Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

5 МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ, ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАТУС/ ПОТЕНЦІАЛ ТА ХІМІЧНИЙ СТАТУС

5.2 Підземні води

5.2.2 Хімічний статус /оцінка ризику

ВРД визначає поняття «статус підземної води» як загальну характеристику стану підземного водного тіла, яка визначається найгіршим із показників його кількісного та хімічного стану. «Добрий статус підземної води» – це стан підземного водного тіла, коли і кількісний, і хімічний його статус є принаймні «добрими».

«Добрий хімічний статус підземної води» – це хімічний стан підземного водного тіла, який повинен задовольняти основним вимогам: концентрації забруднюючих речовин не свідчать про вплив сольових або інших вторгнень, не перевищують ГДК для питної води (ДСанПіН2.2.4-400-10), не є такими, щоб спричинити значне зниження екологічної та хімічної якості динамічно пов’язаних поверхневих вод, а також не завдати будь-яких значних збитків для наземних екосистем, які прямо залежать від підземного водного тіла.

Параметрами для визначення хімічного статусу підземних вод є електрична провідність, вміст розчиненого кисню та концентрації забруднюючих речовин антропогенного походження. Але існуюча програма моніторингу не включає визначення електропровідності (визначається сухий залишок) підземних вод і лише деякі з числа «класичних» забруднюючих речовин: азот амонійний, нітрити, нітрати. З огляду на це здійснити оцінку хімічного статусу підземних вод на основі наявних даних наразі не виявляється можливим. Тому, можна лише оцінити ризик забруднення за двома категоріями «є ризик» та «немає ризику» .

Визначення ризику забруднення ПВТ виконувалося із застосуванням даних багаторічних моніторингових спостережень та даних щодо наявності і потужності водонепроникних перекриваючих порід, що є свідченням захищеності або недостатньої захищеності ПВТ, а також за допомогою результатів тематичних досліджень Закарпатської ГРЕ різних років.

Таблиця 5.12 Оцінка ризику забруднення ПВТ в українській частині басейну р. Тиса

Код ПВТ

Ризик забруднення

Коментар

1 UA_TIS_GW_4 є ризик За даними моніторингових досліджень, практичної недостатньої захищеності площі поширення, ПВТ в умовах значного антропогенного тиску, наявності локальних зон забруднення сполуками азоту (перевищення вмісту амонію 1,6 – 20 ГДК )верхньої части до глибин 8-12 м.
2 UA_TIS_GW_204 немає ризику За даними моніторингових досліджень не виявлено перевищень ГДК по амонію, нітратам, нітритам, фосфатам. Не виявлено мікрокомпонентів 1-го та 2-го класу токсичності. Виявлено перевищення заліза загального природного походження. На основі даних моніторингу та досліджень попередніх років ПВТ оцінено як «немає ризику»
3 UA_TIS_GW_220 немає ризику За даними моніторингових досліджень не виявлено перевищень ГДК амонію, нітратів, нітритів, фосфатів. Не виявлено мікрокомпонентів 1-го та 2-го класу токсичності. Виявлено перевищення ГДК кремнію природного походження та перевищення по жорсткості.

На основі даних моніторингу та досліджень попередніх років ПВТ оцінено як «немає ризику»

4 UA_TIS_GW_240 немає ризику За даними моніторингових досліджень не виявлено перевищень ГДК по амонію, нітратам, нітритам, фосфатам, та загальній жорсткості. Не виявлено мікрокомпонентів 1-го та 2-го класу токсичності. Виявлено перевищення ГДК кремнію природного походження.

На основі даних моніторингу та досліджень попередніх років ПВТ оцінено як «немає ризику»

5 UA_TIS_GW_263 немає ризику За даними моніторингових досліджень не виявлено перевищень ГДК нітратів, нітритів, фосфатів, та загальної жорсткості. Не виявлено мікрокомпонентів 1-го та 2-го класу токсичності. На основі даних моніторингу та досліджень попередніх років ПВТ оцінено як «немає ризику»
6 UA_TIS_GW_283 немає ризику Моніторинг не проводиться (відсутні спостережні пункти державного моніторингу). Однак, моніторинг проводять підприємства, які є власниками ліцензій на користування надрами. Теплоенергетичні води.
7 UA_TIS_GW_300 немає ризику За даними моніторингових досліджень не виявлено перевищень ГДК нітратів, нітритів, фосфатів. Не виявлено мікрокомпонентів 1-го та 2-го класу токсичності. Виявлено перевищення по загальному залізу природного походження.

На основі даних моніторингу та досліджень попередніх років та обмеженого використання як прісних, так і мінеральних підземних вод ПВТ оцінено як «немає ризику»

8 UA_TIS_GW_425 немає ризику За даними моніторингових досліджень не виявлено перевищень ГДК нітратів, нітритів, фосфатів. Не виявлено мікрокомпонентів 1-го та 2-го класу токсичності. Виявлено перевищення ГДК кремнію природного походження та рН – 1 проба (5,55 при нормі 6,5-8,5).

На основі даних моніторингу та досліджень попередніх років та обмеженого використання як прісних, так і мінеральних підземних вод ПВТ оцінено як «немає ризику»

За даними режимних спостережень та тематичних досліджень сім ПВТ визнано як такі, для яких немає ризику забруднення, а для одного ПВТ (UA_TIS_GW_4, транскордонне, основне джерело питного водоспоживання) існує ризик забруднення.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com