Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

4  ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНИХ ТИСКІВ (ГОЛОВНИХ ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ)

4.1 Поверхневі води

4.1.3. Забруднення небезпечними речовинами

Пріоритетні речовини (у тому числі інші забруднюючі речовини, для яких стандарти якості (граничні концентрації) встановлені Директивою 2008/105/EC і дотримання яких є умовою досягнення доброго хімічного статусу поверхневих водних тіл і речовини, що мають відношення до української частини басейну річки Тиса розділено на дві групи показників:

–          Пріоритетні речовини відносяться до групи показників, за якими оцінюється хімічний статус водних тіл кадмій, свинець, ртуть, нікель та інші наведені в додатку Х ВРД.

–          Специфічні речовини (синтетичні і несинтетичні), характерні для басейну річки Тиса, належать до групи показників, що використовуються для оцінки екологічного статусу водних тіл (цинк, мідь та інші).

Пріоритетні речовини та інші небезпечні речовини, що потрапляють до басейну річки Тиса, є стійкими, тобто процеси розкладу проходять тривалий період часу, що призводить до безперервного і / або тривалого впливу на довкілля. Ці речовини є як штучними хімічними речовинами, так і такими, що зустрічаються в природі: метали та їхні сполуки, фармацевтичні препарати та інші.

Пріоритетні речовини у поверхневі водойми надходять від промисловості, випусків каналізації, хімічних речовин, що застосовуються в сільському господарстві, залпових аварійних забруднень.

Контроль за вмістом забруднюючих речовин у випусках стічних та зворотних водах на даний час в основному складається з визначення вмісту параметрів, передбачених проектами ГДС водокористувачів та вимогами статистичної звітності (переважно органічні забруднювачі та поживні речовини. Важкі метали та інші небезпечні органічні речовини, такі як ПАУ (поліароматичні вуглеводні) та пестициди, не визначаються.

Джерелами потрапляння пріоритетних та небезпечних забруднюючих речовин до басейну р. Тиса можуть бути промислові джерела, включаючи машинобудування, лісохімічна промисловість, гірничовидобувні об’єкти, тваринництво і харчова промисловість, промислові та комунальні відходи.

Моніторинг вмісту пріоритетних та інших небезпечних речовин поверхневих вод та донних відкладеннях р. Тиса та її приток проведений в рамках проекту Europaid/114957/C/SV/UA «Управління басейнами річок Буг, Латориця і Уж», з якого видно, що органічні речовини, в тому числі пріоритетні, такі як пестициди, фармацевтичні препарати, а також важкі метали (кадмій, свинець) спостерігали у воді та донних відкладеннях.

Результати показали, що концентрація дифталатів (2-етилгексил) (широко використовуваний пластифікатор), нафталену, кадмію та свинцю перевищувала екологічний стандарт якості для пріоритетних речовин у воді як для річки Тиси, так і для приток. Крім того, у кожній із досліджуваних проб поверхневих вод відібраних з водних об’єктів басейну р. Тиса виявлено підвищені концентрації поліароматичних вуглеводнів, які є індикаторами нафтопродуктів.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com