Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

6 ЕКОЛОГІЧНІ ЦІЛІ ТА ВИНЯТКИ

Екологічні цілі визначені ВРД ЄС у статті 4 і поширюються на поверхневі, підземні води та на території, що охороняються. Не пізніше 15 років з моменту вступу в силу Директиви (для країн ЄС – це 22 грудня 2015 р.), в результаті виконання Програми заходів цілі мають бути досягнуті. Для України в Угоді про асоціацію визначений термін у 10 років на впровадження ВРД і, відповідно, екологічні цілі мають бути досягнуті не пізніше ніж за 10 років з моменту вступу Угоди у силу. Наразі термін досягнення екологічних цілей не встановлений, оскільки Угоду не підписано та не ратифіковано.

Екологічні цілі для поверхневих вод:

  • запобігання погіршення статусу всіх поверхневих водних тіл;
  • охорона, покращення та відновлення всіх водних тіл природних категорій задля досягнення ними доброго екологічного статусу за 15 років;
  • охорона та покращення всіх істотно змінених та штучних водних тіл задля досягнення ними доброго екологічного потенціалу за 15 років;
  • поступове зменшення забруднення пріоритетними речовинами та заборона їхньої у воді, що скидається.

Задля досягнення екологічних цілей необхідно мати об’єктивну інформацію стосовно екологічного та хімічного статусу поверхневих водних тіл (див. розділ 5.1.4 та 5.1.5), врахувати басейнову специфіку (див. розділ 2.1.8) та оцінити ефективність запропонованих заходів (див. розділ 8).

Екологічні цілі для підземних вод:

  • запобігання або обмеження надходження забруднюючих речовин у підземні води та запобігання погіршення статусу всіх підземних водних тіл;
  • захист, поліпшення і відновлення підземних вод та забезпечення балансу між забором та поповненням запасів підземних вод з метою досягнення доброго статусу підземних вод за 15 років;
  • поступове зменшення забруднення підземних вод в результаті заходів, спрямованих на зменшення концентрацій забруднюючих речовин, які є результатом діяльності людини.

Екологічні цілі встановлені для української частини басейну вже є узгодженими з цілями встановленими для всього басейну Тиси і зафіксовані у Плані інтегрованого управління басейном річки Тиса 2010 р.

ВРД ЄС дозволяє деякі винятки, які передбачають недосягнення екологічних цілей у повній мірі і вчасно. Зокрема, допускається продовження крайніх строків (стаття 4(4)), послаблення екологічних цілей (стаття 4(5)), або взагалі недосягнення цілей, якщо вигоди (переваги) для людини та економіки, зумовлені змінами того чи іншого водного тіла вищі за його добрий екологічний стан (стаття 4(7)). Кожен виняток має бути обґрунтованим та включеним до Плану управління річковим басейном.

Будь-яких винятків по відношення до того чи іншого водного тіла української частини басейну Тиси наразі немає.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com