Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.4. Заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників

Як уже зазначалось у Розділі 4.1.4 в басейні Тиси мають місце такі види гідроморфологічних змін або істотних тисків, які негативно впливають на екологічний статус і, тому, складають окрему частину ПЗ. До них належать:

–          порушення вільної течії, що перешкоджає вільній міграції живих організмів,

–          гідрологічні зміни (суттєві перекиди води з одного річкового басейну в інший, підпори води у верхньому б’єфі греблі),

–          порушення гідравлічного зв’язку річкового русла та прилеглої частини заплави (зменшення площі природної заплави),

–          зміна морфології річок

На європейському рівні заходи, пов’язані з виправленням гідроморфологічних змін, передбачені і вимагаються виключно ВРД і ніякою іншою специфічною європейською директивою. Тому, відповідні цілі та заходи щодо їх досягнення для басейну р. Тиса відіграють важливу і керівну роль для покращення екологічного водного статусу.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com