Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

4  ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНИХ ТИСКІВ (ГОЛОВНИХ ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ)

4.1 Поверхневі води

Відповідно до вимог ВРД, держави-члени повинні виявити всі значні антропогенні впливи на статус поверхневих вод і оцінити вразливість поверхневих вод до цих впливів. Оцінка антропогенних впливів на поверхневі водні тіла повинна бути підтверджена моніторингом, за допомогою якого розробляють реєстр точкових джерел забруднення та реєстр скиду забруднюючих речовин річкового басейну.

Забруднення поверхневих вод регулюють в основному наступні директиви: Директива 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод, Директива Ради 86/278/ЄEC про стічні води у сільському господарстві і Директива 96/61/ЄC про комплексне запобігання та контроль забруднень навколишнього середовища.

В Україні забруднення поверхневих вод регулюється наступними нормативним документами:

–         Водний кодекс України

–         Постанова Кабінету Міністрів України № 465 від 25.03.1999 р., Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

–         Постанова Кабінету Міністрів України № 1100 від 11.09.1996 р., якою визначений порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується.

Головною метою зазначених документів є збереження, раціональне використання та відтворення водних ресурсів.

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com