Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

5 МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ, ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАТУС/ ПОТЕНЦІАЛ ТА ХІМІЧНИЙ СТАТУС

5.1 Поверхневі води

5.1.7. Остаточна ідентифікація істотно змінених водних тіл

Згідно статті 4 (3) ВРД ЄС передумовою для визнання того чи іншого поверхневого водного тіла істотно зміненим є ризик не досягнення ним доброго екологічного статусу (за результатами оцінки даних високого рівня надійності) та через зміни його характеру внаслідок гідроморфологічних змін.

Таким чином, остаточно віднести водне тіло до істотно змінених можна лише тоді, коли :

  • відчутно змінені його гідрологічні та морфологічні характеристики, що призвело до зміни його характеру. Згідно Керівного документу ССВ «Визначення істотно змінених водних тіл» ці зміни мають бути глибокими, широкомасштабними та постійними та
  • воно не досягає вимог доброго екологічного стану, що доведено даними високого рівня надійності, а саме результатами біологічної оцінки за методиками, що відповідають вимогам ВРД (коли оцінка нижче класу «добрий»).

З числа семи водних тіл – «кандидатів до істотно змінених» (див. 2.4.1.) остаточно було ідентифіковано чотири істотно змінених водних тіла, а саме:

  • Теребле-Ріцьке водосховище на р. Теребля;
  • канал Сипа- Чаронда;
  • канал Тиса- Чаронда;
  • канал Тиса- Латориця.

Частка істотно змінених водних тіл від загальної кількості річкових водних тіл української частини басейну Тиси є відносно невисокою і складає 12 %. Частка довжини всіх чотирьох ІЗВТ від загальної довжини всіх поверхневих водних тіл ще менше – 3,5 %. Необхідно зазначити, що це майже в 3 рази менше цього показника для всього басейну Тиси (для басейну Тиси частка ІЗВТ складає 33,6%). При цьому жодне з п’яти водних тіл самої Тиси в межах України не віднесено до ІЗВТ, тоді як нижче за течією, а саме в Угорщині та Сербії сумарна довжина ІЗВТ на Тисі складає 410 км (42 % від загальної довжини Тиси).

На відміну від природних водних тіл, для ІЗВТ мають бути встановлені показники доброго екологічного потенціалу (ДЕП), які мають бути досягнуті при реалізації розробленої Програми заходів.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com