Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

7 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВОД

7.1 Економічний розвиток території української частини басейну р. Тиса у 2010 р.

Закарпатська область невелика за площею і населенням, проте займає вигідне економіко-географічне положення у самому центрі Європи. Серед областей України вона посідає 24-е місце за територією і 19-е місце за чисельністю населення. Територія Закарпаття густозаселена, щільність населення досягає 97,5 осіб/км2, що становить 6-те місце серед усіх областей України. У складі населення домінують сільські жителі (63%).

За загальним розміром валового внутрішнього продукту (ВВП) область посідає 22-ге місце у державі (серед 24 областей та АР Крим). Про невисокий економічний рівень розвитку області свідчить величина її валового регіонального продукту (ВРП), яка не перевищує 52% від загальнонаціонального показника (10 081 грн. за підсумками 2009 р.). У зв’язку з кризовими явищами, що охопили економіку усіх країн, протягом 2008–2010 рр. ВРП області щорічно зменшувався на близько 18%.

У 2010 р. валова додана вартість (ВДВ) Закарпатської області дещо перевищила 12 000 млн. грн. і у перерахунку на одну особу становила 9 650 млн. грн., що на 47,5% менше від середнього по Україні значення.

Структура ВДВ нерівномірна і розподілена наступним чином (рис. 7.1).

Структура ВДВ Закарпатської обл. (2010 р.)

Рис. 7.1. Структура ВДВ Закарпатської обл. (2010 р.)

Висока щільність населення та незначний економічний потенціал Закарпатської області свідчить про потенційну роль у забрудненні водних об’єктів зосередженими (точковими) джерелами – неочищеними або недостатньо очищеними комунально-побутовими стоками.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com