Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

4  ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНИХ ТИСКІВ (ГОЛОВНИХ ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ)

4.1 Поверхневі води

4.1.1. Забруднення органічними речовинами

4.1.1.2. Забруднення органічними речовинами від промисловості та інших об’єктів (водокористувачів)

За останні два десятиліття, політична та економічна ситуація викликала зміни в промисловій діяльності, що здійснюється в Закарпатті. За даними державної статистичної звітності про використання вод, загальна кількість водокористувачів, що здійснюють скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти басейну р. Тиса у 2010 році склала 106 суб’єктів, у наступних секторах: промисловість (35), в тому числі електроенергетика (2), кольорова металургія (1), хімічна і нафтохімічна (1), машинобудівельна і металообробна (4), деревообробна (5), лісохімічна (1), будівельна (5), легка промисловість (1), харчова промисловість (15); сільське господарство (8); лісове господарство (1); транспорт (3); будівництво (1); торгівля (2); матеріально-технічне забезпечення (3); житлово-комунальне господарство (53).

Забруднення органічними речовинами від стічних вод промисловості незначне. Всього у 2010 р. ними було скинуто: органічних речовин – 0,01 тис. т (за БСКповне), 0,017 тис. т (за ХСКCr). Основну частку забруднення формують стічні води закладів охорони здоров’я, до яких переважно належать санаторно-курортні комплекси.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com