеної цілі упродовж першого циклу впровадження НПУБРТ Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області передбачаються такі базові заходи:

 • відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм,
 • проведення науково-дослідних робіт,
 • створення та реконструкція споруд для проведення гідрологіч­них спостережень,
 • впровадження інформаційних систем та систем моделювання паводків,
 • визначення зон можливого затоплення,
 • виконання місцевих програм відродження малих річок.

Додаткові заходи

Як додаткові пропонуються такі заходи

 • здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище на проектній стадії реалізації всіх запланованих інфраструктурних проектів,
 • виконання компенсаційних заходів для збереження і сталого функціонування водних екосистем, зокрема забезпечення безперешкодної міграції рибних видів,
 • використання найкращих природоохоронних практик та найкращих наявних технологій при виконанні геологорозвідувальних та будівельно-монтажних робіт,
 • розробка таких експлуатаційних режимів роботи гідротехнічних споруд, які не зумовлюватимуть істотні гідрологічні та гідроморфологічні зміни водних тіл та зниження їх екологічного статусу.

Висновки

Найімовірніше майбутні інфраструктурні проекти у басейні р. Тиса матимуть негативний вплив на водний статус до 2018 року і на цьому необхідно акцентувати увагу при їх реалізації. Головною передумовою для їх реалізації має бути розробка превентивних заходів для зменшення та/або попередження негативного впливу на існуючий екологічний статус/екологічний потенціал. Головним завданням є поєднання соціально-економічних та екологічних інтересів, впровадження інженерних рішень і технологічних схем, які матимуть щонайменше нейтральний вплив як на кількісний, так і на якісний статус водних екосистем.

Рекомендовані заходи

Як рекомендовані, проте вкрай важливі для запланованих інфраструктурних проектів, пропонуються такі заходи:

 • проведення поглиблених наукових досліджень щодо можливого негативного впливу проектів на екологічний статус водних тіл,
 • проведення широких консультацій з заінтересованими сторонами та врахування громадської думки щодо запланованих проектів,
 • реалізація пілотних проектів, які б демонстрували свою економічну доцільність, соціальну вагу та екологічну безпечність.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com