Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

8.1. Поверхневі води

8.1.3. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами

8.1.3.3. Зменшення забруднення небезпечними речовинами від сільського господарства

Головним дифузним джерелом забруднення небезпечними речовинами від сільського господарства в басейні р. Тиса є використання хімічних засобів стимулювання росту та захисту рослин. Інформація про існуючу практику їх застосування наведена у Модулі 2.

Модуль 2 Дані щодо сучасної практики використання пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві

Інформація, отримана з бази даних Організації з питань продовольства та сільського господарства ООН (FAOSTAT), свідчить про значне падіння, приблизно на 40%, використання пестицидів у країнах Центральної та Східної Європи, порівняно з 1989 роком. У Плані управління басейном р. Дунай (2009 рік) у якості додаткового джерела інформації про застосування пестицидів у дунайських країнах був використаний звіт «Інвентаризація використання сільськогосподарських пестицидів у країнах БРД». Оцінка даних показала, що в басейні р. Дунай при виробництві пестицидів використовуються 29 хімікатів. З них тільки три пріоритетних пестициди офіційно дозволено використовувати в країнах БРД у той час, як сім пріоритетних пестицидів не дозволено використовувати в жодній країні. Наразі неможливо оцінити загальне використання пестицидів в БРТ. Велика обмеженість даних стримує відтворення реальної ситуації.

В Україні регулювання правових відносини, пов’язаних з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров’я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначається законом «Про пестициди та агрохімікати) в редакції від 19.10.2010. І хоча в законі чітко виписані права і обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження органів державної виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері, ситуацію з використанням пестицидів та інших агрохімікатів в сільському господарстві до 2011 року в цілому можна охарактеризувати наступним чином:

–          оптова та роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами здійснювалась без ліцензії на право здійснення цього виду господарської діяльності;

–          реалізовувались препарати, які не входили до Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні;

–          суб’єкти господарювання застосовували у своїй діяльності препарати, які були непридатними до використання, норми витрат препаратів збільшувались у декілька разів, внаслідок чого відбувається погіршення навколишнього природного середовища;

–          при обробці суміжних господарств без дотримання відповідних норм застосовувався авіаційний метод, протруювання насіння проводилось перед складами, а не на спеціально відведених майданчиках, робочі розчини пестицидів готувались безпосередньо у полі без засобів механізації, ємкість з-під пестицидів промивалась у водоймах, не встановлювались попереджувальні знаки під час робіт та інше.

Базові заходи

Базові заходи закріплені в проекті закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист рослин ”, який Верховна Рада України ухвалила в цілому 17 лютого 2011 року. Враховуючи, що пестициди – це токсичні речовини, застосування яких потребує державного контролю, з метою охорони довкілля та збереження здоров’я людини законопроектом передбачено, що одним з головних завдань у сфері захисту рослин є здійснення постійного державного контролю за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту), а також за вмістом залишкової кількості пестицидів, нітратів і нітритів у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження.

Крім того, передбачено, що до компетенції Головної державної інспекції захисту рослин спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики належить, зокрема, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин, видача сертифікату щодо дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження і сертифікату відповідності щодо вмісту залишкової кількості пестицидів, нітратів і нітритів у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження

Додаткові заходи

Для агропромислових підприємств застосування ННТ та найкращих природничих практик (НПП) є загальними і уніфікованим заходом, що призведе до позитивного ефекту в контексті зменшення використання в сільському господарстві пестицидів та інших небезпечних речовин. Тому, додаткові заходи включають:

  • використання виключно дозволених хімічних засобів стимулювання росту та захисту рослин,
  • внесення ядохімікатів на підставі науково обґрунтованих норм,
  • пріоритетне впровадження органічного землеробства,
  • використання в тваринництві біорозкладних миючих реагентів,
  • використанні дезінфікуючих засобів на основі перекисних кислот замість хлорвміщуючих речовин.

Висновки

Виконання у повному обсязі базових та додаткових заходів щодо зберігання та використання ХЗЗР у першому циклі впровадження НПУБРТ сприятимуть зменшенню надходження небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності у водну екосистему басейну р. Тиса.

Рекомендовані заходи

Рекомендовані заходи, здебільшого, аналогічні заходам, що доцільно вжити для зменшення надходження поживних речовин природним шляхом за рахунок поверхневого стоку. Вони включають:

  • залуження та заліснення прибережних водозахисних смуг,
  • посилення контролю за використанням стимуляторів росту та засобів захисту рослин,
  • інвентаризація скидів дезинфікуючих речовин з територій тваринницьких ферм.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com