Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

5 МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ, ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАТУС/ ПОТЕНЦІАЛ ТА ХІМІЧНИЙ СТАТУС

5.1 Поверхневі води

5.1.2. Визначення рівнів надійності оцінки екологічного та хімічного статусу водних тіл

Для визначення надійності оцінки екологічного та хімічного статусу поверхневих вод басейну р. Тиси був задіяний підхід, принципи якого погоджені експертною групою з моніторингу та оцінки МКЗД. Критерії для встановлення надійності правильної оцінки екологічного та хімічного статусу поверхневих водних тіл відображені у таблицях 5.1 та 5.2. Як видно із таблиць, виділяються 3 рівні надійності оцінки: високий, середній, низький.

Таблиця 5.1 Визначення рівнів надійності оцінки екологічного статусу поверхневих водних тіл

Рівень надійності

Критерії

Графічне відображення

ВИСОКИЙ

Відповідність усім наступним критеріям..

Біологічні показники:

–          дані моніторингу відповідають вимогам ВРД;

–          біологічний моніторинг повністю відповідає вимогам до відбору та аналізу проб;

–          для інтеркалібрації застосовувались методи, що відповідають вимогам ВРД;

–          результати біологічного моніторингу підтримуються результатами оцінки гідроморфологічної якості та якості за фізико-хімічними показниками (групи біогенних та органічних речовин);

–          групування водних тіл за вимогами ВРД демонструє правдоподібні результати.

Хімічні показники:

–          існують прийняті національні екологічні стандарти вмісту специфічних забруднюючих речовин, а також достатня кількість даних моніторингу (з частотою відбору проб у відповідності до вимог ВРД);

–          групування водних тіл за вимогами ВРД демонструє правдоподібні результати

Визначення рівнів надійності оцінки екологічного статусу поверхневих водних тіл

СЕРЕДНІЙ

Відповідність одному чи більше критеріям.

Біологічні показники:

–          для інтеркалібрації не застосовувались методи, що відповідають вимогам ВРД;

–          дані моніторингу відповідають вимогам ВРД, але результати біологічного моніторингу не узгоджені з допоміжними елементами якості або у наявності є невелика кількість біологічних даних та ще й вірогідно, що вони демонструють різні результати;

–          середній рівень надійності групування водних тіл;

–          біологічний моніторинг не у повній мірі відповідає вимогам до відбору та аналізу проб (тобто, можливий невірний термін відбору проб.

Хімічні показники:

–          існують прийняті національні екологічні стандарти, проте даних не вистачає (згідно з вимогами ВРД);

– середній рівень надійності групування водних тіл

Визначення рівнів надійності оцінки екологічного статусу поверхневих водних тіл

НИЗЬКИЙ

Відповідність одному чи більше критеріям.

Біологічні показники:

–          немає відповідних вимогам ВРД методів та/або даних моніторингу;

–          висновок стовно екологічної якості базується лише на оцінці ризику (необхідна оновлена оцінка ризику).

Хімічні показники:

–          відсутні національні екологічні стандарти, проте наявні дані моніторингу, які свідчать про забруднення.

Визначення рівнів надійності оцінки екологічного статусу поверхневих водних тіл

Таблиця 5.2 Визначення рівнів надійності оцінки хімічного статусу поверхневих водних тіл

Рівень надійності

Критерії

Графічне відображення

ВИСОКИЙ

Відсутність надходження у поверхневі води пріоритетних забруднюючих речовин, або відповідність наступним критеріям:

–          дані є такими, що відповідають вимогам ВРД;

–          групування водних тіл за вимогами ВРД демонструє правдоподібні результати.

Визначення рівнів надійності оцінки хімічного статусу поверхневих водних тіл

СЕРЕДНІЙ

Відповідність всім наступним критеріям:

–          наявність даних;

–          періодичність спостережень не відповідає вимогам ВРД (менше ніж 12 визначень у рік);

–          середній рівень надійності групування водних тіл.

Визначення рівнів надійності оцінки хімічного статусу поверхневих водних тіл

НИЗЬКИЙ

Відповідність одному чи більше критеріям:

–          відсутність даних;

–          припущення стосовно того, що хорошого статусу досягти неможливо внаслідок наявності надходження забруднюючих речовин у водні об’єкти (аналіз ризиків).

Визначення рівнів надійності оцінки хімічного статусу поверхневих водних тіл

Для визначення рівня надійності враховувались 3 основні критерії:

а) кількість визначуваних показників якості;

б) частота моніторингу показників;

в) рівномірність розподілу відборів в році.

Мінімальна кількість контрольованих показників якості води – дванадцять (температура води, pH, O2, БСК5 , ХСКCr, електропровідність, N-NO2, N-NH4, N-NO3, Nзаг.,Р-РО4, Pзаг.), частота відборів проб повинна відповідати вимогам Директиви 2000/60/ЕС, відбори проб повинні бути рівномірно розподілені протягом року. Рівні надійності правильної оцінки за загальними фізико-хімічними показниками та специфічними (синтетичними і несинтетичними) забруднюючими речовинами подані в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 Рівні надійності оцінки за загальними фізико-хімічними показниками

Кількість показників Кількість відборів в році
12-4 3 2-1
12 H M L
11-6 M L L
5-0 L L L

Примітка: H – високий рівень надійності, M – середній рівень надійності, L – низький рівень надійності[1].

Визначення рівнів надійності оцінки за загальними фізико-хімічними показниками, надійності оцінки екологічного та хімічного статусу водних тіл басейну р. Тиса наведені у Додатку 14.


[1] Рівні надійності оцінки за загальними фізико-хімічними показниками не потрібно графічно зображувати, так як вони є тільки допоміжними.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com